Example: quiz answers

Bewerkt door Harm Selling, met speciale dank aan …

Huwelijkscontracten Winschoten 1701 - 1810. Bewerkt door Harm Selling, met speciale dank aan geert W. Spelde, in verband met het bewerken en toesturen van een aantal contracten uit de periode 1750-1810. Amsterdam, 29 december 1999. Laatste wijziging: 27 september 2016. Peter van der Climp x Niesjen Haelwighs 22-01-1701. Bruidegom: P. Schultetus. Bruid: J. Haelwighs, vader, Dr. [Adrianus] van Wullen, principaal voormond, H[enr.]. Haelwighs, sibbe voogd, Haijko Jans, vreemde voogd, Haijko Jans en Johanna Haelwighs, zwager en zuster. Engelbert Pauls x Trijntien Henricks 16-06-1701. Bruidegom: Claes Jans, oom. Bruid: Henrick Jans, vader. Coert Jans x Sophia Fickes 30-08-1701.. Harmen Derks Snoek x Jemke Everts 17-11-1701. Bruidegom: .. Bruid: Evert Harmens, vader.

Huwelijkscontracten Winschoten 1701 - 1810 Bewerkt door Harm Selling, met speciale dank aan Geert W. Spelde, in verband met het bewerken en

Tags:

  Geert

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Bewerkt door Harm Selling, met speciale dank aan …

1 Huwelijkscontracten Winschoten 1701 - 1810. Bewerkt door Harm Selling, met speciale dank aan geert W. Spelde, in verband met het bewerken en toesturen van een aantal contracten uit de periode 1750-1810. Amsterdam, 29 december 1999. Laatste wijziging: 27 september 2016. Peter van der Climp x Niesjen Haelwighs 22-01-1701. Bruidegom: P. Schultetus. Bruid: J. Haelwighs, vader, Dr. [Adrianus] van Wullen, principaal voormond, H[enr.]. Haelwighs, sibbe voogd, Haijko Jans, vreemde voogd, Haijko Jans en Johanna Haelwighs, zwager en zuster. Engelbert Pauls x Trijntien Henricks 16-06-1701. Bruidegom: Claes Jans, oom. Bruid: Henrick Jans, vader. Coert Jans x Sophia Fickes 30-08-1701.. Harmen Derks Snoek x Jemke Everts 17-11-1701. Bruidegom: .. Bruid: Evert Harmens, vader.

2 Tjabbo Hindrix x Antje Jurriens 10-12-1701.. Harmen Jans x Hindrickjen Wolters 20-01-1702. Bruidegom: Geerdt Jans, broer, Deddo Jans, neef. Bruid: Wolter Leffers en Geeske Jans, vader en moeder, Jan Wolters en Jantjen Jans, broer en zuster. Toncko Eggens x Trijntje Bontkens 28-01-1702. Bruidegom: Jan Swiers, voormond, Hindrick Hindricks, sibbe voogd, Jurrien Geerdts, vreemde voogd. Bruid: Abraham Udema, voormond, Sijmon Louwrents, sibbe voogd en oom, Doede Louwrents, oom. Harmen Berents x Grietjen Harmens 26-02-1702. Bruidegom: Jurrien Berents, broer, Hindricus Hindricus, zwager. Bruid: .. Egbert Peters x Talle Benes Teessinghs 20-10-1702. Bruidegom: Rient Peters, zuster. Bruid: Evert Harmens en Wendelke Jans, oom en moei. Hindrick Jans x Epjen Mennes 17-11-1702.

3 Bruidegom: Geerdt Jans, broer. Bruid: Talle Mennes en Grietje Mennes, zusters, Jan Hillebrants en Grietje Gerrijdt(?). Jan Geerdts x Willemtjen Aeijolts 26-12-1702. Bruidegom: Aeltjen Hemmes, moeder, Elske Geerdts, zuster, Peter Alberts Glasius, neef. Bruid: Trijntjen Geerdts, moeder, Hindrick Harmens en Antje Aijolts, zwager en zuster. Peter Alberts Glasius x Martjen Rotgers 09-03-1703. Bruidegom: Wilbrant Meijer, stiefvader, P. Theodori, Steven Jans, Jan Dercks, Jan Geerdts, Elske Geerdts, neven en nichten. Bruid: Rotger Harckens, vader, Harcko Rotgers en Siecke, broer en zuster. Mello Jurriens x Frouwe Harmens 30-03-1703. Bruidegom: Peter Claassen en Free Jurriens, zwager en zuster, Hindrick Claassen en IJda Jurriens, zwager en zuster, Harmen Jans en Free Tammes, oom en moei, Nantje Jans, moei.

4 Bruid: Harmen Tjackens, vader, Hille Harmens, zuster, Harmen Phebes, Renske Luppes, zwager en halfzuster, Engel Luppes, halfzuster. Jan Claasens x Tieske Haijckens 31-05-1703. Verlaat Voor haar: Haijcko Jans, vader. Derck Roelfs x Antie Jans 18-01-1704. Bruidegom: Roelf Roelfs en Aeltien Dercks, vader en moeder, Oomke Fockes, aangetrouwde oom, Popko Heijes, aangetrouwde oom, Jan Clasen, aangetrouwde neef, Anneke Jans, nicht. Bruid: Harmen Jans en Mijndelt Bonnekens, stiefvader en moeder, Jan Wubbes, oom en voormond, Jurien Ajoldts, vreemde voogd, Nicolaes Jutiger, aangetrouwde oom, en Antie Wibbes, Abraham Udema, neef, Ude Udema, neef. Casper Hommens x Geesje Middelstum 29-01-1704. Bruidegom: Roelf Hommens en Jantjen Ottens, vader en moeder, Menso Levinck, oom.

5 Bruid: Eppo Sluis en Berentjen Jansen, vader en moeder, Jantjen Middelstum, moei, candidatus Petrus Theodori, Steven Jansen en Jan Derks, broers. Gerlof Jans x Murcke Eppens 07-03-1704. Bruidegom: Jan Hillebrandts en Gretien Haijen, vader en moeder, Haijcko Jans, broer, Sijcke Jans, huisvrouw van Harcko Rotgers, zuster, kerkvoogd Jan Krijns en Haijcko Krijns, neven. Bruid: Reijnder Dercks en Anna Tammens, vader en moeder, Tiddo Eppes en Eltien Luickens, broer en zuster. Geerdt Lodewijks x Sijpke Geerdts 26-03-1704. Bruidegom: Henrik Lodewijcks, vader, Henrick Jacobs en Engeltien Geerdts, oom en moei, Gebke Lodew:, weduwe van [Peter] Strating, zuster, Aijke Olinge, voogd. Bruid: Geerdt Everts en Meneke Everts, vader en moeder, Jannes Nienhuis en Debora Beckering, broer en [schoon]zuster, Jurrien Willems, Berendt Edes en M.

6 Relotius med: practicus, voormond en voogden. Berent Geerdts x Hendricktien Hendricks 01-04-1704.. Eerder getrouwd Geerdt Stotjen x Maria Engberts 06-04-1704.. Popko Heijes en Assa Scheltonius 21-05-1704. Verlaat Behalve de kinderen die uit dit huwelijk geboren zullen worden, krijgt de voorzoon van Popko Heijes, Heijo genaamd, het recht van representatie. Hendrik Tijmons x Rixte Harberts 28-06-1704. Bruidegom: Koene Janssen en Ave Bonnes, stiefvader en moeder. Bruid: Heese Ontjes, moeder, Ontje Harberts en Antje Sijbolts, broer en zuster, Wessel Harberts, broer, Jan Habbens Sinninga, zwager, Garrelt Andries, neef. Henrick Jans x Elske Geerdts 07-11-1704. Bruidegom: Nicolaes Juttinga en Antie Wibbes, stiefvader en moeder. Bruid: Aeltien Hemmes, moeder, Jan Geerdts en Willemke Ajoldts, broer en zuster, Peter Alberts Glasius en Martien Rotgers, neef en nicht.

7 Berendt Everdts x Antie Herms 27-03-1705. Bruidegom: Everdt Harms en Geesjen Berendts, vader en moeder, Geerdt Jaspers en Gretien Everdts, zwager en zuster, Herm Everdts, broer. Bruid: Herm Eijlardts en Geeske Alberts, vader en stiefmoeder, Adde Peters, oom. Philippus Adriaan x Machdalena Nicolaes 19-04-1705. Bruidegom: Jurjen Herms Plaat, dedigsman. Bruid: Nicolaes Juttiger en Antie Wubbes, vader en moeder, Jan Wubbes, oom, Henrick Jans, aangetrouwde zwager. Jarch Stoffers x Greetien Jans 24-04-1705. Bruidegom: Sicko Gaijlkens, oude zwager. Bruid: Jan Lamberts en Tette Gaijlkens, stiefvader en moeder, Tiacke Jans, broer, Pheebe Jans, broer, Hitie peters, neef, Baje Heeres, neef. Harmen Everts x Renske Janssen 17-10-1705. Bruidegom: Evert Harmens en geesjen Berents, vader en moeder, Berent Everts en Antje Harmens, echtelieden, broer en [schoon]zuster, Geerdt Jaspers en Grietje Everts, zwager en zuster.

8 Bruid: Bartholomeus de Brouwer, principaal voormond, Jan Berents Glim, sibbe voogd. Fricko Derks x Siben Peters 10-12-1705. Bruidegom: Derck Frickes, vader, Tiarck Jans, zwager. Bruid: Berendt Fijckens, stiefvader, Aeltien Peters, zuster, Herm Wolbers, neef, Folkert Houwes, bijstand. Aijlke Meinnes x Liefke Jans 10-12-1705. Bruidegom: Ouwke Salves, zwager. Bruid: Ouke Jans, broer, Sicco Gailties en Hemke Ouwkes, oom en moei. Wijpke Jans x Peterke Jans 07-01-1706. Bruidegom: Jan Haijckes. Bruid: Hemme Jans, broer, Ubbechien Tiarcks en Jan Tiarcks, dochter en zoon. Aucke Jans x Gebke Martens 28-01-1706. Bruidegom: Aijlke Memmes en Liefke Jans, zwager en zuster. Bruid: Gebke Herms, moei. Reijnt Alberts x Lamchie Reijnders 27-03-1706. Bruidegom: Jan Edes, neef. Bruid: Reijnder Jans en Eluwe Mennes, vader en moeder, Jan Reijnders, broer.

9 Jan Jurjens x Geertien Herms 30-04-1706. Bruidegom: Everdt Herms, dedigsman. Bruid: Henrick Herms en IJckien Tijes, broer en zuster. Derck Balsters x Frouwke Tonnis 03-05-1706. Bruidegom: Jan Wubbes, oom en voormond, Hindrick Wichers, vreemde voogd. Bruid: .. Henrick Henricks x Aeltien Geerdts 15-05-1706. Bruidegom: Geerdt Jans en Gretien Roelfs, stiefvader en moeder. Bruid: Henrick Geerdts en Aeltien Geerdts, broer en zuster. Abraham Herms x Lamchie Henricks 26-06-1706. Bruidegom: .. Bruid: Henrick Geerdts, vader, Jan Ajoldts, voormond. Verlaat Ecko Fockes x Geertjen Jacobs 22-02-1707. Bruidegom: Saertien Henriks, wed. van Focko Eckes, moeder, David Broers en Elske Aelderix, zwager en zuster, Remke Roelf en Jantien Herms, broer en zuster. Bruid: .. Verlaat Henrick Jans x Ubbigien Tiarcks 16-04-1707.

10 Bruidegom: Henrick Tijmens, dedigsman. Bruid: Wijpke Jans en Peterke Jans, stiefvader en moeder, Jan Tiarcks en Hantien Jans, broer en zijn ondertrouwe bruid, Lutgert Mennes, nicht. Jan Tiarcks x Hantje Jans 21-04-1707. Bruidegom: Wijpke Jans en Peterke Jans, stiefvader en moeder, Henrick Jans en Ubbichien Tiarcks, zwager en zuster. Bruid: Nantie Berendts, moeder, Berendt Heijnes, broer, Lutgert Mennes, weduwe van Harm Peters, moei, Menno Herms, neef. Eggo Jacobs x Geessien Abrahams 22-04-1707. Bruidegom: Jacob Cornelijs en Aefke Jacobs, vader en stiefmoeder, Jan Smidt en Gretien Jacobs, zwager en zuster, Eltio Eents en Bouwe Jacobs, zwager en zuster, Claes Luijtiens en Ettien Jacobs, zwager en zuster, Folckert Alles, neef. Bruid: Aijlke Fokkes en IJde Simons, aangetrouwde oom en moei, Cornelijs Fockes en Lamcke Claessen, voormond en neef en nicht, Henrick Wichers en Ude Udema, voogden.


Related search queries