Example: stock market

Ciá e emináře 7 ná ků k ečně efek iních lidí

Cit ty ze semin e 7 n vyk skute n efektivn ch lid . Nejprve si vytv me sv n vyky, pak n vyky vytv ej n s. Stephen R. Covey ysl me si, ze vid me svet tak vy, jaky je, ale ve skutecn sti vid me svet tak vy, jac jsme my. Stephen R. Covey sem vyznamnym prul mum v lidske cinn sti predchazel pr l men ledu stareh zp s bu my len . Thomas Kuhn azdy cl vek ma vr zen u sch pn st sebeuved men . eme pr t bjektivn . pr zk umat a pr v it na e paradigmata, a je-li t nutn , zm nit je. Stephen R. Covey ncept r vn v hy P/PS m eme zdaleka nejl pe uplatnit ve vztaz ch. ztahy js u t nejd le it j , c v iv t m me.

www.franklincovey.cz | www.franklincovey.sk Ciá e emináře 7 ná ků k ečně efek iních lidí Nejp e i áříme é nák , pak nák ářejí ná.

Tags:

  Efek

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Ciá e emináře 7 ná ků k ečně efek iních lidí

1 Cit ty ze semin e 7 n vyk skute n efektivn ch lid . Nejprve si vytv me sv n vyky, pak n vyky vytv ej n s. Stephen R. Covey ysl me si, ze vid me svet tak vy, jaky je, ale ve skutecn sti vid me svet tak vy, jac jsme my. Stephen R. Covey sem vyznamnym prul mum v lidske cinn sti predchazel pr l men ledu stareh zp s bu my len . Thomas Kuhn azdy cl vek ma vr zen u sch pn st sebeuved men . eme pr t bjektivn . pr zk umat a pr v it na e paradigmata, a je-li t nutn , zm nit je. Stephen R. Covey ncept r vn v hy P/PS m eme zdaleka nejl pe uplatnit ve vztaz ch. ztahy js u t nejd le it j , c v iv t m me.

2 Stephen R. Covey Lid um raj , ale principy ne. Principy p etrv vaj . Abraham Lincoln ej cl veku rybu a nasyt s h na jeden den. Nauc h rybarit a nasyt s h na cely ziv t. Lao-c'. | as ziv t je vysledkem vasich r zh dnut , ne k ln st . Stephen R. Covey ezi t m, c se stane, a na dezv u na t je pr st r. t mt pr st ru le na e sv b da volby m n st zv lit si dezvu. Viktor E. Frankl Nezra uje n s t , c n m lid d laj . T , c n s vnit n zra uje, je v t m prav m sl va smyslu n mi zv len reakce na ch van druhych. Stephen R. Covey Nikd v m nevezme va i sebe ctu, p kud mu ji sami ned te. ah tma G ndh.

3 Azdy z nas r zh duje svem vlastn m p cas , ur uje barvu bl hy v cit v m vesm ru, ktery byva. Fulton J. Sheen vejte se na kazdy pr bl m jak na p le it st, jak m ete p s lit sv ji kreativn energii. Stephen R. Covey a d u v c za nejte s jasn u p edstav u jej m smyslu. Stephen R. Covey Pri jednan s lidmi nemuzete byt vyk nn . S lidmi rychle znamen p malu a p malu . znamen rychle . Stephen R. Covey Nezalez na t m, jak rychle jdete, p kud jdete spatnym smerem. Stephen R. Covey Planujte svuj tyden, kazdy tyden, je t d ve, ne za ne. Stephen R. Covey Budete sch pni ci ne p pul rn m inn stem z kvadrantu III, jen p kud ve v s bude h et hlub an vasim snum a c lum, kterych chcete d sahn ut.

4 Stephen R. Covey Organiz vat sv j iv t k lem mn ha r l , kter v n m hrajeme, n m p m h udr vat si iv tn r vn v hu a s ust edit se sp e na kl v vztahy ne na k ly a v ci. Stephen R. Covey Nemuzete se vylhat z pr blemu, d kterych jste se d stali vlastn m pricinen m. Stephen R. Covey | P kud se chcete ukl nit, ukl te se hlub k . ych dn pr sl v . Empatie p edstavuje nejrychlej f rmu lidsk k munikace. Stephen R. Covey Nem li bych m se nechat p li p hltit jedn u str nk u na eh iv ta. P kud t ud l me, uzav rame si cestu k n vym zazitkum. Zen v m udr st Sluzba druhym lidem je cena, kter u plat me za sv m st na Zemi.

5 Lord Halifax Za ni k pat studnu d v, ne d stane ze . Jap nsk p sl v . ten je pr va i mysl t t c cvi en pr va e t l . Joseph Addison m rak vinu, ale rak vina nem m . Neznamy aut r Je mnohem u lechtilej devzdat se pln jedin mu l v ku, ne se usil vn sna it spasit masy. ag Hammarskj ld |


Related search queries