Example: quiz answers

620 Åkersberga station–Norrtälje - SL

620 kersberga station Norrt lje Giltighetstid Noter 20 augusti 8 december 2018 b Via L nna skola kl , dock ej 20 21/8 samt 29/10 2/11. 620 M ndag fredag L rdag, s ndag och helgdag kersberga station Storg rden Dyviks bruk stan f rjel ge Roslagskulla kyrka Riala kyrka Mora v gsk l Penningby slott Campus Roslagen Norrt lje busstation 1. 620 Norrt lje kersberga station Giltighetstid Noter 20 augusti 8 december 2018 b Via L nna skola kl , dock ej 20 21/8 samt 29/10 2/11. 620 M ndag fredag L rdag, s ndag och helgdag Norrt lje busstation Campus Roslagen Penningby slott Mora v gsk l Riala kyrka Roslagskulla kyrka stan f rjel ge Dyviks bruk Storg rden kersberga station 2. H llplatser linje 620. kersberga station Norrt lje och omv nt Noter 1) Trafikeras endast i riktning mot Norrt lje. 2) Trafikeras endast i riktning mot kersberga station. 3) Trafikeras endast av vissa turer. 4) Trafikeras medsols ven i riktning mot kersberga station. 5) Trafikeras ej av turer via L nna skola i riktning mot Norrt lje.

3 Hållplatser linje 620 Åkersberga station–Norrtälje och omvänt Noter 1) Trafikeras endast i riktning mot Norrtälje. 2) Trafikeras endast i riktning mot Åkersberga station.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 620 Åkersberga station–Norrtälje - SL

1 620 kersberga station Norrt lje Giltighetstid Noter 20 augusti 8 december 2018 b Via L nna skola kl , dock ej 20 21/8 samt 29/10 2/11. 620 M ndag fredag L rdag, s ndag och helgdag kersberga station Storg rden Dyviks bruk stan f rjel ge Roslagskulla kyrka Riala kyrka Mora v gsk l Penningby slott Campus Roslagen Norrt lje busstation 1. 620 Norrt lje kersberga station Giltighetstid Noter 20 augusti 8 december 2018 b Via L nna skola kl , dock ej 20 21/8 samt 29/10 2/11. 620 M ndag fredag L rdag, s ndag och helgdag Norrt lje busstation Campus Roslagen Penningby slott Mora v gsk l Riala kyrka Roslagskulla kyrka stan f rjel ge Dyviks bruk Storg rden kersberga station 2. H llplatser linje 620. kersberga station Norrt lje och omv nt Noter 1) Trafikeras endast i riktning mot Norrt lje. 2) Trafikeras endast i riktning mot kersberga station. 3) Trafikeras endast av vissa turer. 4) Trafikeras medsols ven i riktning mot kersberga station. 5) Trafikeras ej av turer via L nna skola i riktning mot Norrt lje.

2 Kersberga station Bammarboda v gsk l Bj rktorp L vhagen Hammarby s dra S raskolan Skogen Vira bruk Bodal Hammarby mellersta Storvreten Nykvarn Norrsand Rosenberg Hammarby norra Sk nsta Nyboda Brottmora Sofielund Grovsta Sk nsta norra 2) F f ngan K llbacken Vadbron Grundet Ekebo Dyvik s dra Largbacken Svensboda v gsk l 4) Penningby slott Tallebo Dyviks bruk Starrmora Bergshamra skola 4) verby v gsk l Sing handel Dyviksbacken S ttra v gsk l Bergshamra brandstn 4) Nyvreten Sing g rd Lilln s Punskog Bergshamra mejeri 4) Sika v gsk l Br nnbacken Furulund Riala kyrka Bergshamra pensionat 4) Gl ntan Skeppsdals v gsk l Bj rnhuvuds v gsk l Riala aff r Haga (Bergshamra) Nystugan Hj lms ttra L ngbacken Rialahemmet Bergshamraviken Nybygget Lills ttra Ljuster v gsk l Uddeby H st ngen 5) Backtorp Storg rden Lo 3) Brinkh ll Mora ng 5) Campus Roslagen Mellang rden stan f rjel ge 3) Njurskullen Rosenlundsv gen 1) 3) Gustavslund Ekhamrav gen Lo 3) Kinmorav gen L nna skola 3) Norrt lje busstation Sj hamra Ljuster v gsk l Grytinge Rosenlundsv gen 2) 3).

3 Gallboda Roslagskulla kyrka stergrytinge Mora v gsk l 3.