Example: biology

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkiilerinin mülkiyetinde bulunan taınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkiilerince kamulatırılmasında yapılacak ilemleri, kamulatır ma bedelinin hesaplanmasını, taınmaz malın

Tags:

  2063, Kanunu, Kapsam, 6203 kamulaştirma kanunu, Kamulaştirma

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Related search queries