Example: air traffic controller

12345-R03 VOORBEELD e-Controle Rapportage v11

AREPA Inspexx heeft vestigingen in Doetinchem | Alkmaar Amersfoort | Rotterdam Meppel | Eindhoven Correspondentieadres Vlijtstraat 40. 7005 BN Doetinchem T +31 (0)314 37 68 24. F +31 (0)314 37 68 26. E I Bijlagen Betreft een Inspexx e-Controle MKB bij A Afwijkingen Pieters Special Products B Herstelverklaring Voltstraat 98. 4321 ZY Spanningstad Opdrachtgever Mevrouw Baas Jansen Installatie- & Onderhoud Postbus 123. 1234 AB Installatiedorp AREPA Inspexx Robby Bulten Rapportage e-Controle Office Manager 12345-R03 . Datum 22 november 2011 Pieters Special Products Voltstraat 98. Paraaf 4321 ZY Spanningstad Bankrelatie ING Bank: | KvK 09087064 | BTW NL Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09087064.

Rapport Pagina 12345-R03 3 van 10 1 Inleiding AREPA Inspexx heeft een Inspexx e-Controle MKB uitgevoerd op de elektrotechnische installatie en het gebruik hiervan. De resultaten zijn in dit rapport weergegeven.

Tags:

  Rapportage

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 12345-R03 VOORBEELD e-Controle Rapportage v11

1 AREPA Inspexx heeft vestigingen in Doetinchem | Alkmaar Amersfoort | Rotterdam Meppel | Eindhoven Correspondentieadres Vlijtstraat 40. 7005 BN Doetinchem T +31 (0)314 37 68 24. F +31 (0)314 37 68 26. E I Bijlagen Betreft een Inspexx e-Controle MKB bij A Afwijkingen Pieters Special Products B Herstelverklaring Voltstraat 98. 4321 ZY Spanningstad Opdrachtgever Mevrouw Baas Jansen Installatie- & Onderhoud Postbus 123. 1234 AB Installatiedorp AREPA Inspexx Robby Bulten Rapportage e-Controle Office Manager 12345-R03 . Datum 22 november 2011 Pieters Special Products Voltstraat 98. Paraaf 4321 ZY Spanningstad Bankrelatie ING Bank: | KvK 09087064 | BTW NL Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09087064.

2 AREPA Inspexx is een handelsnaam van Inspexx Rapport 12345-R03 . Pagina 2 van 10. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 3. Toezichtcriteria 3. Aandachtspunten 3. 2 Basisgegevens Locatiegegevens 4. Contactpersoon 4. Opdrachtgever 4. Uitvoeringsgegevens 4. Gebruikte meetinstrumenten 4. 3 Bedrijfsvoering Inspectie elektrische installatie 5. Inspectie elektrische arbeidsmiddelen 5. Inspectie klimmaterialen 5. Inspectie hijsmiddelen 5. Inspectie blusmiddelen 5. Controle toestellen met aardlekbeveiliging 5. Controle noodstroomvoorzieningen 5. Controle noodverlichtingsinstallaties 5. Werkzaamheden aan elektrische installaties 5. Bijzondere ruimten 6. Explosie Veiligheids Document (EVD) 6. Elektrotechnische tekeningen 6.

3 4 Resultaten van de e-Controle 7. Inspectiefrequentie 7. 5 Algehele indruk 8. Eindbeoordeling 9. 6 Vrijgave / ondertekening 10. Bijlagen A Afwijkingen B Herstelverklaring Rapport 12345-R03 . Pagina 3 van 10. 1 Inleiding AREPA Inspexx heeft een Inspexx e-Controle MKB uitgevoerd op de elektrotechnische installatie en het gebruik hiervan. De resultaten zijn in dit rapport weergegeven. Deze e-Controle omvat een organisatorisch en een technisch deel. Hieruit ontstaat een waardeoordeel over de installatie, het gebruik en de wijze van onderhoud. De methodiek van de Inspexx e-Controle MKB is gebaseerd op de NEN 3140. Daarbij heeft controle plaatsgevonden op de risico's in relatie tot: de brandveiligheid, de bedrijfscontinu teit, het aanrakingsgevaar.

4 De controle is opgebouwd uit: beoordeling van de bedrijfsvoering, beoordeling van de elektrotechnische tekeningen, visuele inspectie, meting en beproeving, thermografisch onderzoek. Toezichtscriteria Bedrijven die periodieke inspecties aan bestaande installatie en elektrische arbeidsmiddelen uitvoeren, komen in aanmerking voor het Certificaat van Toezicht. Dit certificaat toont aan dat het resultaat van de uitgevoerde inspecties door de arbeidsinspectie wordt beschouwd als zijnde een inspectie door hen zelf uitgevoerd. Ook zijn er opdrachtgevers die eisen dat het inspectiebedrijf is gecertificeerd om op deze wijze zeker te stellen dat de uitgevoerde inspecties voldoen aan de eisen.

5 DEKRA (v/h KEMA) verzorgt voor AREPA Inspexx deze certificering, inclusief de jaarlijkse audits. AREPA Inspexx is sinds 1 november 1996 in het bezit van het Certificaat van Toezicht (certificaatnummer: 51753). Aandachtspunten Tijdens de inspectie zijn onderstaande, branche gerelateerde, specifieke aandachtspunten gehanteerd. De branche is: Algemeen. aansluiting wandcontactdozen (algemeen gebruik) is minimaal 2,5 mm2. aardlekbeveiliging ( 30 mA) voor wandcontactdozen in kantine(s). toestellen ( 2000 VA) aangesloten op afzonderlijke eindgroepen (na 2005). toestellen ( 3000 VA) aangesloten op afzonderlijke eindgroepen (voor 2006). wandcontactdozen in keukens voor algemeen gebruik verdeeld over meer dan twee groepen.

6 Rapport 12345-R03 . Pagina 4 van 10. 2 Basisgegevens Locatiegegevens Bedrijfsnaam Pieters Special Products Adres Voltstraat 98. Postcode en plaats 4321 ZY Spanningstad Contactpersoon Naam de heer P. Vermogen Telefoonnummer 0987 654321. Opdrachtgever Naam mevrouw Baas Bedrijfsnaam Jansen Installatie- & Onderhoud Adres Postbus 123. Postcode en plaats 1234 AB Installatiedorp E-mail Uitvoering Uitgevoerd op 10 november 2011. Inspecteur AREPA Inspexx Spekking Gebruikte meetinstrumenten M31 - Fluke 1653B, serienummer 9790056. M55 - Flir ThermaCam E50, serienummer 49006079. M47 - Beha-Amprobe Unitest CHB35, serienummer 10300058. Rapport 12345-R03 . Pagina 5 van 10. 3 Bedrijfsvoering Met een aantal doelgerichte vragen aan mevrouw Baas is de organisatie met betrekking tot het gebruik en de wijze van onderhoud van de elektrische installatie(s) en gerelateerde arbo-technische zaken ge nventariseerd.

7 Inspectie elektrische installatie De elektrische installatie is al eerder ge nspecteerd conform de geldende normen, inclusief een Rapportage . De laatst uitgevoerde inspectie heeft ongeveer 5 jaar geleden plaatsgevonden en is uitgevoerd door Piet Paulusma te Zonnestad. Tijdens het onderzoek is geen Rapportage beschikbaar gesteld. Inspectie elektrische arbeidsmiddelen De elektrische arbeidsmiddelen worden ge nspecteerd conform de NEN 3140, inclusief de bijbehorende registratie. Inspectie klimmaterialen De klimmaterialen worden ge nspecteerd conform de geldende eisen. Inspectie hijsmiddelen De hijsmiddelen worden ge nspecteerd conform de geldende eisen. Inspectie blusmiddelen De blusmiddelen worden ge nspecteerd conform de geldende eisen, inclusief een registratie.

8 Controle toestellen met aardlekbeveiliging Er zijn geen toestellen met aardlekbeveiliging aanwezig. Controle noodstroomvoorzieningen Er zijn geen noodstroomvoorzieningen aanwezig. Controle noodverlichtingsinstallaties De aanwezige noodverlichtingsinstallaties worden niet gecontroleerd. Noodverlichtingsinstallaties dienen jaarlijks onderhouden en op de juiste werking getest te worden. De bevindingen dienen te zijn vastgelegd in een logboek. Werkzaamheden aan elektrische installaties Alle werkzaamheden aan de elektrische installatie (wijzigingen, uitbreidingen en storingen) worden uitsluitend door vakbekwame personen uitgevoerd. Rapport 12345-R03 . Pagina 6 van 10. Bijzondere ruimten Er zijn geen afwijkende ruimten (gas en/of stof explosiegevaarlijk, medisch gebruikte ruimte).

9 Explosie Veiligheids Document (EVD). Er is geen explosieveiligheidsdocument (EVD) conform ATEX 137 aanwezig. Elektrotechnische tekeningen Van de elektrische installatie zijn geen tekeningen en schema's beschikbaar gesteld. Bij storingen en calamiteiten is snel schakelen noodzaak. Zonder tekeningen is dit een probleem. Van iedere elektrische installatie dienen duidelijke, steeds bijgewerkte schema's beschikbaar te zijn, alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie. Rapport 12345-R03 . Pagina 7 van 10. 4 Resultaten van de inspectie De geconstateerde fouten en afwijkingen zijn ingedeeld in de volgende drie urgentieniveaus, dit met betrekking tot de gewenste hersteltermijn.

10 1 - Acuut gevaar De aangetroffen situatie leidt tot direct brand- of elektrocutiegevaar. Hersteltermijn: binnen 24 uur. 2 - Gevaar De aangetroffen situatie kan bij gewijzigde omstandigheden brand of letselschade veroorzaken of de continu teit van de energievoorziening verstoren. Hersteltermijn: binnen 2 maanden. 3 - Matig gevaar De aangetroffen situatie levert geen direct gevaar of gevaar op korte termijn op maar voldoet niet aan geldende voorschriften. De situatie kan op den duur leiden tot een 2 of 1 kwalificatie. Hersteltermijn: tijdens regulier onderhoud. Kwalificatie afwijkingen De geconstateerde fouten en afwijkingen in deze Rapportage zijn als volgt verdeeld: aantal 1 Acuut gevaar 0.


Related search queries