Example: stock market
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI Başvuru …

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI Başvuru …

Back to document page

İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu) • Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi) Mühendislik Alanı için 3. Bölüm Sınav Konuları: • Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)

  Ceza, Muhakemeleri

Download ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI Başvuru …

15
Please wait..

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Related search queries