Example: biology

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM …

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER. S DAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I. ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE. INDHOLD. 4 FORORD. 5 ARBEJDSMILJ FORHOLD VED ARBEJDSPLADSEN. 6 VARIATION - HVER DAG! 6 VARIER DINE ARBEJDSSTILLINGER. 7 KOM V K FRA COMPUTEREN. 8 INDRET DIN KONTORARBEJDSPLADS. 9 ARBEJDSSTOLEN. 11 ARBEJDSBORDET. 12 SK RMENS PLACERING OG INDSTILLING. 15 TEST SELV. 16 KONCEPTHOLDER 3. 17 TASTATUR. 18 COMPUTERMUS OG PEGEREDSKABER. 19 SOFTWARE 21 B RBAR COMPUTER. 21 SK RMBRILLER 23 UNDG FEJLINVESTERINGER VED INDK B. 23 INDDRAG ARBEJDSMILJ ORGANISATIONEN. 23 STIL KRAV TIL LEVERAND REN. 24 TJEKLISTE. 27 HVEM ER BAR KONTOR ? 29 HER KAN I L SE MERE OM ARBEJDE VED COMPUTER. EKSEMPLER P VELSER. Arbejde ved computer . henvender sig til med- arbejdere, ledere, arbejds- givere og arbejdsmilj - organisationer i kontorer og administrative virksomheder.

6 VARIATION - HVER DAG! Skærmarbejdspladsens hardware, software og møbler giver normalt mange muligheder for variation. Det er vigtigt at udnytte mulighederne i …

Tags:

  Giver

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM …

1 BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER. S DAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I. ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE. INDHOLD. 4 FORORD. 5 ARBEJDSMILJ FORHOLD VED ARBEJDSPLADSEN. 6 VARIATION - HVER DAG! 6 VARIER DINE ARBEJDSSTILLINGER. 7 KOM V K FRA COMPUTEREN. 8 INDRET DIN KONTORARBEJDSPLADS. 9 ARBEJDSSTOLEN. 11 ARBEJDSBORDET. 12 SK RMENS PLACERING OG INDSTILLING. 15 TEST SELV. 16 KONCEPTHOLDER 3. 17 TASTATUR. 18 COMPUTERMUS OG PEGEREDSKABER. 19 SOFTWARE 21 B RBAR COMPUTER. 21 SK RMBRILLER 23 UNDG FEJLINVESTERINGER VED INDK B. 23 INDDRAG ARBEJDSMILJ ORGANISATIONEN. 23 STIL KRAV TIL LEVERAND REN. 24 TJEKLISTE. 27 HVEM ER BAR KONTOR ? 29 HER KAN I L SE MERE OM ARBEJDE VED COMPUTER. EKSEMPLER P VELSER. Arbejde ved computer . henvender sig til med- arbejdere, ledere, arbejds- givere og arbejdsmilj - organisationer i kontorer og administrative virksomheder.

2 Branchevejledningen beskriver sk rmarbejdspladsens arbejdsmilj - forhold og giver r d om, hvordan man skaber variation i arbejdet. Arbejde ved computer giver des- uden gode r d om indk b af nye m bler og andet udstyr til kontorer, s fejlinvesteringer undg s, og sk rmarbejdspladsen bliver indrettet 4 fornuftigt. Sidst i vejledningen findes en tjekliste, som sammen med vej- ledningen kan bruges ved gennem- f relse af Arbejdspladsvurdering (APV). Retningslinjerne i vejledningen g lder sk rmarbejde, som har et omfang af 2 timer eller mere dagligt. Ved denne type arbejde g lder s rlige bestemmelser for arbejdets tilrette- l ggelse, unders gelse af de ansat- tes jne og syn, samt indretning af sk rmarbejdspladsen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmilj - loven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og ikke taget stilling til, om den d kker samtlige relevante emner inden for omr det.

3 ARBEJDSMILJ FORHOLD VED ARBEJDSPLADSEN 5. Arbejdsmilj et ved sk rmarbejdspladsen er is r Det er alts vigtigt at v re opm rksom p at et samspil mellem: variere i det daglige. Endvidere er det vigtigt, at ledelse, arbejdsmilj organisation og medar- Intensiteten i computerarbejdet bejdere er opm rksomme p , at arbejdet til- Hvor l nge der arbejdes ved computeren rettel gges hensigtsm ssigt, og at computer- Hvor ensidigt der arbejdes med computerens arbejdspladsen er indrettet fornuftigt. Det er redskaber det, denne BRANCHEVEJLEDNING handler om. Sk rmarbejdspladsens indretning De anvendte programmer Overordnet set handler det om at bryde ensi- digheden og intensiteten i arbejdet og skabe variation og bev gelse. Det g lder om at bruge forskellige arbejdsredskaber, skifte arbejdsstil- linger foran computeren og at skifte mellem arbejdsopgaver.

4 6. VARIATION - HVER DAG! Sk rmarbejdspladsens hardware, software og m bler giver normalt mange muligheder for variation. Det er vigtigt at udnytte mulighederne i det daglige. Det kan v re n dvendigt at lave planer for dagens arbejdsopgaver, s der varieres mellem arbejde ved sk rmen og arbejde v k fra sk rmen, samt eventuelt n dvendige pauser. Variationen med andet arbejde eller pauser b r Sidder du i samme stilling hver dag i lange perioder, afpasses efter de krav, der stilles til syn og kan det belaste kroppen forkert. Og ergonomisk opm rksomhed, samt efter hvor intensivt sk rm- korrekte kontorm bler og udstyr kan ikke opveje arbejdet er. det. Variation er derfor vigtig. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet tilrette- Lad dig inspirere af disse variationsmuligheder: l gges, s det bliver varieret i tilstr kkeligt omfang. Varier dine siddestillinger Dette skal ske i samarbejde med medarbejderne.

5 St op ind imellem - bev g dig eventuelt lidt rundt, fx n r du taler i telefon eller rydder op VARIER DINE ARBEJDSSTILLINGER p arbejdsbordet Vaner kan v re sv re at bryde. Har du f rst tillagt Har du et h ve-s nkebord, s s rg for at st dig en yndlings arbejdsstilling - sidder du fx altid op ind imellem med korslagte ben - kan det v re sv rt at v nne sig til at sidde p andre m der. Under sp ndende Lav str k velser, find eksempler p sidste arbejdsopgaver kommer du ogs nemt til at sidde i side samme stilling i lang tid. Variation s tter gang i blodoml bet, og musklerne bliver tilf rt ny ilt og energi. Det forebygger mhed i nakke og skuldre. KOM V K FRA COMPUTEREN. Mange typer kontorjobs giver muligheder for at variere sk rmarbejdet med andet arbejde. T nk derfor over hvilke opgaver, du kan udf re v k fra computeren. F lg disse r d: Pr v s vidt muligt at variere mellem com- puterarbejde og andet arbejde, for eksempel kopiering, l sning Undg at sidde stille - bev g dig hyppigt og lav velser Print dine dokumenter ud og g v k fra com- puteren for at l se dem Giv din kollega mundtlig besked i stedet for at sende en e-mail Stil papirkurven, s du er n dt til at rejse dig 7.

6 For at smide affald ud Tag trappen i stedet for elevatoren S rg for at I skiftes til at g p posthuset, hente forsyninger til m der eller andet Hold pauser Hvis du arbejder regelm ssigt og i en ikke ubetydelig del af din normale arbejdstid ved computeren - og er det ikke muligt at finde opgaver, der kan udf res v k fra computeren - skal dit arbejde afbrydes af pauser. Ved intensivt arbejde med computermus eller andre pegeredskaber (fx ved tegne-, konstruktions- eller layoutarbejde) skal du v re ekstra opm rksom p . variation og pauser, idet der ellers er get risiko for gener og smerter. 8. INDRET DIN KONTORARBEJDSPLADS. For at sidde godt kr ver det, at du indretter din kontorarbejdsplads hensigtsm ssigt. Det er vigtigt, at du kender og bruger indstillingsmulighederne p dine kontorm bler og andet udstyr. S rg for at indstille og variere dem, s de passer bedst til dig.

7 Arbejdsgiveren skal s rge for, at du f r instruktion i brug af kontorarbejdspladsens udstyr, og som medarbejder skal du f lge instruktionerne. L s brugsanvisningen fra leverand ren eller sp rg virksomhedens indk ber eller en fra din arbejds- milj gruppe, hvis du er i tvivl om, hvordan du kan bruge kontorets m bler og udstyr. ARBEJDSSTOLEN. Indstil din stol, s den passer til dig. Der findes en r kke stole p markedet, som giver forskellige muligheder for siddestillinger. Fors g at S dan indstiller du din stol: f flere stole p pr ve f r k b. Find din personlige stol , der passer netop til dig og dine arbejds- S t dig tilbage p stolen, s 2/3 af dine l r opgaver. Uanset hvilken stol du har, er det vigtigt, underst ttes af s det. Det svarer ca. til, at du er opm rksom p , om du sidder hensigtsm s- at din knytn ve lige kan v re mellem dine sigt, og at du j vnligt skifter arbejdsstilling.

8 Det kan kn haser og s dets forkant hj lpe at skifte stolens indstillinger en gang i mellem for at opn variation. 9. Indstil rygl net s det st tter i l nden Indstil stolen i en h jde, s du har begge f dder placeret p gulvet, og l rene f les Krav til den gode kontorstol let underst ttede af s det. Er det muligt at P Din arbejdsstol skal v re stabil. Stole med 5 hjul er ofte de mest skr tstille s det, er det en god id , men v r stabile opm rksom p , at n r s det er skr tstillet, P Stoles det skal kunne indstilles i h jden skal bordh jden ges afh ngig af, hvor P Stoleryggen skal kunne indstilles i h jden og kunne skr tstilles meget du justerer s det. Du m derfor f rst P Det er bedst, hvis stolens betr k har en ru overflade, s du ikke tage stilling til, hvordan du nsker s det ind- stillet, inden du finder den rigtige bordh jde glider fremad p s det - uld- eller bomuldsbetr k er ofte det mest velegnede.

9 Det kan v re en fordel, at stoles det kan skr t- stilles, og at stolen har dynamisk vip, hvor vippe- modstanden kan reguleres efter ens v gt. Stole med arml n er ofte uhensigtsm ssige, n r du arbej- der ved computeren, fordi du ikke kan f stolen helt ind til bordet. Hvis du har brug for det, kan du f . stillet en fodskammel til r dighed. 10. Krav til det gode arbejdsbord P Der skal v re plads til sk rm, tastatur, pegeredskab (computermus ), dokumenter og andet tilbeh r, og samtidigt skal du kunne hvile h nder og arme p bordpladen P Der skal v re tilstr kkeligt plads til hensigtsm ssige arbejdsstillinger og -bev gelser P Bordet skal let kunne indstilles, hvis det benyttes til forskellige arbejdsopgaver eller af forskellige personer P Bordpladen skal v re mat/lavreflekterende, s du undg r generende reflekser og spejlinger i computersk rmen ARBEJDSBORDET 11.

10 Det er vigtigt, at du varierer dine arbejdsstillinger Arbejdsbordet skal kunne indstilles, s sidde- og i l bet af dagen. Arbejdspladsen skal derfor v re arbejdsh jde b de passer til den person, der arbejder dimensioneret og indrettet, s der er tilstr kkelig ved bordet, og til de arbejdsopgaver, der udf res. plads til at kunne skifte arbejdsstilling og arbejds- Det er dog ikke ensbetydende med, at der er krav bev gelser. om et h ve-s nkebord, men det vil ofte v re den Ved computerarbejde er det vigtigt, at bordet bedste l sning for at skabe variationsmuligheder. passer til den enkelte medarbejder. N r flere medarbejdere skal benytte samme arbejds- S dan indstiller du dit bord: bord, skal bordet let kunne indstilles, s det passer til den enkelte medarbejder. Det kan fx v re h ve- Indstil f rst stolen efter anvisningen p s nkeborde, hvor h jden justeres via indbygget side 9 i denne vejledning elmotor, gaspatroner, h ndsving eller lignende.


Related search queries