Example: marketing

Ændringer i Payment Management 2 - Authentication

Ndringer i Payment Management De ndringer der er beskrevet her, g lder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. ndringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet L sning Bank Connect Giver langt bedre arbejdsflow p betalin- -integration implementeret. gerne samt direkte retursvar p om de BEC BankData SDC. sendte betalinger er ok I banken. Underst ttet fra NAV 2013. 2446 Performance - Lav betalingsforslag Der er optimeret p performance. Databaser med mange kreditorer vil opleve forbedring af performance. 2597 Setup Guide / Wizard Tekst opdateret med mere / bedre beskrivel- -tekst samt generel forbedring i NAV ser Setup Guiden.

Ændringer i Payment Management 2.25 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Ændringer i Payment Management 2 - Authentication

1 Ndringer i Payment Management De ndringer der er beskrevet her, g lder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. ndringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet L sning Bank Connect Giver langt bedre arbejdsflow p betalin- -integration implementeret. gerne samt direkte retursvar p om de BEC BankData SDC. sendte betalinger er ok I banken. Underst ttet fra NAV 2013. 2446 Performance - Lav betalingsforslag Der er optimeret p performance. Databaser med mange kreditorer vil opleve forbedring af performance. 2597 Setup Guide / Wizard Tekst opdateret med mere / bedre beskrivel- -tekst samt generel forbedring i NAV ser Setup Guiden.

2 2846 Limited Users Limited NAV user skrives ikke i User Lo- gin tabel. Sikrer nemmere integration med PM ved Limited Users 2862 Rapport 6017200 I RTC er rapport opdateret med visuelle for- Bank Afstemning Kontrol rapport PM bedninger. tals seperator. Classic rapport ikke ber rt af disse fejl. 2863 Rapport 6016815 Rapport opdateret. Mindre rettelser. Kontoudtog PM u/FI kort 2508 Gebyr Betalingsmetode Bug fix. EUR, Der er nu muligt at g re brug af Gebyr p . betalingsmetoder hvor der betales i anden valuta. 2093 Betalingsmetoder Beskrivelse Der er oprettet beskrivelse af betalingsmeto- der. Dette skal sikre et nemmere betalingsme- tode valg. Underst ttet fra NAV 2013. ndringer i Payment Management Kontoafstemning Issue nr.

3 Fejl/Funktionalitet L sning 2866 Kontoudtog med kun 2 posteringer Det er nu muligt at behandle disse korte ud- tog hvor der i filen ej er er angivet Start/Slutsaldo 2870 MT940 kontoudtog med flere konti in- Det er nu muligt at importere disse kontoud- formationer tog Nordea udlandskontoudtog, fastfor- Det er nu muligt at importere disse kontoud- mat, (udlandskonto) tog hvor advisering mv st r i andre felter MT940 Reverse posteringer Det er nu muligt at h ndtere Reverse poste- ringer 2874 FIK/GIK TotalIn Nu kan Multi Currency konto behandles p . samme konto for TotalIn indbetalinger. -Eks EUR + SEK p samme konto. 2860 Kontoudtog indl sning - Fejltekst Fejltekst forbedret hvis der indl ses et kon- toudtog for en anden konti end den man st r p.

4 2861 Debitor Afstemningsregel Mulighed for at PM angiver debitor num- mer i kladden hvis regel p eksakt poste- ringstekst er benyttet 2639 Rykker afstemning Indbetalingskort Nu mulighed for at afstemme Debitor Ryk- kere i kontoafstemning. Debitor indbetalingskort 2878 Kontoudtog linjebeskrivelse Der er elimineret en risiko for linjebeskri- velse er for lang (+80 karakterer), dermed indl sning ville kunne fejle. 2853 Kontoudtog FIK Differencer Difference p afstemningslinjer h ndteret korrekt. Betalingsmetoder Issue nr. Fejl L sning SDC ISO20022 Bank Connect oprettet Nu muligt at benytte disse betalinger gen- nem Bank Connect Underst ttet fra NAV 2013. BEC ISO20022 Bank Connect oprettet Nu muligt at benytte disse betalinger gen- nem Bank Connect Underst ttet fra NAV 2013.

5 BankData ISO20022 Bank Connect Nu muligt at benytte disse betalinger gen- oprettet nem Bank Connect Underst ttet fra NAV 2013. 2814 SDC - Udlandsbetaling Kreditor SWIFT har f r skulle st i Bank- navn feltet Det h ndteres nu at dette st r i SWIFT feltet 2879 BEC - Kontooverf rsel Samme dag BEC01 Betalingsmetode 1110700 giver mu- lighed for betalinger samme dag. NB: Betalinger skal v re Godkendt i ban- ken kl ndringer i Payment Management De ndringer der er beskrevet her, g lder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. ndringer i Payment Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet L sning 2690 Betalings ID / Bank advis maske I RTC er det gjort nemmere at oprette ma- sker.

6 2761 Betalings ID maske Bel b i Betalings ID maske bliver nu ud- l st korrekt 2776 Samlebetaling - Bilagsnummer pr linje Ved samling af linjer midt i kladde kunne der opst huller i nummerserien. 2780 Globale dimensioner opdateres ikke ved Dimensioner p linjen blev slettet ved sam- samling ling. Fejl i NAV 2009 og tidligere versioner Dimensioner bibeholdes p linjen samt p . tabellen. 2795 Opret bet. opl. p - Kredi- Ved flere Kreditor Banker. tor bank Ved betaling i anden end Kreditor Bank va- luta skal den ikke tildele en bank pr automa- tik. Betaler skal v lge banken. 2819 Advisering Advisering ikke opbygget korrekt omkring Vores kontonr. Vores kontonr. Rette i denne version 2839 Udbetalingskladde advisering.

7 Fejlbesked ved ndring af advisering. Ogs . selvom ndringen er ok og bliver gennem- f rt. Validering nu korrekt 2735 Manglede spec. af advis p Udbet. Rapport 6016820 er opdateret med nyt look kladde specifikationsliste og flere informationer 2751 NAV Ops tningsguides wizzards PM ops tningsguides i NAV er opdateret. Dette skal gerne sikre en nemmere ops t- ning af PM samt PM kontoafstemning 2779 Samling af betalingslinjer Curser s tter sig p sidste linje i kladden ved samling. Optimeret s ledes den nu st r p linjen under de samlede linje 2781 Betalingsoversigt RTC. De mest benyttede funktioner nu p Start /. Home fanen. 2783 Bank kort RTC. Optimeret s ledes kun kr vede felter er til- g ngelige.

8 2802 REP6017200 "Account Statement End Rapport 6017200 er opdateret med nyt look Balance" og flere informationer Tilf jet "Account Statement End Balance". og "Account Statement Date". 2734 Import af valutakurser fra Nationalban- Det er nu muligt at importere valutakurser ken direkte fra Danmarks Nationalbank. H ndterer ogs hvis regnskabsvaluta er an- den end DKK. 2787 Manuelt oprettet betalingslinje - Advise- Hvis der manuelt oprettes en betalingslinje ring oprettes der nu advisering automatisk n r modkonto er p sat. ndringer i Payment Management Kontoafstemning Issue nr. Fejl/Funktionalitet L sning 2797 MT940 - 60M Intermidiate status Det er nu muligt at h ndtere 60M Intermidi- ate status i kontoudtog 2807 Kontoafstemning - RTC Fejl i menupunkt.

9 Rettet s ledes Kontoafstemning (PM) nu leder en videre. 2830 Afstemningsforslag Ved automatisk givet afstemningsforslag kan dette nu manuelt overstyres s flere el- ler f rre poster + debitorposter. 2831 Afstemning - Samle funktion Flere linjer i kontoudtoget kan nu samles vha ny funktion. 2832 Afstemning Samle regel funktionalitet Mulighed for at ops tte samle -regel der ved indl sning samler poster ud fra unikke regler. Ogs mulighed for at k re regel manuelt 2722 Afstemning Betalingsreference s ge- Mulighed for at ops tte hvilket felt beta- regler lingsreferencen skal s ge p . Mulige Felter: Posteringstekst, Egen Ref., Afsender Ref., Bank Ref., Advisering 2845 H ndtering af flere debitorposter Kontoafstemning kan nu matche over flere debitorer.

10 Dvs at hvis en linjes advisering d kker over flere faktura numre, vil afstemningen finde flere debitor poster Betalingsmetoder Issue nr. Fejl L sning 2784 DBISO20022 Polske betalinger Nu muligt at benytte disse betalinger i Polen 2766 HBISO20022 Nu muligt at benytte Handels Banken ISO. 20022 betalinger 2823 DBTS ekspres DBTS ekspres betalinger. Betalinger af typen ekspress nu underst ttet inden for normal bank tid. 2791 Unitel02 Koncern betalinger Koncern betalinger Type 51 nu underst ttet ndringer i Payment Management Dette dokument beskriver de ndringer, som er foretaget mellem Payment Management og Payment Management Disse ndringer der er beskrevet her, g lder for alle version af Dy- namics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.