Example: air traffic controller

6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode

27-04-06 08:48 Side 140. 6 Sosial kompetanse . gj re andre gode Fra l replanen: Eleven skal kunne forklare hva Sosial kompetanse vil si, og gi eksempler p hvordan en selv kan bruke Sosial kompetanse i m te med mennesker som er avhengige av tilbud i oppvekst-, helse- og sosialsektoren Eleven skal kunne gj re greie for hva empati betyr innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren Eleven skal kunne gi eksempler p hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv kunne vise empati i v re- m ten sin 27-04-06 08:48 Side 141. 1 Er du enig eller uenig i disse p standene? Sett kryss Enig Uenig Jeg liker v re sammen med andre mennesker Jeg opplever ofte at andre betror seg til meg n r de har problemer Det er ikke s viktig at alle trives p en arbeidsplass, bare alle gj r jobben sin Humor og jobb h rer ikke sammen Jeg er aldri redd for si hva jeg mener Det er like viktig lytte til hva andre mener som f sagt det jeg mener selv Jeg snakker aldri stygt om andre Jeg ser raskt p andre om de har det bra eller ikke Gode venner trenger ikke sp rre hverandre hvordan de har det Jeg er punktlig og p litelig Jeg holder alltid det jeg lover Jeg kommer ofte for seint til avtaler En god latter forlenger livet Jeg blir ofte misforst tt av andre I gruppearbeid er jeg flink til f arbeidet gjort Det er vanskelig forst at andre kan ha andre synspunkter enn meg Jeg avbryt

6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode Fra læreplanen: • Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial

Tags:

  Kompetanse, Sosial kompetanse, Sosial

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode

1 27-04-06 08:48 Side 140. 6 Sosial kompetanse . gj re andre gode Fra l replanen: Eleven skal kunne forklare hva Sosial kompetanse vil si, og gi eksempler p hvordan en selv kan bruke Sosial kompetanse i m te med mennesker som er avhengige av tilbud i oppvekst-, helse- og sosialsektoren Eleven skal kunne gj re greie for hva empati betyr innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren Eleven skal kunne gi eksempler p hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger, og selv kunne vise empati i v re- m ten sin 27-04-06 08:48 Side 141. 1 Er du enig eller uenig i disse p standene? Sett kryss Enig Uenig Jeg liker v re sammen med andre mennesker Jeg opplever ofte at andre betror seg til meg n r de har problemer Det er ikke s viktig at alle trives p en arbeidsplass, bare alle gj r jobben sin Humor og jobb h rer ikke sammen Jeg er aldri redd for si hva jeg mener Det er like viktig lytte til hva andre mener som f sagt det jeg mener selv Jeg snakker aldri stygt om andre Jeg ser raskt p andre om de har det bra eller ikke Gode venner trenger ikke sp rre hverandre hvordan de har det Jeg er punktlig og p litelig Jeg holder alltid det jeg lover Jeg kommer ofte for seint til avtaler En god latter forlenger livet Jeg blir ofte misforst tt av andre I gruppearbeid er jeg flink til f arbeidet gjort Det er vanskelig forst at andre kan ha andre synspunkter enn meg Jeg avbryter aldri andre n r vi diskuterer Samarbeid fungerer best n r alle gj r det samme Jeg viser aldri hva jeg f ler Jeg kan le av meg selv 2 Hvor mange Hva var det ganger har du ledd i dag?

2 Som fikk deg til le? 3 Lag fem setninger som starter med: For at jeg skal trives og f le meg trygg sammen med andre m . 27-04-06 08:48 Side 142. 142 VI SAMARBEIDER OM HELSE P JOBBEN. Har du lagt merke til hvor lett det er snakke med enkelte mennesker? F rste gangen du treffer dem, er det som om du har kjent dem i flere r. S nn er det med samarbeid ogs . Med noen er det veldig lett samarbeide, med andre er det vanskelig. Og noen ser ut til kunne samarbeide med nesten hvem som helst. Har du tenkt p hva det er som f r deg til trives og samarbeide s lett med noen? Er det noe de gj r? Er det noe de sier, eller er det m ten de lytter p til det du sier? Eller har det noe med deg gj re? En ting er sikkert mennesker er forskjellige. For forst hver- andre og greie snakke og samarbeide med hverandre, m vi kunne omg s forskjellige mennesker i ulike situasjoner. Det inneb rer at vi m . forst og akseptere andre kunne p virke positivt det samspillet som skjer mellom oss bli akseptert og forst tt selv 27-04-06 08:48 Side 143.

3 KAPITTEL 6 Sosial kompetanse 143. gj re andre gode Vi m p en m te innstille oss p hverandre p den vi er sam- men med, og pr ve f fram det beste i hverandre. Vi m gj re hverandre gode. En kjent fotballtrener la vekt p at spillerne skulle spille hver- andre gode . Det var ikke nok at hver enkelt fotballspiller var dyktig. Skulle laget lykkes, m tte spillerne f fram det beste i hverandre. De m tte forst og utnytte b de hva de andre og de selv var dyktige til. N r du greier gj re andre gode, har du det som kalles Sosial kompetanse . En annen m te si det p , er at du kan kunsten omg s andre mennesker. Det betyr mye i det yrket du har valgt utdanne deg til. Hva er Sosial kompetanse ? Anna p 17 r beskriver seg som veldig Sosial hva mener hun med det? I stillingsannonser st r det ofte: Vi nsker en person med f lgende kompetanse Hva tror du kompetanse betyr? Ordet Sosial kommer av det latinske socius, som betyr samarbeids- partner.

4 Vi bruker ordet b de n r vi snakker om forhold mellom mennesker, for eksempel n r vi sier Bj rn er veldig Sosial , og n r vi snakker om samfunnsforhold, for eksempel at det er forskjellige sosiale grupper i samfunnet. Ordet kompetanse kan oversettes med dyktighet . ha en spesiell kompetanse er det samme som v re flink eller dyktig til noe bestemt, for eksempel ha kompetanse som pianist. Sosial kompetanse blir da det samme som v re flink med andre mennesker. Det er vanlig forklare det som evnen til skape og opprettholde sosiale forhold og vennskap. kompetanse = dyktighet ORDFORKLARING: Ferdighet = kunne utf re eller gj re en bestemt handling 27-04-06 08:48 Side 144. 144 VI SAMARBEIDER OM HELSE P JOBBEN. Kunnskap, holdninger og ferdigheter kompetanse best r av b de kunnskap, holdninger og ferdigheter. Sosial kompetanse inneb rer at du har kunnskap om hvordan du kan omg s forskjellige mennesker har en positiv holdning til andre mennesker greier omg s forskjellige mennesker p en god m te EKSEMPEL: Patrik har ikke s lett for bli kjent med folk.

5 Han har f venner, og nsker bli en i gjengen . Hadde jeg bare ikke v rt s . sjenert, tenker han ofte. Han vet hvordan han b r oppf re seg n r han treffer nye mennesker. Og han er positivt innstilt og vil gjerne bli kjent med dem. Men han f r det ikke til. Han greier ikke oppf re seg uanstrengt. Han f r knapt nok fram et ord f r han r dmer og begynner stamme. Mangler Patrik Sosial kompetanse ? Er det ha Sosial kompetanse noe du kan trene p og bli flinkere til? Det er ikke nok at du kan omg s mennesker som er lik deg selv. Sosial kompetanse krever at du kan tilpasse deg og forst . mennesker i ulike situasjoner og med forskjellig alder, funksjons- niv , kulturbakgrunn og livsf rsel. 27-04-06 08:48 Side 145. KAPITTEL 6 Sosial kompetanse 145. Kompetanseomr der God Sosial kompetanse handler om v re dyktig p mange omr der. Noen av de viktigste omr dene er: empati kommunikasjon og samarbeidsferdigheter selvhevdelse selvkontroll ansvarlighet humor og glede Du kan arbeide med og trene for bedre din egen sosiale kompe- tanse.

6 For eksempel kan du lese dette kapitlet for l re om hva Sosial kompetanse er (kunnskap). 27-04-06 08:48 Side 146. 146 VI SAMARBEIDER OM HELSE P JOBBEN. vurdere deg selv med hensyn til de forskjellige kompetanse - omr dene og tenke igjennom hva som er bra eller riktig gj re i forskjellige situasjoner (holdninger). trene p gj re det vi beskriver under de forskjellige kompe- tanseomr dene (ferdigheter). Empati Ordet empati betyr innlevelsesevne. v re empatisk vil si at du kan sette deg inn i hvordan en annen person opplever sin situa- sjon. Det er ikke det samme som tenke deg hvordan du ville ha opplevd den samme situasjonen, men hvordan vedkommende med sin bakgrunn og historie opplever den. EKSEMPEL: Robert er l rling i en barnehage. Han har lagt merke til at moren til Tirill er veldig bekymret for sikkerheten p lekeplassen. Hun er nesten hysterisk, syns han, med alle de formaningene hun kommer med hver dag.

7 Jeg forst r ikke hvorfor hun er s nn. Det er da ikke noe v re redd for her, sier han til Norunn, som han arbeider sammen med. Det er ikke s rart, svarer Norunn. S steren til Tirill druknet for noen r siden. S moren er nok fryktelig redd for at det skal skje noe med Tirill ogs . Hun har nok et st rre behov enn mange andre for vite at vi passer godt nok p .. To norske psykologer har skrevet en bok som heter P seg selv kjen- ner man ingen andre . Hva tror du de mener si med den tittelen? Kunnskap og f lelser Empati best r av b de f lelser og fornuft. andre ord vi kan bruke om fornuft, er kunnskap eller tanker: N r du forst r hvor- dan et annet menneske opplever sin situasjon, bruker du for det f rste den kunnskapen du har om situasjonen, bakgrunnen, alderen og funksjonsniv et til vedkommende. For det andre reagerer du med f lelsene dine du kan kjenne p eller kjenne igjen de f lelsene vedkommende har. 27-04-06 08:48 Side 147.

8 KAPITTEL 6 Sosial kompetanse 147. Tenk deg f lgende situasjoner p en jernbanestasjon: 1 En liten pike p tre r vandrer rundt alene mens hun gr ter og roper p mamma. Hva tenker du om situasjonen til denne jenta? Hvordan tror du hun har det? 2 En gutt i 14 15- rs alderen l per etter et tog som nettopp har startet. Han rekker det ikke. Shit! Der reiser mor uten meg! roper han. Hva tenker du om situasjonen til denne gutten? Hvordan tror du han har det? L re v re empatisk Du kan ve deg p og utvikle evnen til v re empatisk. Som fag- arbeider vil den kunnskapen du har om brukerne, hjelpe deg til forst hvordan de opplever sin situasjon. I tillegg vil du bruke kunnskaper og erfaringer fra faget og yrket ditt. ORDFORKLARING: Empati = evne til sette seg inn i hvordan andre opplever sin situasjon 27-04-06 08:48 Side 148. 148 VI SAMARBEIDER OM HELSE P JOBBEN. En helsefagarbeider vil for eksempel l re p skolen om hvordan mennesker kan oppleve bli alvorlig syke, og om hvordan men- nesker kan reagere i krisesituasjoner.

9 Men det er ikke alltid like lett se p mennesker hvilke f lelser de har inni seg. Helsefagarbeidere f r god erfaring i oppfatte og tolke forskjel- lige signaler p at en pasient kan ha det vanskelig. Likevel vil vi aldri bli i stand til forst fullt ut hvordan et annet menneske opplever sin situasjon. Vi kan forst og sette oss inn i mye, men ikke alt. Mange kan oppleve det som respektl st og lite seri st hvis du pr ver hjelpe dem med si Jeg forst r akkurat hvordan du har det . De sm ting Empati handler ikke bare om kunne sette seg inn i hva som er vondt eller vanskelig for et annet menneske. Det dreier seg ogs . om kunne se hva mennesker rundt deg opplever som bra eller positivt. Sm ting kan bety mye. EKSEMPEL: Emma arbeider i barnehage. Hun skal hjelpe Rose, 3 r, med kle p seg. Rose sparket borti en stol for en liten stund siden og fikk veldig vondt i t rne. Det virker som om Rose har glemt det n , men Emma er likevel sv rt forsiktig n r hun skal ta p henne str mpebuksen.

10 Hun vil ikke at Rose skal f vondt igjen. EKSEMPEL: Singh arbeider p sykehjem. Han har nettopp hjulpet fru Pettersen med morgenstellet. N kj rer han rullestolen hennes bort til vinduet, han vet at hun liker sitte og se p livet utenfor. N skal jeg hente en kopp te til deg, sier han, akkurat slik du liker den, med litt melk og honning i . F r Singh g r inn med teen, l per han ut i hagen og plukker en rose som han setter i en vase og tar med inn. Fru Pettersen lyser opp i et stort smil: Singh, du vet n yaktig hva som skal til for glede en gammel og syk dame som meg. Det gj r faktisk smertene litt mindre ille.. B de Emma og Singh viser empati med sin m te v re p . De er interesserte i og oppmerksomme p hvordan Rose og fru Pettersen har det. De forst r hva de kan gj re, og gj r det de kan for at Rose og fru Pettersen skal ha det best mulig. 27-04-06 08:48 Side 149. KAPITTEL 6 Sosial kompetanse 149. Empati handler ogs om de sm ting Forskjellig fra medlidenhet Empati kan likne p medlidenhet, men er egentlig forskjellig fra det.


Related search queries