Example: barber

Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos ...

R/N: Y0403/G409. Serveis Territorials Trieu-ne un Declaraci jurada o promesa per sol licitar permisos , llic ncies i exced ncies Personal docent Dades personals DNI/NIE Nom i cognoms Tel fon m bil Adre a electr nica Nom del centre de treball Municipi del centre de treball Cos que ocupa Especialitat del lloc de treball Juro / Prometo Que no exerceixo cap mena d'activitat p blica ni privada. Tipus de sol licitud - Llic ncia sense retribuci per atendre un familiar. - Perm s de reducci de jornada per guarda legal, adopci o acolliment d'un infant menor de 6 - Perm s de reducci de jornada per guarda legal, adopci o acolliment d'un infant menor de 12 - Perm s de reducci de jornada per guarda legal per cura d'una persona amb discapacitat ps quica, f sica o sensorial que no desenvolupi cap activitat retribu - Perm s de reducci de jornada per tenir cura d'un familiar amb discapacitat reconeguda del 65 % o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicaci - Exced ncia per tenir cura d'un - Exced ncia per tenir cura de - Perm s de reducci de jornada per viol ncia de g nere.

Title: Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos, llicències Author: educacio@museunacional.cat Created Date: 10/8/2019 9:55:57 AM

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos ...

1 R/N: Y0403/G409. Serveis Territorials Trieu-ne un Declaraci jurada o promesa per sol licitar permisos , llic ncies i exced ncies Personal docent Dades personals DNI/NIE Nom i cognoms Tel fon m bil Adre a electr nica Nom del centre de treball Municipi del centre de treball Cos que ocupa Especialitat del lloc de treball Juro / Prometo Que no exerceixo cap mena d'activitat p blica ni privada. Tipus de sol licitud - Llic ncia sense retribuci per atendre un familiar. - Perm s de reducci de jornada per guarda legal, adopci o acolliment d'un infant menor de 6 - Perm s de reducci de jornada per guarda legal, adopci o acolliment d'un infant menor de 12 - Perm s de reducci de jornada per guarda legal per cura d'una persona amb discapacitat ps quica, f sica o sensorial que no desenvolupi cap activitat retribu - Perm s de reducci de jornada per tenir cura d'un familiar amb discapacitat reconeguda del 65 % o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicaci - Exced ncia per tenir cura d'un - Exced ncia per tenir cura de - Perm s de reducci de jornada per viol ncia de g nere.

2 - Perm s de reducci de jornada per protecci i assist ncia per danys f sics/ps quics a conseq ncia d'activitat terrorista. 1. Cal marcar-ho si el o la c njuge no gaudeix del mateix dret. 2. Cal marcar-ho si altra persona que treballa a l'Administraci o organisme p blic no gaudeix del mateix dret. Que el meu o la meva c njuge no gaudeix del dret a la reducci de jornada. Tipus de sol licitud - Perm s de reducci de jornada per guarda legal, adopci o acolliment d'un infant menor de 6 anys. - Perm s de reducci de jornada per guarda legal, adopci o acolliment d'un infant menor de 12 anys. - Perm s de reducci de jornada per cura d'un o una menor afectat per malaltia greu. Que l'altre progenitor treballa (l'INSS comprovar d'ofici aquest fet). Tipus de sol licitud - Perm s de reducci de jornada per cura d'un o una menor afectat per malaltia greu. - Perm s per maternitat biol - Perm s per adopci o - Perm s de l'altre progenitor diferent de la mare biol gica per naixement, adopci o 3.

3 Si es vol gaudir d'aquests permisos de forma ininterrompuda cal fer la sol licitud corresponent. Que el meu o la meva c njuge no gaudeix del mateix dret d'exced ncia. Tipus de sol licitud - Exced ncia per cura de fill/a. Que nicament jo gaudeixo del dret a la reducci de jornada. Que comparteixo amb altres persones el dret a la reducci de jornada. Tipus de sol licitud - Reducci de jornada per cura d'un familiar de primer grau fins al 50 %, per ra de malaltia molt greu. Que cap altra persona que treballa a l'Administraci o organisme p blic no gaudeix d'aquesta reducci o exced ncia pel mateix fet causant. Tipus de sol licitud - Reducci de jornada per guarda legal per cura d'una persona amb discapacitat ps quica, f sica o sensorial que no desenvolupi cap activitat retribu da. - Reducci de jornada per tenir cura d'un familiar amb discapacitat reconeguda del 65 % o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicaci especial.

4 - Exced ncia volunt ria per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afinitat. Informaci b sica sobre protecci de dades Responsable del tractament: Direcci General de Professorat i Personal de Centres P blics. Finalitat: Gesti administrativa del personal docent. Legitimaci : Exercici dels poders p blics. Destinataris: Administraci educativa (en qu s'inclou el Consorci d'Educaci de Barcelona) i organismes competents en mat ria de funci p blica. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei. Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se'n al tractament i sol licitar-ne la limitaci . Informaci addicional: Podeu consultar la informaci addicional i detallada sobre protecci de dades a la p gina He llegit la informaci b sica sobre protecci de dades. Lloc i data A372-V06-19. Signatura Trieu-ne un Direcci dels Serveis Territorials.

5 1/1.


Related search queries