Example: bachelor of science

2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (*) 3. Kamu …

1 M LL E T M BAKANLI INA BA LI E T M KURUMLARINA RETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR LE MEZUN OLDUKLARI Y KSEK RET M PROGRAMLARI VE AYLIK KAR ILI I OKUTACAKLARI DERSLERE L K N ZELGE SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDU U Y KSEK RET M PROGRAMI AYLIK KAR ILI I OKUTACA I DERSLER 1 Adalet (De i ik : 06/06/2011 tarih ve 65 say l TTKK) 1. Hukuk Fak ltesi (*) 2.

Pazarlama ve Perakende Alanının • İş ve Ticaret Hukuku • Borçlar Hukuku ve Vergi • Tüketici Hakları Dal dersleri ve modülleri

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (*) 3. Kamu …

1 1 M LL E T M BAKANLI INA BA LI E T M KURUMLARINA RETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR LE MEZUN OLDUKLARI Y KSEK RET M PROGRAMLARI VE AYLIK KAR ILI I OKUTACAKLARI DERSLERE L K N ZELGE SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDU U Y KSEK RET M PROGRAMI AYLIK KAR ILI I OKUTACA I DERSLER 1 Adalet (De i ik : 06/06/2011 tarih ve 65 say l TTKK) 1. Hukuk Fak ltesi (*) 2.

2 Siyaset Bilimi ve Kamu Y netimi (*) 3. Kamu Y netimi (*) Adalet Alan n n; Zab t Katipli i, nfaz ve Koruma Dallar n n; Temel Hukuk Kamu ve zel Hukuk Takip Hukuku H k ml ve Tutuklu lemleri H k ml ve Tutuklu Psikolojisi Ceza nfaz Kurumu G venli i Ceza nfaz Kurumu Ulusal Yarg A Genel Hizmetler ve Ticaret Hukuku Alan ortak/dal dersleri ve mod lleri B ro Y netimi Alan n n Hukuk Hizmetleri Dal dersi ve mod lleri Pazarlama ve Perakende Alan n n ve Ticaret Hukuku Bor lar Hukuku ve Vergi T ketici Haklar Dal dersleri ve mod lleri Ula t rma Hizmetleri Alan n n Hukuk

3 Dal dersi ve mod lleri Gazetecilik ve Radyo Televizyon Alan n n Haberle me Hukuku Dal dersi ve mod lleri Halkla li kiler ve Organizasyon Hizmetleri Alan n n Temel Hak ve Sorumluluklar Kitle Haberle me Hukuku Alan ortak/dal dersleri ve mod lleri Di er alanlar n Adalet Alan na ait alan ortak/dal dersleri ve mod lleri 2 Mobilya ve Mekan Tasar m (De i ik : 06/06/2011 tarih ve 65 say l TTKK) Mobilya ve Dekorasyon retmenli i Mobilya ve Mekan Tasar m Alan n n.

4 Mekan ve Mobilya Teknolojisi Ah ap Do rama Teknolojisi Mobilya S sleme Sanatlar Mobilya skeleti ve D emesi Mobilya ve Mekan Ressaml Dallar n n alan ortak ve dal dersleri Di er alanlar n Mobilya ve Mekan Tasar m Alan na ait alan ortak/dal dersleri ve mod lleri A a Oymac l Oto D emecili i Ah ap Karosercili i Mobilya Sat Elemanl dal dersleri 3 Aile ve T ketici Hizmetleri (De i ik : 06/06/2011 tarih ve 65 say l TTKK) 1. Ev Y netimi retmenli i 2. Aile Bilimleri ve T ketici retmenli i 3.

5 Aile ve T ketici Bilimleri retmenli i 4. Ev- ve Ev Ekonomisi retmenli i 5. Ev Ekonomisi B l m (*) 6. Ev Ekonomisi Y ksekokulu (*) 7. Aile ve T ketici Bilimleri (*) Aile ve T ketici Hizmetleri Alan n n; evre Hizmetleri T ketici Hizmetleri Sosyal Destek Hizmetleri Ev ve Kurum Hizmetleri Dallar n n alan ortak ve dal dersleri Di er alanlar n Aile ve T ketici Hizmetleri Alan na ait alan ortak/dal dersleri ve mod lleri 2 4 Almanca (De i ik : 12/07/2010 tarih ve 74 say l TTKK) 1.

6 Almanca retmenli i 2. Alman Dili ve Edebiyat B l m (*) 3. M tercim - Terc manl k B l m (Almanca) (*) Almanca Meslek Yabanc Dil (Almanca) T rk e 5 Ayakkab ve Saraciye Teknolojisi (De i ik : 06/06/2011 tarih ve 65 say l TTKK) Esaslar n ilgili madde h k mleri uygulan r. Ayakkab ve Saraciye Teknolojisi Alan n n; Ayakkab Modelistli i Saraciye Modelistli i Ayakkab retimi Saraciye retimi Dallar n n alan ortak ve dal dersleri Olgunla ma Enstit lerinde uygulanan Ayakkab Teknolojisi Alan n n.

7 Ayakkab Tasar m Ayakkab retimi Dallar n n alan ortak ve dal dersleri Di er alanlar n Ayakkab ve Saraciye Teknolojisi Alan ile Ayakkab Teknolojisi Alan na ait alan ortak/dal dersleri ve mod lleri Sayac l k anta ve Saraciye Ayakkab , Deri ve Yan r nleri Sat Elemanl dal dersleri 6 Bah ecilik 1. Bitkisel retim (*) 2. Bah e Bitkileri (*) 3. Bitki Koruma (*) 4. Peyzaj (*) 5. Peyzaj Mimarl (*) 6. Biyoloji (Botanik) (*) 7. S s Bitkileri (*) Bah ecilik Alan n n; D Mekan Bitkileri Mekan Bitkileri Kesme i ek i ek D zenleme Sebze Yeti tirme Meyve Yeti tirme Peyzaj Dallar n n alan ortak ve dal dersleri Di er alanlar n Bah ecilik Alan na ait alan ortak/dal dersleri ve mod lleri Tar m 7 Beden E itimi Beden E itimi ve Spor retmenli i Beden E itimi Trafik ve lk Yard m Sa l k Bilgisi Spor Etkinlikleri (6, 7 ve 8.)

8 S n flar i in) Halk Oyunlar Spor Liselerinin Alan Dersleri Beden E itimi ve Sporla lgili Di er Dersler 8 Bili im Teknolojileri 1. Bilgisayar retmenli i 2. Bilgisayar Sistemleri retmenli i 3. Bilgisayar ve Kontrol retmenli i 4. Elektronik ve Bilgisayar retmenli i 5. Bilgisayar M hendisli i (*) 6. Bilgisayar Bilimleri M hendisli i (*) 7. Kontrol ve Bilgisayar M hendisli i (*) 8. Bilgisayar ve retim Teknolojileri retmenli i (**) 9. Matematik-Bilgisayar B l m (*) (**) 10.

9 Statistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**) 11. Bilgisayar Teknolojisi B l m /Bilgisayar Tek-nolojisi ve Bili im Sistemleri B l m (*) (**) 12. Bilgi Teknolojileri (*) (**) (**) Mesleki ve Teknik Orta retim Kurumlar na Atanamazlar. Bilgisayar Mikroi lemciler Lojik Veri Taban Bilgi Teknolojileri I - II Bilim ve Teknoloji Bilgi ve leti im Teknolojisi Bili im Teknolojileri K reselle en Toplumda leti im Teknolojileri Bili im Teknolojileri Alan n n; Bilgisayar Teknik Servisi A letmenli i Web Programc l Veri Taban Programc l Dallar n n alan ortak ve dal dersleri Di er alanlar n Bili im Teknolojileri Alan na ait alan ortak/dal dersleri ve mod lleri 3 9 Biyoloji 1.

10 Biyoloji retmenli i 2. Biyoloji B l m (*) Biyoloji Sa l k Bilgisi Fen ve Teknoloji Ara t rma Teknikleri Ara t rma Teknikleri ve statistik nsan Anatomisi Anatomi-Fizyoloji-Biyoloji (Hasta ve Ya l Hizmetleri Alan ) evre Sistemleri Trafik ve lk Yard m Fen Bilimlerine Giri Fen Bilimleri 10 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Biyomedikal M hendisli i (*) Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alan n n; T bb G r nt leme Sistemleri T bb Laboratuvar ve Hasta D Uygulama Cihazlar Ya am Destek ve Tedavi Cihazlar Fizyolojik Sinyal zleme Te his ve Kay t Cihazlar Dallar n n alan ortak ve dal dersleri Di er alanlar n Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alan na ait alan ortak/dal dersleri ve mod lleri T bbi Ara lar ve Malzemeleri Sat Elemanl dal dersleri 11 B ro Y netimi (De i ik.)


Related search queries