Example: stock market

2018 m. tarptautinio matematiko konkurso …

2018 m. tarptautinio matematiko konkurso Keng ra . dalyvi , nenurod iusi savo klas s, s ra as Pra ome kuo skubiau mokyklose u konkurso vykdym atsaking asmen patikslinti emiau pateiktoje lentel je esan i dalyvi klas . Be jos negal sime iems dalyviams suskai iuoti ta k . Patikslintus duomenis si skite el. pa tu konkurso organizatoriai Eil. nr Pavard Vardas Mokykla Savivaldyb . 1. BALIUKONYT SIMONA Sakal lio pradin mokykla Alytaus m. sav. 2. IVANAUSKAS AIRONAS Volung s pagrindin mokykla Alytaus m. sav. 3. DRINGELYT AMEL Alytaus Drevinuko mokykla-dar elis Alytaus m. sav. 4. MALDANIS ARNAS Alytaus Drevinuko mokykla-dar elis Alytaus m. sav. 5. NEKRA AIT MEDA Alytaus Drevinuko mokykla-dar elis Alytaus m. sav. 6. GECEVI I T AKVILE Alytaus profesinio rengimo centras Alytaus m. sav. 7. GALKEVI IUS AURIMAS Alytaus Putin gimnazija Alytaus m. sav. 8. JUR IUKONIS TADAS Alytaus v. Benedikto gimnazija Alytaus m. sav. 9. AD GAUSKAIT GERDA Dz kijos pagrindin mokykla Alytaus m.

2018 m. tarptautinio matematiko konkurso „Kengūra“ dalyvių, nenurodžiusių savo klasės, sąrašas Prašome kuo skubiau mokyklose už konkurso vykdymą atsakingų asmenų patikslinti žemiau pateiktoje lentelėje esančių dalyvių klasę.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 2018 m. tarptautinio matematiko konkurso …

1 2018 m. tarptautinio matematiko konkurso Keng ra . dalyvi , nenurod iusi savo klas s, s ra as Pra ome kuo skubiau mokyklose u konkurso vykdym atsaking asmen patikslinti emiau pateiktoje lentel je esan i dalyvi klas . Be jos negal sime iems dalyviams suskai iuoti ta k . Patikslintus duomenis si skite el. pa tu konkurso organizatoriai Eil. nr Pavard Vardas Mokykla Savivaldyb . 1. BALIUKONYT SIMONA Sakal lio pradin mokykla Alytaus m. sav. 2. IVANAUSKAS AIRONAS Volung s pagrindin mokykla Alytaus m. sav. 3. DRINGELYT AMEL Alytaus Drevinuko mokykla-dar elis Alytaus m. sav. 4. MALDANIS ARNAS Alytaus Drevinuko mokykla-dar elis Alytaus m. sav. 5. NEKRA AIT MEDA Alytaus Drevinuko mokykla-dar elis Alytaus m. sav. 6. GECEVI I T AKVILE Alytaus profesinio rengimo centras Alytaus m. sav. 7. GALKEVI IUS AURIMAS Alytaus Putin gimnazija Alytaus m. sav. 8. JUR IUKONIS TADAS Alytaus v. Benedikto gimnazija Alytaus m. sav. 9. AD GAUSKAIT GERDA Dz kijos pagrindin mokykla Alytaus m.

2 Sav. 10. KNYZA DOMAS Dz kijos pagrindin mokykla Alytaus m. sav. 11. SVIDERSKAS D IUGAS Jotvingi gimnazija Alytaus m. sav. 12. LASICKAS ADRIJUS Panemun s pagrindin mokykla Alytaus m. sav. 13. ALI AUSKAS NEILAS Senamies io pradin mokykla Alytaus m. sav. 14. MARKEVI I T SKAIST Senamies io pradin mokykla Alytaus m. sav. 15. PEMPYT KAMIL Vidzgirio pagrindin mokykla Alytaus m. sav. 16. BALIUKINAIT URT Alytaus r. Daug Vlado Mirono gimnazija Alytaus r. sav. 17. DABRAVOLSKAIT SIMONA Alytaus r. Daug Vlado Mirono gimnazija Alytaus r. sav. 18. BRAZLAUSKAS MODESTAS Alytaus r. Daug Vlado Mirono gimnazijos Alov s pagrindinio ugdymo Alytaus r. sav. skyrius 19. MOTIEJ NAS KAROLIS Anyk i Antano Baranausko pagrindin mokykla Anyk i r. sav. 20. GAILI NAS DEIMANTAS Debeiki pagrindin mokykla Anyk i r. sav. 21. MASILIONIS AR NAS Debeiki pagrindin mokykla Anyk i r. sav. 22. STASI NAS VYTAUTAS Kavarsko pagrindin mokykla-daugiafunkcis centras Anyk i r.

3 Sav. 23. SURGAITIS MATAS Kavarsko pagrindin mokykla-daugiafunkcis centras Anyk i r. sav. 24. BULKAUSKAS MANTAS Bir Au ros pagrindin mokykla Bir r. sav. 25. VAITAITIS KASPARAS Bir Saul s gimnazija Bir r. sav. 26. GIRJUTAS LIUTAURAS Medeiki pagrindin mokykla Bir r. sav. 27. ZIGMANTAIT DEIMANT Pabir s pagrindin mokykla Bir r. sav. 28. KLYBAS ELIGIJUS Pa eriauk t s Petro Po kaus pagrindin mokykla Bir r. sav. 29. BRIAND-MOPLAISIR SOFIA Briuselio II Europos mokykla Briuselio m. 30. JOKU YT KAM JA Briuselio II Europos mokykla Briuselio m. 31. PATECKAIT AMELIJA Briuselio II Europos mokykla Briuselio m. 32. RUDZINSKAS ROKAS Briuselio II Europos mokykla Briuselio m. 33. SMERAUSKAIT GUODA Briuselio II Europos mokykla Briuselio m. 34. PRANUKEVI I T ANDR Elektr n uolyno progimnazija Elektr n sav. 35. ALZBUTAIT IEVA Elektr n pradin mokykla Elektr n sav. 36. BIEK A NEIDAS Elektr n pradin mokykla Elektr n sav. 37. BLA EVI IUS ORESTAS Elektr n pradin mokykla Elektr n sav.

4 38. DANI NAIT AUGUST Elektr n pradin mokykla Elektr n sav. 39. KASTICKYT ERINGA Elektr n pradin mokykla Elektr n sav. 40. KATKUT ADELIJA Elektr n pradin mokykla Elektr n sav. 41. KISIELIAUSKAIT ELIJA Elektr n pradin mokykla Elektr n sav. 42. MARKEVI IUS AIRONAS Elektr n pradin mokykla Elektr n sav. 43. PETRAITYT RUSN Elektr n pradin mokykla Elektr n sav. 44. KRIVI I T RUGIL Semeli ki gimnazija Elektr n sav. 45. GIR YS NIKODEMAS Vievio gimnazija Elektr n sav. 46. ARLAUSKAIT JULIJA agar s gimnazija Joni kio r. sav. 47. GO TAVI I T KRISITNA agar s gimnazija Joni kio r. sav. 48. STANKUT TIJA Er vilko gimnazija Jurbarko r. sav. 49. SABALIAUSKAS DOMANTAS Kai iadori Algirdo Brazausko gimnazija Kai iadori r. sav. 50. STANISLAUSKAIT MEIDA Kai iadori r. Gudienos mokykla-dar elis Rugelis Kai iadori r. sav. 51. TAPARAUSKAS DOVYDAS Kai iadori r. Gudienos mokykla-dar elis Rugelis Kai iadori r. sav. 52. VABAUSKAS LINAS Kai iadori r.

5 Kruonio gimnazija Kai iadori r. sav. 53. RIM A DOVYDAS Kai iadori r. Rum i ki Antano Baranausko gimnazija Kai iadori r. sav. 54. BITINAS ERIKAS Kai iadori r. ie mari gimnazija Kai iadori r. sav. 55. BANEVI I T LUKN Kai iadori Vaclovo Gir ado progimnazija Kai iadori r. sav. 56. KAVALIAUSKAS DOVYDAS Kai iadori Vaclovo Gir ado progimnazija Kai iadori r. sav. 57. SASNAUSKAS KAJUS Kai iadori Vaclovo Gir ado progimnazija Kai iadori r. sav. 58. BELICKAIT UGN Kauno Ryto pradin mokykla Kauno m. sav. 59. GIEDRAITYTE RADVILE Kauno Ryto pradin mokykla Kauno m. sav. 60. MALA AUSKAS ART RAS Kauno Saul s gimnazija Kauno m. sav. 61. MOCKUS MARIUS Kauno Saul s gimnazija Kauno m. sav. 62. BALSYS SIMAS Kauno ilo pradin mokykla Kauno m. sav. 63. LIUTKEVI I T ANDR JA Kauno ilo pradin mokykla Kauno m. sav. 64. RUDZEVI IUS DOVYDAS Kauno ilo pradin mokykla Kauno m. sav. 65. ZABLOCKYT UGN Kauno ilo pradin mokykla Kauno m. sav. 66. GIEDRAITYT AUKS Kauno Varpelio pradin mokykla Kauno m.

6 Sav. 67. JUREVI IUS JONAS Kauno Varpelio pradin mokykla Kauno m. sav. 68. GRILIAUSKAIT GABIJA Kauno Dainavos progimnazija Kauno m. sav. 69. MIKUCKAS PIJUS Kauno j zuit gimnazija Kauno m. sav. 70. POCI T VILT Kauno j zuit gimnazija Kauno m. sav. 71. ABROMAVI IUS LAURYNAS Kauno Jono ir Petro Vilei i mokykla Kauno m. sav. 72. PU AS DANIELIUS Kauno Jono ir Petro Vilei i mokykla Kauno m. sav. 73. SATKAUSKAIT AKVIL Kauno Jono ir Petro Vilei i mokykla Kauno m. sav. 74. ITKUS DOMI NYKAS Kauno Jono ir Petro Vilei i mokykla Kauno m. sav. 75. EZELSKIS DOMINYKAS Kauno Jono Pauliaus II gimnazija Kauno m. sav. 76. VA KYT URT Kauno Jono Pauliaus II gimnazija Kauno m. sav. 77. IRLYT DEIMANT Kauno Milikoni progimnazija Kauno m. sav. 78. DATENIS OSKARAS Kauno Panemun s pradin mokykla Kauno m. sav. 79. GURK NYS GRANTAS Kauno Panemun s pradin mokykla Kauno m. sav. 80. KALINAUSKAIT LUKA Kauno Panemun s pradin mokykla Kauno m. sav. 81. ABDIYEV ELVINAS Kauno Petra i n progimnazija Kauno m.

7 Sav. 82. KRIK TOLAITIS ZIGMANTAS Kauno Pil n progimnazija Kauno m. sav. 83. ILK NAS BERNARDAS Kauno Pil n progimnazija Kauno m. sav. 84. DELTUVA SIMONAS Kauno Prano Ma ioto pradin mokykla Kauno m. sav. 85. POVILI NAS EMILIJUS Kauno Prano Ma ioto pradin mokykla Kauno m. sav. 86. ROJUS ELIUS Kauno Prano Ma ioto pradin mokykla Kauno m. sav. 87. TAUTVYDAS NIDAS Kauno Prano Ma ioto pradin mokykla Kauno m. sav. 88. KLIK NAIT MARIJA Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija Kauno m. sav. 89. SAVERAIT GABIJA Kauno Rok gimnazija Kauno m. sav. 90. JUCIUS JOK BAS Kauno Senamies io progimnazija Kauno m. sav. 91. URBONAS PAULIUS Kauno Senamies io progimnazija Kauno m. sav. 92. BIELSKIS KAROLIS Kauno Simono Daukanto progimnazija Kauno m. sav. 93. RAZAS MANTAS Kauno Ver v gimnazija Kauno m. sav. 94. ZINKEVI IUS VYTAURAS Kauno Ver v gimnazija Kauno m. sav. 95. STANEVI IUS HAROLDAS Kauno Viktoro Kuprevi iaus progimnazija Kauno m. sav.

8 96. UKAUSKAS SIMAS UAB Karalien s Mortos mokykla Kauno m. sav. 97. PAULIUKAS TITAS Vytauto Did iojo universiteto At alyno progimnazija Kauno m. sav. 98. BARANAUSKAS AINIUS Akademijos Ugn s Karvelis gimnazija Kauno r. sav. 99. JANU KEVI I T GRETA Akademijos Ugn s Karvelis gimnazija Kauno r. sav. 100. KONDROTAS RAPOLAS Akademijos Ugn s Karvelis gimnazija Kauno r. sav. 101. MASLAUSKAIT UP Akademijos Ugn s Karvelis gimnazija Kauno r. sav. 102. KULIKAUSKAIT ELINGA Babt gimnazija Kauno r. sav. 103. MIKALAJ NAS AIRIDAS Batniavos mokykla daugiafunkcis centras Kauno r. sav. 104. KODZEVI I T GERTR DA E er lio pagrindin mokykla Kauno r. sav. 105. MISIUKEVI I T GERDA E er lio pagrindin mokykla Kauno r. sav. 106. DAD RA DANIELIS Garliavos Adomo Mitkaus pagrindin s mokyklos Mastai i pagrindinio Kauno r. sav. ugdymo skyrius 107. DANISEVI I T EGL Garliavos Jonu i progimnazija Kauno r. sav. 108. PRANCIULYT JULIJA Garliavos Jonu i progimnazija Kauno r.

9 Sav. 109. POCIUS DEIVIDAS Ka ergin s pradin mokykla Kauno r. sav. 110. SPARNAUSKAS JONAS Karm lavos Balio Bura o gimnazija Kauno r. sav. 111. LIUBINAIT SAUL Kauno rajono Panev iuko pagrindin mokykla Kauno r. sav. 112. JANK NAIT ADRIJA Kauno rajono Piliuonos gimnazija Kauno r. sav. 113. PA KEVI I T ADRIJA Kauno rajono Piliuonos gimnazija Kauno r. sav. 114. STRELECKYT GABIJA Kauno rajono Piliuonos gimnazija Kauno r. sav. 115. BA ANSKYT M TA Neveroni gimnazija Kauno r. sav. 116. BAGDONAIT ELZ Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 117. DAULENSKAIT VILT Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 118. DRAVININKAIT VILT Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 119. DZIKAS EMILIJUS Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 120. GRI KONYT MIGL Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r.

10 Sav. 121. JAKUBAVI I T ADEL -IZABEL Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 122. KAMANTAUSKAIT KAMIL Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 123. KULOKAIT UGN Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 124. KULOKAS IGNAS Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 125. LIUTKUT SOFIJA Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 126. MACIONIS NOJUS Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 127. MA IULAITIS DANIELIUS Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 128. MARTI IUS UOLAS Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 129. MIK NAIT MARTYNA Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r. sav. 130. NAUJOKAS NEDAS Raudondvario Anel s ir Augustino Kriauz mokykla-dar elis Kauno r.


Related search queries