Example: barber

Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan - Ministry of …

KANDUNGAN. PERKARA MUKA SURAT. 1. PENGENALAN i 2. OBJEKTIF ii 3. RUJUKAN iii - iv 4. KATA-KATA ALUAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI v 5. KATA-KATA ALUAN TIMBALAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI (PENGURUSAN) vi 6. ISU-ISU BPK 1. 7. BUTIR-BUTIR Rekod Perkhidmatan . LANTIKAN BARU. PELANTIKAN JAWATAN 2. AKU JANJI 3. PENGISYTIHARAN HARTA 4. PENGESAHAN LANTIKAN 5. MENGHADIRI PEPERIKSAAN Perkhidmatan 6. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (UJIAN MENAIP) 7. PENGESAHAN DALAM Perkhidmatan 8. BUKU Panduan Catatan BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. PEMBERIAN TARAF BERPENCEN 9. PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN 10. PELEPASAN CARUMAN KERAJAAN (KWSP) 11. LANTIKAN SEMULA PEGAWAI KONTRAK 12.

Buku Perkhidmatan Kerajaan adalah merujuk Buku bernombor AM 274 yang di sediakan khusus bagi merekodkan maklumat peribadi, perkhidmatan, cuti dan kelakuan setiap pegawai awam. Surat ... Ketua Unit dan Penyelia di PTJ bertanggungjawab untuk memastikan setiap Pembantu Tadbir di Unit Sumber Manusia masing-

Tags:

  Perkhidmatan, Pembantu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan - Ministry of …

1 KANDUNGAN. PERKARA MUKA SURAT. 1. PENGENALAN i 2. OBJEKTIF ii 3. RUJUKAN iii - iv 4. KATA-KATA ALUAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI v 5. KATA-KATA ALUAN TIMBALAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI (PENGURUSAN) vi 6. ISU-ISU BPK 1. 7. BUTIR-BUTIR Rekod Perkhidmatan . LANTIKAN BARU. PELANTIKAN JAWATAN 2. AKU JANJI 3. PENGISYTIHARAN HARTA 4. PENGESAHAN LANTIKAN 5. MENGHADIRI PEPERIKSAAN Perkhidmatan 6. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (UJIAN MENAIP) 7. PENGESAHAN DALAM Perkhidmatan 8. BUKU Panduan Catatan BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. PEMBERIAN TARAF BERPENCEN 9. PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN 10. PELEPASAN CARUMAN KERAJAAN (KWSP) 11. LANTIKAN SEMULA PEGAWAI KONTRAK 12.

2 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN / PELARASAN GAJI. PERGERAKAN GAJI 13. TIDAK LAYAK PERGERAKAN GAJI TAHUNAN 14. PELARASAN GAJI BERIKUTAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN 15. PENENTUAN GAJI PERMULAAN 16. KENAIKAN PANGKAT. KEPUTUSAN PENILAIAN KECEMERLANGAN TBK1 & TBK2 17. KENAIKAN PANGKAT 18. PERTUKARAN. PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS (KELUAR) 19. PERTUKARAN TEMPAT BERTUGAS (MASUK) 20. PERTUKARAN MASUK (PEMANGKUAN) 21. PELETAKAN JAWATAN PERSARAAN. PELEPASAN JAWATAN 22. PELETAKAN JAWATAN 23. PERSARAAN WAJIB 24. PERSARAAN PILIHAN SENDIRI 25. BUKU Panduan Catatan BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. ELAUN/KEMUDAHAN/KUTIPAN BALIK ELAUN. BAYARAN PENYELENGGARAAN RUMAH 26.

3 MASUK RUMAH KHAS JABATAN 27. KELUAR RUMAH KHAS JABATAN 28. TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN/PERPINDAHAN ATAS PERMOHONAN SENDIRI 29. TUNTUTAN PERPINDAHAN KE RUMAH SENDIRI MELALUI PINJAMAN PERUMAHAN 30. KEMUDAHAN TUNTUTAN ALAT KOMUNIKASI 31. ELAUN PAKAIAN PANAS 32. BAJU KOT 33. ELAUN GANGGUAN 34. TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL 35. PENANGGUNGAN KERJA 36. BERHENTI BAYARAN ELAUN TANGGUNG KERJA 37. KUTIPAN BALIK BAYARAN INSENTIF Perkhidmatan KRITIKAL (BIPK) 38. BAYARAN KHAS KEWANGAN (CONTOH UNTUK TAHUN 2019 39. MENGIKUT PEKELILING SEMASA). CUTI. CUTI TANPA GAJI/ CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 40. PEMENDEKKAN CUTI TANPA GAJI 41. CUTI SEPARUH GAJI - (14 HARI PERTAMA) 42.

4 BUKU Panduan Catatan BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. CUTI SEPARUH GAJI - PERINGKAT KELULUSAN KKM (SELEPAS 14 HARI) 43. CUTI SAKIT 90 HARI 44. CUTI SAKIT LANJUTAN 45. CUTI HAJI 46. CUTI UMRAH 47. CUTI KEAGAMAAN 48. CUTI KURSUS SAMBILAN (CKS) 49. CUTI KUARANTIN 50. CUTI BERKURSUS (POS BASIK) / CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH 51. CUTI BERSALIN 52. KEMUDAHAN ISTERI BERSALIN (CUTI TANPA Rekod ) 53. PINJAMAN. KELULUSAN PINJAMAN PERUMAHAN 54. KELULUSAN PINJAMAN PERUMAHAN (POTONGAN) 55. KELULUSAN PINJAMAN KENDERAAN 56. KELULUSAN PINJAMAN KOMPUTER 57. KELULUSAN PINJAMAN KOMPUTER (POTONGAN) 58. BUKU Panduan Catatan BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. HAL-HAL LAIN.

5 BERKURSUS 59. OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN 60. OPSYEN UMUR PERSARAAN 61. LAWATAN KELUAR NEGARA 62. ANUGERAH Perkhidmatan CEMERLANG (APC) 63. TINDAKAN TATATERTIB 64. BAYARAN GAJI HARIAN (KES TIDAK HADIR BERTUGAS) 65. 8. LEMBARAN KELAKUAN 66. 9. CONTOH-CONTOH Catatan 67 - 69. 10. Catatan 70. BUKU Panduan Catatan BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. SIDANG EDITOR. PENASIHAT. MUHAMMAD FAHMI BIN MAHMUD. EDITOR. MARINA IDAYU BINTI MARIKAN. ZALINA BINTI ZAKARIYA. PENOLONG EDITOR. YUSLAINIWATI BINTI YUSOF NURUL AINA BINTI AZMI. MOHD SABRI BIN SHAFIE NOR IZZATI BINTI JAMIL. NOR ZAMANI BINTI SHARIF NORSHUHADA BINTI ISMAIL. HANANI BINTI YAHAYA SANI SUWARDY BIN SHAMSUDDIN.

6 NAZIRAH BINTI NORDIN MOHD ROHAIZAD BIN ABDUL RAHIM. NOR FATIMAH BINTI ABDUL MUTALIB NORHASLINDA BINTI CHE ABDUL HALIM. FARIHAH BINTI AMMAR NORHEDAYATE BINTI SA'EDIN. BUKU Panduan Catatan BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. PENGENALAN. Buku Perkhidmatan Kerajaan adalah merujuk Buku bernombor AM 274 yang di sediakan khusus bagi merekodkan maklumat peribadi, Perkhidmatan , cuti dan kelakuan setiap pegawai awam. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 15 Tahun 2008 dan Panduan menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan yang di keluarkan oleh Unit Sumber Manusia, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah ini bertujuan memberi Panduan kepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) khususnya di JKN Kedah untuk dijadikan rujukan dalam menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan supaya maklumat yang direkodkan lebih teratur, lengkap dan seragam.

7 BUKU Panduan Catatan BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. OBJEKTIF. 1. Memahami konsep Buku Perkhidmatan Kerajaan berdasarkan pekeliling yang berkuatkuasa. 2. Pendedahan berkaitan dengan contoh-contoh merekod BPK dan menyediakan berdasarkan perspektif JPA. 3. Menyediakan penyata ( ) yang betul, efisien mengikut tempoh masa yang diberikan dengan Panduan tepat dan seragam. 4. Berkomunikasi dan berhubung antara satu sama lain dalam satu medium perbincangan ilmiah untuk meningkatkan lagi mutu Perkhidmatan penjawat awam. BUKU Panduan Catatan BPK UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. RUJUKAN. SURAT Perkhidmatan BILANGAN 15 TAHUN 2018. PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 17 TAHUN 2001.

8 PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 4 TAHUN 2002. PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 17 TAHUN 2007. PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 1 TAHUN 2016. PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 4 TAHUN 1996. PEKELILING PERBENDAHARAAN WP TAHUN 2013. PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN TAHUN 2007. PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA PARA (S) 1852/2A (37) BTH PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 5 TAHUN 2017. BUKU Panduan Catatan BPK iii UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 5 TAHUN 2017. PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 4 TAHUN 1984. PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 9 TAHUN 1991. PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 3 TAHUN 2017.

9 PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 4 TAHUN 2018. SURAT PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 11 TAHUN 2016. PEKELILING PERKHIDAMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2002. PEKELILING PEKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 1988. PEKELILING Perkhidmatan BILANGAN 22 TAHUN 2008. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1998. BUKU PERINTAH-PERINTAH AM. PEKELILING-PEKELILING TERKINI BERKAITAN URUSAN Perkhidmatan . SURAT-SURAT KELULUSAN DARIPADA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KEMENTERIAN MALAYSIA. BUKU Panduan Catatan BPK iv UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH. KATA-KATA ALUAN. PENGARAH KESIHATAN NEGERI KEDAH. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kedah Sejahtera Nikmat Untuk Semua, Salam Transformasi JKN Kedah Cemerlang, Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah berjaya menerbitkan Buku Panduan Catatan Perkhidmatan Kerajaan bagi Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK), sebagai salah satu inisiatif untuk menambahbaik proses kerja seharian dalam Perkhidmatan Sumber Manusia jabatan ini.

10 Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada Unit Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan yang telah menggembleng tenaga, idea dan pandangan untuk merealisasikan penerbitan buku Panduan ini. Saya berharap penerbitan Buku Panduan ini akan menjadikan Catatan Kenyataan Perkhidmatan Pegawai lebih teratur, lengkap dan seragam di samping mengurangkan kesilapan dalam Catatan tersebut. Akhir kata, saya berharap penerbitan bahan ini dapat dijadikan Panduan agar usaha-usaha berterusan dapat dilakukan untuk meneruskan kecemerlangan Perkhidmatan Sumber Manusia di Jabatan Kesihatan Negeri. Sekian, terima kasih (DR. HJ. MOHD FIKRI BIN UJANG). Pengarah Kesihatan Negeri Kedah BUKU Panduan Catatan BPK v UNIT SUMBER MANUSIA, JKN KEDAH.


Related search queries