Example: biology

CENNÍK ŠKODA KAROQ - webapps.skoda-auto.sk

CENN K. KODA KAROQ . SERVIS. 5 rokov KAROQ AMBITION STYLE. Komb. spotreba Komb. emisie MOTORIZ CIA [l/100 km] CO2 [g/km]. TSI 85 kWPAKET. gr tis PLUS. (115 k) 6 MP SERVIS 5,3 121 20 500 . 5 rokov TSI 85 kW (115 k) 7 AP 5,5 124 22 500 . TSI ACT 110 kW (150 k) 6 MP 5,3 5,5 121 124 22 100 24 000 . TSI ACT 110 kW (150 k) 7 AP 5,6 127 128 24 100 26 000 . TDI 85 kW (115 k) 6 MP. FINANCOVANIE PAKET PLUS. 4,4 4,5 116 118 22 900 24 800 . rok 0 % gr tis TDI 85 kW (115 k) 7 AP 4,6 4,8 122 125 24 900 26 800 . TDI SCR 110 kW (150 k) 6 MP 4x4 5,1 134 26 300 28 200 . Z RUKA FINANCOVANIE. 5 rokov rok 0 %. ZIMN Z RUKA. Z KLADN V BAVA. AMBITION STYLE (NAVY E OPROTI AMBITION). Interi r Ambition Interi r Style Disky CASTOR z ahkej zliatiny 16" Disky RATIKON z ahkej zliatiny 17".

www.skoda-auto.sk ZÁKLADNÁ VÝBAVA AMBITION Interiér Ambition Disky CASTOR z ľahkej zliatiny 16" ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, HHC, XDS+

Tags:

  Skoda, Karoq

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of CENNÍK ŠKODA KAROQ - webapps.skoda-auto.sk

1 CENN K. KODA KAROQ . SERVIS. 5 rokov KAROQ AMBITION STYLE. Komb. spotreba Komb. emisie MOTORIZ CIA [l/100 km] CO2 [g/km]. TSI 85 kWPAKET. gr tis PLUS. (115 k) 6 MP SERVIS 5,3 121 20 500 . 5 rokov TSI 85 kW (115 k) 7 AP 5,5 124 22 500 . TSI ACT 110 kW (150 k) 6 MP 5,3 5,5 121 124 22 100 24 000 . TSI ACT 110 kW (150 k) 7 AP 5,6 127 128 24 100 26 000 . TDI 85 kW (115 k) 6 MP. FINANCOVANIE PAKET PLUS. 4,4 4,5 116 118 22 900 24 800 . rok 0 % gr tis TDI 85 kW (115 k) 7 AP 4,6 4,8 122 125 24 900 26 800 . TDI SCR 110 kW (150 k) 6 MP 4x4 5,1 134 26 300 28 200 . Z RUKA FINANCOVANIE. 5 rokov rok 0 %. ZIMN Z RUKA. Z KLADN V BAVA. AMBITION STYLE (NAVY E OPROTI AMBITION). Interi r Ambition Interi r Style Disky CASTOR z ahkej zliatiny 16" Disky RATIKON z ahkej zliatiny 17".

2 ESC vr tane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, HHC, XDS+ Full LED hlavn svetlomety s AFS. Airbag vodi a a spolujazdca, spolujazdca s deaktiv ciou Predn hmlov LED svetlomety s CORNER funkciou Hlavov airbagy a bo n airbagy vpredu R dio BOLERO s 8" dotykov m displejom, SmartLink+, Kolenn airbag vodi a hlasov ovl danie, ICC. FRONT ASSIST LED paket (ambientn LED osvetlenie interi ru, welcome logo, dekor Chrom/Dark Brushed). PEDESTRIAN MONITOR ochrana chodcov KESSY bezk ov odomykanie, zamykanie a tartovanie Halog nov svetlomety s LED denn m svieten m Alarm so Safe syst mom LED zadn svetlomety Parkovacie senzory vpredu Predn hmlov svetlomety Adapt vny tempomat do 160 km/h R dio SWING so 6,5" dotykov m displejom, Bluetooth Stre n nosi strieborn.

3 Bluetooth Farebn Maxi DOT. Maxi DOT plnegrafick displej palubn ho po ta a Vkladan tkan koberce vpredu a vzadu Centr lne zamykanie s dia kov m ovl dan m Chr movan li ty okien Elektrick ovl danie okien vpredu a vzadu Cargo elementy v bato inovom priestore Elektricky nastavite n a vyhrievan vonkaj ie sp tn zrkadl . Chr movan r m ek k u iek dver . CLIMATRONIC dvojz nov automatick klimatiz cia ISOFIX pr prava na uchytenie detskej seda ky na sedadle spolujazdca Elektricky sklopn vonkaj ie sp tn zrkadl s osvetlen m n stupn ho priestoru Vyberate n LED lampa v bato inovom priestore Tempomat Vyhrievanie predn ch sedadiel Vonkaj ie a vn torn sp tn zrkadlo s automatick m stmavovan m DRIVING MODE SELECT vo ba jazdn ho profilu (pre 4 4 s Off road funkciou, neplat pre TSI).

4 Trojramenn multifunk n ko en volant na ovl danie r dia a telef nu (pre AP s podvolantov m raden m). Vyhrievan d zy ostrekova a eln ho skla Parkovacie senzory vzadu 230 V z suvka a USB vzadu LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT). Da ov senzor Bedrov opierky na predn ch sedadl ch N stupn prahov li ty Lak ov opierka vpredu a vzadu s priechodn m otvorom Sie ov program (1 horizont lna, 2 vertik lna sie ). Z suvka 12 V v bato inovom priestore Odkladacia sie ka na stredovej konzole na strane spolujazdca D dnik Schr nka na okuliare Chr movan or movanie v duchov ventil cie Odkladacie schr nky v bato inovom priestore za zadn mi podbehmi Odkladacia schr nka na strane spolujazdca (osvetlen , klimatizovan ).

5 Stre n nosi ierny V kovo nastavite n predn sedadl . SPEEDLIMITER. Elektronick parkovacia brzda Start&Stop syst m a rekuper cia brzdnej energie Asistent rozjazdu do kopca 2 ISOFIX a TopTether na krajn ch sedadl ch druh ho radu Elektrick pr davn k renie pre dieselov motoriz cie Zadn sedadl a sklopn operadl delen v pomere 40 : 60. T novan skl . Pr prava na a n zariadenie Vyberate n LED lampi ka v bato inovom priestore Osvetlenie bato inov ho priestoru Make up zrkadielka v slne n ch clon ch Odkladacie schr nky s dr iakmi na f a e (na 1,5 l vpredu) vo v plniach dver . Odkladacia schr nka na strane spolujazdca Tyre Fit s prava na opravu pneumat k Pred en z ruka na 5 rokov/100 000 km (plat t z podmienok, ktor nastane sk r, prv 2 roky bez obmedzenia po tu kilometrov).

6 KODA Do ivotn Garancia Mobility Premium Poskytuje pomoc servisn m vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, ch baj ce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnut /straten k e, vybit bat ria, z mena paliva), odtiahnutie vozidla, pr padne slu by n hradn dopravu, po i anie n hradn ho vozidla, ubytovanie pre pos dku a i. DOPLNKOV V BAVA AMBITION STYLE. AK N PAKETY. > Disky RATIKON z ahkej zliatiny 7J 17". Ambition Plus > KESSY a alarm so Safe syst mom v hodnote 1 363 > R dio BOLERO 8", hlasov ovl danie WFB 649. > SmartLink+. > Parkovacia kamera vzadu Style Plus v hodnote 1 334 . > Elektrick otv ranie a zatv ranie piatych dver s virtu lnym ped lom WFC 849. > Naviga n syst m AMUNDSEN 8" s mapami Eur py > Po ah sedadiel l tka/ko a/umel ko a > VarioFlex Style Comfort v hodnote 1 643.

7 > Vyhrievan volant (pre AP s podvolantov m raden m prevodovky) WFD 849. > Vyhrievanie zadn ch sedadiel > Vyhrievan eln sklo > LANE ASSIST. Style Safety > BLIND SPOT DETECT. v hodnote 1 291 > Adapt vny tempomat do 210 km/h WFE 699. > AUTO LIGHT ASSIST automatick prep nanie dia kov ch a stret vac ch svetiel KOMBINA N CENY PRE AK N PAKETY. Disky MYTIKAS z ahkej zliatiny 7J 18" PJ3 355 . Disky BRAGA z ahkej zliatiny 7J 18" PJ4 441 . Naviga n syst m AMUNDSEN 8" s mapami Eur py, hlasov ovl danie, online slu by na 1 rok RAC 482 . (mo n len s PT4/PT5). Naviga n syst m COLUMBUS 9,2" s integrovan mi mapami Eur py, hlasov ovl danie, DVD, LTE, RAE 1 371 1 120. WLAN + online slu by na 1 rok (mo n len s PT2/PT3, QV3) (plat len pre WFB a WFC).

8 Media Command ovl danie infotainmentu prostredn ctvom tabletu alebo smartf nu, 9WX 76 . SmartLink+ (mo n len s RAC/RAE). Multifunk n portov ko en volant (plat len pre WFD, nie je mo n v kombin cii s vyhrievan m volantu) PLL 0. Multifunk n portov ko en volant s podvolantov m raden m AP (plat len pre WFD, nie je mo n v kombin cii s vyhrievan m PLM 0. volantu) (mo n len pre AP). portov sedadl (nie je mo n s PXA, PXB) (plat pre paket WFD, nie je mo n v preveden l tka/ko a/umel ko a) PWC 0. Po ah sedadiel SUEDIA/ko a/umel ko a (nie je mo n s PHJ, PXA) (plat len pre WFD) PLA 546. Po ah sedadiel ko a/umel ko a (nie je mo n s PHJ, PXA) (plat len pre WFD) PLB 789. Asisten n paket II TRAFFIC JAM ASSIST (mo n len s WFE a AP) PPQ 0.

9 BEZPE NOS . Bo n airbagy vzadu (mo n len s PWD/WFD) PE4 305 305. Full LED hlavn svetlomety s AFS a LED hmlov svetlomety s CORNER funkciou PK8 1 065 l AUTO LIGHT ASSIST automatick prep nanie dia kov ch a stret vac ch svetiel PWG 193 193. V suvn ostrekova e svetlometov PK5 133 l Adapt vny tempomat do 160 km/h PPI 279 l Adapt vny tempomat do 210 km/h PPJ 617 338. LANE ASSIST asistent kontroly jazdy v jazdnom pruhu PPK 384 384. BLIND SPOT DETECT kontrola m tveho uhla PPL 374 374. LANE ASSIST a BLIND SPOT DETECT PPM 758 758. Asisten n paket I TRAFFIC JAM ASSIST, BLIND SPOT DETECT, LANE ASSIST, Adapt vny tempomat do 160 km/h (mo n . PPP 1 037 758. len pre AP). Asisten n paket II TRAFFIC JAM ASSIST, BLIND SPOT DETECT, LANE ASSIST, Adapt vny tempomat do 210 km/h (mo n.)

10 PPQ 1 375 1 096. len pre AP). Rozpoznanie dopravn ch zna iek (mo n len s RAB/RAC/RAE/WFB) PPN 68 68. DRIVER ALERT asistent rozpoznania navy PKH 42 42. CREW PROTECT ASSIST proakt vna ochrana cestuj cich s roz ren m bezpe nostn m syst mom (mo n len s PE4) 7W2 155 155. FUNK NOS . Adapt vny podvozok s vo bou jazdn ho profilu (mo n len pre 4 4) PF4 861 861. Personaliz cia (3 k ) 8QG 33 33. Paket na zl cesty PK4 164 164. Sklopn a n zariadenie, elektronicky uzamykate n (nie je mo n pre TSI a TDI) PK1 712 712. Elektrick otv ranie a zatv ranie piatych dver 4E7 431 431. Elektrick otv ranie a zatv ranie piatych dver s virtu lnym ped lom (mo n len s PDA/PDC/WFB/4E6) 4E6 605 605. Medzipodlaha v bato inovom priestore (nie je mo n s 6SC, PWD/WFD, PJA/PJB/PJC, PXA/PXB) PKP 181 162.