Example: dental hygienist

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA …

5244 Dayanak MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu-nun ek 9 uncu maddesi, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçileri Bakanlığı Teúkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân

Tags:

  Yangindan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA …

Related search queries