Example: barber

Search results with tag "Warta kerajaan persekutuan"

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - miti.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - miti.gov.my

www.miti.gov.my

31 mac 2017 31 march 2017 p.u. (a) 103 warta kerajaan persekutuan federal government gazette perintah kastam (larangan mengenai import) 2017

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - hasil.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - hasil.gov.my

www.hasil.gov.my

27 disember 2017 27 december 2017 p.u. (a) 420 warta kerajaan persekutuan federal government gazette kaedah-kaedah cukai pendapatan (potongan daripada saraan) (pindaan) 2017

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - imej.spa.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - imej.spa.gov.my

imej.spa.gov.my

13 november 2017 13 november 2017 p.u. (a) 343 warta kerajaan persekutuan federal government gazette kaedah-kaedah suruhanjaya perkhidmatan awam 2017

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

gst.customs.gov.my

29 disember 2017 29 december 2017 p.u. (a) 447 warta kerajaan persekutuan federal government gazette perintah cukai barang dan perkhidmatan (pelepasan) (pindaan) 2017

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Towards Sustaining …

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Towards Sustaining …

www.lgm.gov.my

30 april 2014 30 april 2014 p.u. (a) 119 warta kerajaan persekutuan federal government gazette peraturan-peraturan lembaga getah malaysia (pelesenan dan permit) 2014

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

www.customs.gov.my

27 mac 2015 27 march 2015 p.u. (a) 59 warta kerajaan persekutuan federal government gazette perintah cukai barang dan perkhidmatan (pelepasan) (pindaan) 2015

  Barang, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - mcmc.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - mcmc.gov.my

www.mcmc.gov.my

14 april 2015 14 april 2015 p.u. (a) 78 warta kerajaan persekutuan federal government gazette peraturan-peraturan perkhidmatan pos (pelesenan) 2015

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - customs.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - customs.gov.my

www.customs.gov.my

27 disember 2013 27 december 2013 p.u. (a) 376 warta kerajaan persekutuan federal government gazette perintah cukai jualan (pengecualian ) 2013

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - …

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - …

gst.customs.gov.my

29 disember 2017 29 december 2017 p.u. (a) 446 warta kerajaan persekutuan federal government gazette peraturan-peraturan cukai barang dan perkhidmatan (pindaan) t r s y

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - …

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - …

gst.customs.gov.my

29 disember 2017 29 december 2017 p.u. (b) 610 warta kerajaan persekutuan federal government gazette penetapan tarikh permulaan kuat kuasa appointment of date of coming into operation

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Customs

www.customs.gov.my

27 mac 2015 27 march 2015 p.u. (a) 58 warta kerajaan persekutuan federal government gazette perintah cukai barang dan perkhidmatan (pembekalan berkadar …

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - hasil.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - hasil.gov.my

www.hasil.gov.my

30 januari 2014 30 january 2014 p.u. (a) 35 warta kerajaan persekutuan federal government gazette kaedah-kaedah cukai pendapatan …

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - dca.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - dca.gov.my

www.dca.gov.my

14 april 2016 14 april 2016 p.u. (a) 99 warta kerajaan persekutuan federal government gazette peraturan-peraturan penerbangan awam (fi dan caj) 2016

  Federal, Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta, Warta kerajaan persekutuan federal

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - dca.gov.my

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - dca.gov.my

www.dca.gov.my

P.U. (A) 97 6 Peraturan 85. Tindakan pra-penerbangan oleh ketua juruterbang kapal udara 86. Taklimat penumpang oleh ketua juruterbang 87. Kelengkapan keselamatan bagi …

  Kerajaan, Persekutuan, Warta kerajaan persekutuan, Warta

Similar queries