Example: biology

Search results with tag "Zakona o porezu na"

P R A V I L N I K O PRIMJENI ZAKONA O POREZU …

P R A V I L N I K O PRIMJENI ZAKONA O POREZU

www.pufbih.ba

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/08 ), federalni ministar finansija-

  O primjeni zakona o porezu, Primjeni, Zakona, Porezu, Zakona o porezu na

2. (Priroda poreza) PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA …

2. (Priroda poreza) PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA

www.pufbih.ba

Na temelju člana 60. stava (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar financija-

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu na

Nacrt zakona o porezu na imovinu i poreza na …

Nacrt zakona o porezu na imovinu i poreza na

www.vladausk.ba

c) invalidno lice na putni ki automobil koji je nabavljen uz porezne olakšice i osloba/anja, d) obrazovna, zdravstvena, penzijska, nau na, kulturna, vjerska, humanitarna i sportska

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu na

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU ... - …

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU ... - …

www.uino.gov.ba

Na osnovu člana 70. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/05 i 35/05), a u vezi sa članom 14. stav 3.

  Zakona, Porezu, Zakona o porezu na

Similar queries