Example: air traffic controller

Andrahandsuthyrning - hyresgastforeningen.se

hyresavtal . Andrahandsuthyrning F rstahandshyresg st (Hyresv rd). Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Telefon bostad Telefon mobil E-post Andrahandshyresg st (Hyresg st). Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Telefon bostad Telefon mobil E-post Hyresobjekt Adress Postnummer Ort L genheten uthyres f r att anv ndas som bostad L genhetsnummer Antal rum Area (kvm). Till l genheten h r: o k llarutrymme nr_____ o vindsutrymme nr_____ o garageplats nr_____ o parkeringsplats nr_____. L genhetens skick vid uppl telsen o se bilaga nr_____ Skador och brister i l genheten L genheten uthyres Framtagen av Hyresg stf reningen Riksf rbundet 2016.

rens hyresavtal med fastighetsägaren. 6. Andrahandshyresgästen ansvarar för skada eller förlust av inventarier samt för skador på lägenheten och gemensamma utrym-men som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av …

Tags:

  Hyresavtal, Andrahandsuthyrning

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Andrahandsuthyrning - hyresgastforeningen.se

1 hyresavtal . Andrahandsuthyrning F rstahandshyresg st (Hyresv rd). Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Telefon bostad Telefon mobil E-post Andrahandshyresg st (Hyresg st). Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Telefon bostad Telefon mobil E-post Hyresobjekt Adress Postnummer Ort L genheten uthyres f r att anv ndas som bostad L genhetsnummer Antal rum Area (kvm). Till l genheten h r: o k llarutrymme nr_____ o vindsutrymme nr_____ o garageplats nr_____ o parkeringsplats nr_____. L genhetens skick vid uppl telsen o se bilaga nr_____ Skador och brister i l genheten L genheten uthyres Framtagen av Hyresg stf reningen Riksf rbundet 2016.

2 O om blerad o m blerad, se bilaga nr_____ M bel- och inventarielista Hyresavtalets giltighetstid och upps gningstid o Alternativ 1 _____ _____. Avtalet s gs upp med _____ m naders upps gningstid till hyrestidens utg ng. Vid utebliven upps gning f rl ngs kontraktet med _____. m nad(er) f r varje g ng. OBS! Om hyrestiden r l ngre n tre m nader ska upps gningstiden vara tre m nader. o Alternativ 2 _____ _____. Hyresavtalet upph r att g lla vid hyrestidens utg ng. Andrahandshyresg sten ska d avflytta utan upps gning.

3 OBS! Detta alternativ kan endast anv ndas om hyrestiden r l ngst nio m nader. o Alternativ 3 Fr o m _____ och tills vidare. Hyresavtalet upph r vid det m nadsskifte som infaller n rmast efter tre m nader fr n upps gningen. OBS! Hyresg stf reningen rekommenderar alternativ 3. Hyra Hyra _____ kronor per m nad. V rme Hush llsel o ing r o ing r inte o ing r o ing r inte Hyra f r garage- eller parkeringsplats S rskilda kostnader (kabeltv, bredband ). o ing r o ing r inte Belopp kr _____ per m nad / kvartal Avl st m tarinst llning, el, gas Datum Avl st m tarinst llning f r Datum etc.

4 _____. Betalning Hyresbetalning sker till f rstahandshyresg sten Kontonummer (inklusive clearingnummer). o Autogiro o Bankgiro o Plusgiro o Kontant mot kvitto o Hyra och eventuella till gg skall betalas i f rskott senast sista vardagen f re m nadsskifte. o _____ dagar f re m nadsskiftet. vriga hyresvillkor 1. Hyresavtalets giltighet f ruts tter att f rstahandshyresg sten erh ller samtycke till andrahandsuppl telsen fr n hyresv rden/. Framtagen av Hyresg stf reningen Riksf rbundet 2016. fastighets garen eller att hyresn mnden meddelar beslut om tillst nd till Andrahandsuthyrning .

5 2. Det ligger andrahandshyresg sten att v l v rda l genheten och genast till f rstahandshyresg sten och fastighets garen anm la eventuella skador eller brister och f rekomst av ohyra och skadeinsekter. 3. Andrahyresg sten f r inte verl ta eller uppl ta l genheten i sin tur. 4. ndras hyran eller hyresvillkoren f r l genheten p grund av avtal mellan fastighets garen och f rstahandshyresg sten eller efter tr ffad f rhandlings verenskommelse enligt g llande f rhandlingsklausul, skall ndringen g lla ven detta andrahandsavtal.

6 5. Andrahandshyresg sten f rbinder sig att under hyrestiden f lja de ordningsf reskrifter som g ller f r fastigheten enligt uthyra- rens hyresavtal med fastighets garen. 6. Andrahandshyresg sten ansvarar f r skada eller f rlust av inventarier samt f r skador p l genheten och gemensamma utrym- men som uppkommer genom hens v llande eller genom v rdsl shet eller f rsummelse av n gon som hen ansvarar f r. Andra- handshyresg sten r inte skyldig att ers tta skada som uppkommit genom normalt slitage. 7. P f rsenade hyresbelopp utg r r nta enligt r ntelagen fr n f rfallodagen.

7 S rskilda best mmelser Genom underskrift av kontraktet kvitterar andrahandshyresg sten _____ nycklar till l genheten. Underskrifter Ort och datum Namnteckning f rstahandshyresg sten (Hyresv rd) Namnf rtydligande Ort och datum Namnteckning andrahandshyresg st 1 Namnf rtydligande Godk nnande av Andrahandsuthyrning Ort och datum Namnteckning fastighets garen / hyresv rden Namnf rtydligande Framtagen av Hyresg stf reningen Riksf rbundet 2016.


Related search queries