Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 2 - BAR transport og …