Example: dental hygienist

CHAKRA’S - DEEL 1 - lex-persoon.lichtsferen.com

CHAKRA'S - DEEL 1. BASISCHAKRA & MILTCHAKRA. ZONNEVLECHT & HARTCHAKRA. Een lezing van Br. Astra Illustraties: Marjel Persoon - Fermont Copyright VOORWOORD. Deze lezing over het basischakra, miltchakra, zonnevlecht en het hartchakra is het eerste deel van twee lezingen over de chakra's. U zult in de volgende lezing informatie aantreffen over: het keelchakra, voorhoofdchakra en het kruinchakra, alsmede de 5 nevenchakra's. In de lezingen zult u informatie vinden die door Br. Astra vanuit de astrale wereld via het trance-medium Lex Persoon aan de Aarde is overgedragen. Enerzijds pretendeert deze informatie therapeutische kennis aan u over te dragen en anderzijds kunt u zonder therapeut te zijn of te willen worden, z r veel informatie over uzelf in dit en het volgende deel aantreffen. Alle informatie alsmede de oefeningen vormen een compleet geheel. De redactie, december 2007. Oorspronkelijke uitgave: Stichting Malva Meditatie - 1988.

6 © Copyright www.lichtsferen.com Als uw centraal zenuwstelsel, waarin al uw chakra's uitmonden, beschadigd is of van ernstige nervositeit te lijden heeft, is ook dit terug te brengen tot het basischakra.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of CHAKRA’S - DEEL 1 - lex-persoon.lichtsferen.com

1 CHAKRA'S - DEEL 1. BASISCHAKRA & MILTCHAKRA. ZONNEVLECHT & HARTCHAKRA. Een lezing van Br. Astra Illustraties: Marjel Persoon - Fermont Copyright VOORWOORD. Deze lezing over het basischakra, miltchakra, zonnevlecht en het hartchakra is het eerste deel van twee lezingen over de chakra's. U zult in de volgende lezing informatie aantreffen over: het keelchakra, voorhoofdchakra en het kruinchakra, alsmede de 5 nevenchakra's. In de lezingen zult u informatie vinden die door Br. Astra vanuit de astrale wereld via het trance-medium Lex Persoon aan de Aarde is overgedragen. Enerzijds pretendeert deze informatie therapeutische kennis aan u over te dragen en anderzijds kunt u zonder therapeut te zijn of te willen worden, z r veel informatie over uzelf in dit en het volgende deel aantreffen. Alle informatie alsmede de oefeningen vormen een compleet geheel. De redactie, december 2007. Oorspronkelijke uitgave: Stichting Malva Meditatie - 1988.

2 En Malva Opleidingen BV - 1995. Deze hernieuwde uitgave valt volledig onder verantwoordelijkheid van de redactie van Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van de redactie en/of Lex Persoon. e-mail: 2 Copyright Copyright 3. CHAKRA'S. Het woord CHAKRA stamt uit het Sanskriet en betekent WIEL. Mits goed werkend, zullen deze "levenswielen" in een altijd draaiende beweging zijn. In de aura van het menselijk lichaam bevindt zich een astraal lichaam. Aan dit astraal lichaam zitten in totaal 12 chakra's. De verbinding tussen uw astraal lichaam en de 7. hoofdchakra's wordt gevormd door wat u zou kunnen noemen "steeltjes". Op de afbeelding van de vorige pagina kunt u zien hoe deze chakra's verbonden zijn, door het astraal lichaam heen, met de ruggenwervels. Behalve bij het schouderbladchakra, ligt dit bij de nevenchakra's anders. Deze zijn namelijk ni t met steeltjes verbonden aan de ruggenwervels.

3 Hierop wordt in het boekje Chakra's - Deel 4' verder ingegaan. U kunt chakra's vergelijken met geopende lotusbloemen, die op korte steeltjes voor een gedeelte verankerd zijn aan het astraal- en voor een gedeelte aan het grofstoffelijk lichaam. Op beide - zowel het fysiek als astraal lichaam - hebben de chakra's een directe inwerking en via het astraal lichaam eveneens op de ziel. De 12 chakra's worden onderverdeeld in: 7 hoofdchakra's en 5 nevenchakra's. De 7 hoofdchakra's onderscheidt men in: BASISCHAKRA. MILTCHAKRA. ZONNEVLECHT of SOLARIS PLEXUS. HARTCHAKRA. KEELCHAKRA. VOORHOOFDCHAKRA of DERDE OOG. KRUINCHAKRA. De 5 nevenchakra's onderscheidt men in: 2 KNIECHAKRA'S. 2 ELLEBOOGCHAKRA'S. 1 SCHOUDERBLADCHAKRA. Het BASISCHAKRA of STUITCHAKRA is gelegen bij de stuit en is verdeeld in 4. vlakken, het kosmische, het geestelijke, het stoffelijke en het vlak van dat wat u in dit leven z lf in moet vullen. Dit chakra wordt door de Hindoes ook wel het WORTELCHAKRA genoemd, omdat het wortels heeft, niet alleen in het verleden van uw huidige leven, maar zelfs tot in vorige levens.

4 Een chakra is met stengel en wortels verbonden aan de ruggengraat. U zou de ruggengraat kunnen zien als een stam, waaruit de stengels ontspruiten die uitmonden in een soort lotusbloem (Chakra). Zo zijn alle chakra's verbonden met het centraal zenuwstelsel. U zult kunnen begrijpen, dat hun werking dus verder reikt dan het stoffelijk lichaam. De verbinding tussen uw astraal lichaam (of etherisch dubbel). 4 Copyright en alles wat tot u komt uit het geestelijke, loopt via de chakra's. Het basischakra is wel het belangrijkste chakra dat mensen op Aarde nodig hebben om te komen tot een geestelijk bewustzijn. In het basischakra bevindt zich uw geestelijk geheugen. Het geheugen van de ziel, wat terug gaat in het verleden, misschien enkele duizenden, maar zeker enkele honderden jaren terug. Het vertelt u herinneringen uit dat verleden. U kunt via concentratie krachten uit dat basischakra naar boven halen, gebruiken en manifesteren in dit leven.

5 Dat betekent, dat u de dingen die u goed of verkeerd gedaan hebt, ni t of juist w l gedaan hebt, in dit leven geopenbaard zult krijgen. Dit kan te maken hebben met uw re ncarnatie-opdracht voor dit leven. Het is de basis van alle leven. Door de druk die dikwijls vanuit het geestelijke wordt uitgeoefend op uw chakra's ontstaat een soort holvormige spanning naar binnen toe. Als uw chakra ziek is of protesteert of als u door middel van een van uw chakra's krachten naar buiten wilt gooien - iets dat het hartchakra veelvuldig doet - gaat dat chakra bol staan, met BASISCHAKRA de bolle kant naar buiten gericht. Dat betekent dat u uw chakra laat blazen. De krachten die dit chakra in zich kent, hebben niet alleen te maken met het geestelijk bewustzijn van uw huidige leven op Aarde maar ook met eerdere incarnaties. Als uw basischakra optimaal functioneert, zal de kleur die het uitstraalt, overwegend ROOD. zijn. Als het ziek is, zal het veel oranje in zich hebben.

6 Wanneer uw basischakra veel krachten tot zich trekt uit de geestelijke wereld, of zelfs uit de Kosmos, zult u dat kunnen zien aan de vele kleuren, die latent in dit chakra aanwezig zijn, maar de kleur die u gebruiken kunt om uw basischakra te activeren, te herstellen of te vitaliseren, is ROOD. U kunt ook rood geladen water drinken; dat is water, afgedekt met een rood-gekleurd filter, wat door zon- daglicht bestraald is. Ook kunt u door het dragen van bepaalde kleuren (kleding) chakra's activeren of ontkrampen. Het basischakra is niet alleen de basis van alle leven, maar vertelt ook de buitenwereld, de helderziende of uzelf, hoe uw geestelijke ontwikkeling is. Als het basischakra niet goed functioneert, kunnen alle andere chakra's zich ook niet goed ontplooien. Het basischakra legt de verbinding tussen de astrale en de stoffelijke wereld op het moment van uw geboorte. Het is de sluis. de verbinding tussen uw zielekracht en uw mens-zijn.

7 Als zodanig is het van essentieel belang dat het basischakra goed functioneert, want wanneer dit zo is, zult u een tevreden mens zijn en uw leven accepteren zoals het is. Bij mensen die hun aanwezigheid op Aarde niet kunnen accepteren, zit de fout in het basischakra. Als de kracht van hun persoonlijkheid, van hun zielezijn en van hun andere chakra's goed is, zullen zij binnen zeer korte tijd in staat zijn zich boven hun probleem te verheffen. Maar als zij langdurig blijven zeggen: "Waartoe ben ik op Aarde?.. Wat heeft het leven mij te bieden?" Of zelfs: "Ik wil helemaal niet " dan zijn dit mensen die zich afzetten tegen het leven. De andere chakra's zullen daarvan last ondervinden, want de storing zit in het basischakra: de verpersoonlijking van het leven. Copyright 5. Als uw centraal zenuwstelsel, waarin al uw chakra's uitmonden, beschadigd is of van ernstige nervositeit te lijden heeft, is ook dit terug te brengen tot het basischakra.

8 Dit chakra vertelt verder hoe stoffelijk u bent, of u het stoffelijke achter u gelaten hebt en of u uw geestelijk bewustzijn in uzelf getransformeerd hebt. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, is het basischakra niet het minst positieve of het minst bewuste chakra. Neen, elk chakra heeft een eigen functie en een eigen goddelijk bewustzijn in zich. Als n chakra weg zou vallen, zouden de zes andere ziek worden en niet meer goed kunnen functioneren. De mens zou dan in een zeer versneld tempo gaan degenereren. En geen dokter zou u kunnen helpen omdat het verouderingsproces op gang was gebracht doordat n der chakra's was uitgeschakeld. Gelukkig gebeurt dit bij weinig mensen. Mocht het zich echter ooit in uw kennissenkring voordoen, wijs hen dan op de kracht van ROOD. licht en de kracht die hun eigen handen kunnen hebben op dit chakra, tot herstel van zichzelf. De krachten die de eigen ziel kent, met wortels naar het verleden, vinden in de positieve zin des woords, hun weerslag in dit leven.

9 Dat betekent, dat de krachten die u in uzelf aanwezig weet, gebruikt kunnen worden om uzelf te vitaliseren en te herstellen van bepaalde ongemakken. Het basischakra kent 4 meridianen in zich, ook wel genoemd: "het rozenkruis", genoemd naar het beeld wat dit chakra te zien geeft: het is verdeeld in 4 gelijke vlakken, waarin het kosmische of het goddelijke, het geestelijke en het stoffelijke verankerd liggen. Het vierde gedeelte moet ingevuld worden door uzelf gedurende dit leven. Wees u bewust van dit chakra. Denk niet dat het een onbelangrijk chakra is omdat het het meest stoffelijke chakra is. Het kent ook zijn wortels, zijn stam in uw centraal zenuwstelsel, waarin de krachten van uw ziel, gekoppeld aan uw goddelijk bewustzijn, uitmonden. U kunt niet zonder!! Dit chakra heeft - als het goed functioneert - een draaiende beweging. Een altijd durende beweging waarin positiviteit en goddelijke energie n uit onze wereld worden opgezogen.

10 Op het moment dat dit chakra tot stilstand komt, zult u pijnen en ziekten in uw lichaam gaan ervaren. U kunt het dan activeren door uw denken, maar ook door uw handen. Als u dit niet kunt of niet durft, kunt u een magnetiseur of een acupuncturist raadplegen. Zelf kunt u door een draaiende beweging dit chakra de eigen snelheid en de eigen geestelijke baan laten volgen. Wanneer dit chakrum TE WEINIG energie zou hebben kunt u het voeden met stoffelijke krachten. Voor de n zal dit betekenen: gebruik maken van de seksualiteit; voor de ander: het tot zich nemen van voedsel. Waarschijnlijk hebt u te veel GEESTELIJK voedsel tot u genomen, waardoor u problemen kreeg met dit chakra omdat het uitmondt in het stoffelijke, zich daarin manifesteert, tastbaar en levend maakt en er levensenergie uit put. Dit is niet slecht! Het stoflichaam van de mens kent nu eenmaal functies als het bedrijven van de seksualiteit, het nuttigen van voedsel en het verwerken en verteren ervan.


Related search queries