Example: quiz answers

6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode

27-04-06 08:48 Side 140. 6 Sosial kompetanse . gj re andre gode Fra l replanen: Eleven skal kunne forklare hva Sosial kompetanse vil si, og gi eksempler p hvordan en selv kan bruke Sosial kompetanse i m te med mennesker som er avhengige av tilbud i oppvekst-, helse- og sosialsektoren Eleven skal kunne gj re greie for hva empati betyr innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren Eleven skal kunne gi eksempler p hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv kunne vise empati i v re- m ten sin 27-04-06 08:48 Side 141.

6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode Fra læreplanen: • Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial

Tags:

  Kompetanse

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode

1 27-04-06 08:48 Side 140. 6 Sosial kompetanse . gj re andre gode Fra l replanen: Eleven skal kunne forklare hva Sosial kompetanse vil si, og gi eksempler p hvordan en selv kan bruke Sosial kompetanse i m te med mennesker som er avhengige av tilbud i oppvekst-, helse- og sosialsektoren Eleven skal kunne gj re greie for hva empati betyr innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren Eleven skal kunne gi eksempler p hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv kunne vise empati i v re- m ten sin 27-04-06 08:48 Side 141.

2 1 Er du enig eller uenig i disse p standene? Sett kryss Enig Uenig Jeg liker v re sammen med andre mennesker Jeg opplever ofte at andre betror seg til meg n r de har problemer Det er ikke s viktig at alle trives p en arbeidsplass, bare alle gj r jobben sin Humor og jobb h rer ikke sammen Jeg er aldri redd for si hva jeg mener Det er like viktig lytte til hva andre mener som f sagt det jeg mener selv Jeg snakker aldri stygt om andre Jeg ser raskt p andre om de har det bra eller ikke Gode venner trenger ikke sp rre hverandre hvordan de har det Jeg er punktlig og p litelig Jeg holder alltid det jeg lover Jeg kommer ofte for seint til avtaler En god latter forlenger livet Jeg blir ofte misforst tt av andre I gruppearbeid er jeg flink til

3 F arbeidet gjort Det er vanskelig forst at andre kan ha andre synspunkter enn meg Jeg avbryter aldri andre n r vi diskuterer Samarbeid fungerer best n r alle gj r det samme Jeg viser aldri hva jeg f ler Jeg kan le av meg selv 2 Hvor mange Hva var det ganger har du ledd i dag? som fikk deg til le? 3 Lag fem setninger som starter med: For at jeg skal trives og f le meg trygg sammen med andre m . 27-04-06 08:48 Side 142. 142 VI SAMARBEIDER OM HELSE P JOBBEN. Har du lagt merke til hvor lett det er snakke med enkelte mennesker?

4 F rste gangen du treffer dem, er det som om du har kjent dem i flere r. S nn er det med samarbeid ogs . Med noen er det veldig lett samarbeide, med andre er det vanskelig. Og noen ser ut til kunne samarbeide med nesten hvem som helst. Har du tenkt p hva det er som f r deg til trives og samarbeide s lett med noen? Er det noe de gj r? Er det noe de sier, eller er det m ten de lytter p til det du sier? Eller har det noe med deg gj re? En ting er sikkert mennesker er forskjellige. For forst hver- andre og greie snakke og samarbeide med hverandre, m vi kunne omg s forskjellige mennesker i ulike situasjoner.

5 Det inneb rer at vi m . forst og akseptere andre kunne p virke positivt det samspillet som skjer mellom oss bli akseptert og forst tt selv 27-04-06 08:48 Side 143. KAPITTEL 6 Sosial kompetanse 143. gj re andre gode Vi m p en m te innstille oss p hverandre p den vi er sam- men med, og pr ve f fram det beste i hverandre. Vi m gj re hverandre gode. En kjent fotballtrener la vekt p at spillerne skulle spille hver- andre gode . Det var ikke nok at hver enkelt fotballspiller var dyktig. Skulle laget lykkes, m tte spillerne f fram det beste i hverandre.

6 De m tte forst og utnytte b de hva de andre og de selv var dyktige til. N r du greier gj re andre gode, har du det som kalles Sosial kompetanse . En annen m te si det p , er at du kan kunsten omg s andre mennesker. Det betyr mye i det yrket du har valgt utdanne deg til. Hva er Sosial kompetanse ? Anna p 17 r beskriver seg som veldig Sosial hva mener hun med det? I stillingsannonser st r det ofte: Vi nsker en person med f lgende kompetanse Hva tror du kompetanse betyr? Ordet Sosial kommer av det latinske socius, som betyr samarbeids- partner.

7 Vi bruker ordet b de n r vi snakker om forhold mellom mennesker, for eksempel n r vi sier Bj rn er veldig Sosial , og n r vi snakker om samfunnsforhold, for eksempel at det er forskjellige sosiale grupper i samfunnet. Ordet kompetanse kan oversettes med dyktighet . ha en spesiell kompetanse er det samme som v re flink eller dyktig til noe bestemt, for eksempel ha kompetanse som pianist. Sosial kompetanse blir da det samme som v re flink med andre mennesker. Det er vanlig forklare det som evnen til skape og opprettholde sosiale forhold og vennskap.

8 kompetanse = dyktighet ORDFORKLARING: Ferdighet = kunne utf re eller gj re en bestemt handling 27-04-06 08:48 Side 144. 144 VI SAMARBEIDER OM HELSE P JOBBEN. Kunnskap, holdninger og ferdigheter kompetanse best r av b de kunnskap, holdninger og ferdigheter. Sosial kompetanse inneb rer at du har kunnskap om hvordan du kan omg s forskjellige mennesker har en positiv holdning til andre mennesker greier omg s forskjellige mennesker p en god m te EKSEMPEL: Patrik har ikke s lett for bli kjent med folk. Han har f venner, og nsker bli en i gjengen.

9 Hadde jeg bare ikke v rt s . sjenert, tenker han ofte. Han vet hvordan han b r oppf re seg n r han treffer nye mennesker. Og han er positivt innstilt og vil gjerne bli kjent med dem. Men han f r det ikke til. Han greier ikke oppf re seg uanstrengt. Han f r knapt nok fram et ord f r han r dmer og begynner stamme. Mangler Patrik Sosial kompetanse ? Er det ha Sosial kompetanse noe du kan trene p og bli flinkere til? Det er ikke nok at du kan omg s mennesker som er lik deg selv. Sosial kompetanse krever at du kan tilpasse deg og forst.

10 Mennesker i ulike situasjoner og med forskjellig alder, funksjons- niv , kulturbakgrunn og livsf rsel. 27-04-06 08:48 Side 145. KAPITTEL 6 Sosial kompetanse 145. Kompetanseomr der God Sosial kompetanse handler om v re dyktig p mange omr der. Noen av de viktigste omr dene er: empati kommunikasjon og samarbeidsferdigheter selvhevdelse selvkontroll ansvarlighet humor og glede Du kan arbeide med og trene for bedre din egen sosiale kompe- tanse. For eksempel kan du lese dette kapitlet for l re om hva Sosial kompetanse er (kunnskap).


Related search queries