Example: tourism industry

Den ädla åttafaldiga vägen - BuddhismInfo.se

Den dla ttafaldiga v gen Innan man b rjar med Buddhistisk meditation s b r man k nna till lite om den dla ttafaldiga v gen. Denna v g uppkom n r den historiske Buddha hade gjort sitt livs stora uppt ckt. Han hade funnit en metod, ett f rh llningss tt som kunde ge m nniskor inre lugn trots att livet f r ndras, trots att m nniskan f ds och d r och ingenting best r f r evigt. Livsv gen som Buddha uppt ckte och visade kallas ven f r medelv gen. Det inneb r ett ordnat liv utan verdrifter vare sig i lyx eller sj lvpl geri. Hjulet r den vanligaste och viktigaste symbolen inom Buddhismen och symboliserar den dla ttafaldiga v gen. Hjulet har tta ekrar och varje eker i hjulet st r f r en viktig levnadsregel. De tta r: 1. R tt uppfattning (f rst else, syns tt). 2. R tt avsikt (beslut, tanke).

Den ädla åttafaldiga vägen Innan man börjar med Buddhistisk meditation så bör man känna till lite om den ädla åttafaldiga vägen.Denna väg uppkom när den historiske Buddha hade gjort sitt livs stora upptäckt.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Den ädla åttafaldiga vägen - BuddhismInfo.se

1 Den dla ttafaldiga v gen Innan man b rjar med Buddhistisk meditation s b r man k nna till lite om den dla ttafaldiga v gen. Denna v g uppkom n r den historiske Buddha hade gjort sitt livs stora uppt ckt. Han hade funnit en metod, ett f rh llningss tt som kunde ge m nniskor inre lugn trots att livet f r ndras, trots att m nniskan f ds och d r och ingenting best r f r evigt. Livsv gen som Buddha uppt ckte och visade kallas ven f r medelv gen. Det inneb r ett ordnat liv utan verdrifter vare sig i lyx eller sj lvpl geri. Hjulet r den vanligaste och viktigaste symbolen inom Buddhismen och symboliserar den dla ttafaldiga v gen. Hjulet har tta ekrar och varje eker i hjulet st r f r en viktig levnadsregel. De tta r: 1. R tt uppfattning (f rst else, syns tt). 2. R tt avsikt (beslut, tanke).

2 3. R tt tal 4. R tt handling 5. R tt utkomst (livsf ring). 6. R tt anstr ngning 7. R tt uppm rksamhet 8. R tt meditation (koncentration). R tt uppfattning och r tt avsikt Den f rsta ekern st r f r r tt uppfattning (syn, f rst else, insikt) och r tt avsikt. Med r tt uppfattning menas att man bland annat skall lita p den buddhistiska l ran och att man f rst r hur verkligheten fungerar g llande lidande, f r ndringar och icke-jag. R tt uppfattning inneb r ocks . att l ra sig att se saker och ting som de r, att l ra sig att iakttaga eller observera. Lagen om god och ond kamma ( ven k nt som karma) r ocks inkluderat i den f rsta ekern. Resultatet av m nniskans goda och onda handlingar avg r hur hennes nuvarande och kommande liv blir. Som hon s r f r hon sk rda. Med r tt f rst else av Dhamman (Buddhas l ra) s gl mmer vi inte bort kamma-lagens verkan och hur den styr v ra liv.

3 Sen h r ocks Saddha till de tv f rsta ekrarna. Med Saddha menas att man har tilltro/tillit till Buddhas l ra. Det kan ocks betyda tillbedjan. Men oavsett vad man l gger in i ordet s r det bara du sj lv s kan g den v gen, ingen yttre kraft kan g den t dig. Med r tt avsikt (sinnelag, tanke, beslut) menas att m nniskan ska styra sina k nslor bort fr n beg r och ondska f r att ist llet utveckla medk nsla och k rlek. Det g r vi genom det andra steget. Vi skall k nna k rlek och medk nsla med allt liv ist llet f r hat och egoism. Vi kan inte bara t nka p oss sj lva utan vi m ste b rja utveckla solidaritet med allt liv och g rna ven med de som har g tt bort. R tt avsikt/beslut kan ocks vara. Att bli munk eller nunna i en Sangha och f lja de 227 reglerna (f r m n) eller 311 (f r kvinnor).

4 R tt tal Det tredje steget, handlar om r tt tal, om att inte ljuga, utan t nka p vad man s ger. L gner, h rda ord och skvaller kan leda till ov nskap mellan m nniskor. Med andra ord skall man anstr nga sig att 1. undvika l gner och f rtal. Helt enkelt att tala sanning och s ga bra saker om andra. R tt handling Det fj rde steget, handlar om r tt handling. Att inte stj la, d da, s ra n gon, eller anv nda droger (sprit, snus, cigaretter). Man skall inte heller upptr da sexuellt ol mpligt och i detta ing r att en lekman skall vara sin partner trogen. Man skall f rs ka ka det goda genom givmildhet och medk nsla och minska det onda genom att f lja de 5 levnadsreglerna. Dessa levnadsregler r till f r buddhister som inte r munkar och nunnor. De som lever ett klosterliv har betydligt fler regler att f lja, till exempel skall en Theravada-munk eller nunna leva i celibat, det vill s ga helt avst fr n sex.

5 Buddhistisk etik/moral r en viljeetik. Det inneb r att en handling blir riktig och r tt om den utf rs med en god vilja (avsikt, syfte) och den blir ond om viljan r att skada. R tt utkomst/f rs rjning (livsf ring). Det femte steget, handlar om r tt utkomst (livsf ring, f rs rjning). Det inneb r att v r andliga utveckling kan hindras om vi arbetar med n got opassande. Ett buddhistiskt tales tt i Thailand lyder: P m larens h nder fastnar den f rg han m lar med.. Vill man inte skada n gon annan r yrken som att handla med vapen, handla med levande varelser, handla med gifter, handla med berusningsmedel eller att arbeta som slaktare ol mpliga. R tt utkomst (livsf ring) syftar p att vissa yrken anses ge d lig kamma och leder till lidande och fler terf delser. Ur Buddhistisk synvinkel s anses det fel att avsiktligt d da djur, vilket g r att man b r avst fr n yrken s som slaktare.

6 Huruvida n got r omoraliskt s r det just avsikten som r knas. Att ta k tt som inte avsiktligt slaktats just f r en sj lv anses g bra. Med r tt utkomst/f rs rjning s ing r det ocks att varje m nniska r en del av samh llet. Vi fullg r v ra skyldigheter mot samh llet genom det arbete vi utf r, genom att tj na v ra medm nniskor p . olika s tt. I geng ld f r vi v r f rs rjning. ven en munk eller nunna arbetar f r att tj na sitt uppeh lle eller levebr d. De renar sitt sinne f r sin egen och andras skull och hj lper ven andra med information och r d. Om munkarna/nunnorna utnyttjar m nniskor genom att bedra dem, b rjar gna sig t magi/hokus pokus eller skryter om vad de har uppn tt, r det inte r tt f rs rjning. Eller om de b rjar taga betalt f r sin undervisning eller tar emot pengar s f rtj nar de sitt uppeh lle och levebr d p ett felaktigt vis och m ste d l mna sin Sangha.

7 Den l n vi f r f r v rt arbete m ste anv ndas f r att f rs rja oss sj lva och de som r beroende av oss. Blir det n got ver, b r tminstone en del av detta g tillbaka till samh llet som en g va (Dana). till nytta f r andra. Om v r avsikt r att g ra nytta i samh llet genom att f rs rja oss sj lva och andra, d r v rt arbete r tt f rs rjning/utkomst. De sista tre ekrarna De tre sista ekrarna handlar om meditation. Meditationen liknas ibland vid en kamera som p grund av felaktig inst llning ger en suddig bild. Slutm let r n tt n r objektivet r r tt inst llt och vi f r en skarp bild. P liknande s tt, menade Buddha, r det ocks med oss m nniskor. Fr n b rjan ser vi 2. inte klart, men genom att f lja den dla ttafaldiga v gen kan vi komma till insikt och f en skarp och riktig bild av v rlden.

8 Dessa tre ekrar utg r slutet och full ndningen av Buddhas l ra. Genom bes k i olika kloster/tempel och genom intervjuer av munkar i Thailand framkom det att, inom den ursprungliga Buddhismen, s v nde sig vningar inom r tt anstr ngning, r tt uppm rksamhet och r tt meditation (koncentration) framf rallt till munkar som mediterade i klostrens avskildhet. R tt anstr ngning Det sj tte steget: r tt anstr ngning (energi) inneb r att vi skall f rbereda oss inf r de vningarna som ing r i meditationen. M nniskan m ste kontrollera det som ger d lig kamma. Buddha sj lv rekommenderade att man skall g ra f ljande 4:a anstr ngningar till sina meditations vningar. De kallas f r Samma-ppadhana och de 4:a r. 1. Att anstr nga sig att undvika oh lsosamma och osunda handlingar. 2. Att anstr nga sig att f r att vervinna oh lsosamma handlingar och osunda handlingar.

9 3. Att anstr nga sig f r att utveckla h lsosamma och nyttiga handlingar. 4. Att anstr nga sig f r att beh lla h lsosamma och nyttiga handlingar. Det handlar om att man anstr nger sig p r tt saker. Att man f rs ker utveckla goda kvaliteter och egenskaper samt att anstr nga sig f r att vervinna oh lsosamma och onyttiga egenskaper (f r mer information om dessa kan man hitta i boken Anguttara-Nikaya, kapitel 4 skriven av Theravada- buddhisten Nyanatiloka). R tt uppm rksamhet/Medveten N rvaro Inneb r att du koncentrerar dig p nuet och inte l ter det f rflutna eller framtiden oroa ditt t nkande. Det som har h nt har h nt. Det som skall komma kommer eller l t det komma. Men just nu l ter du ditt sinne bli helt uppm rksamt p det som r i det nuvarande gonblicket. Inget f ngar ditt jag (eller det vi kallar f r jag), s att du b rjar gr va i varf r h nder det eller h nde det ig r.

10 Inte heller framtiden oroar dig. Du r helt i nuet, det r h r och nu som g ller. Man b r vara medveten om vad man t nker, s ger och g r. Eftersom du blir som du t nker, du r resultatet av vad du har t nkt, allting f r sina konsekvenser av vad du t nker, s ger och g r vare sig medvetet eller omedvetet. Med andra ord s skapar du din egen kamma. Genom uppm rksamhet p dessa saker kan man se att okunnighet, hat beg r/egoismen svartsjuka och likgiltighet (det finns fler orsaker) r grunden till att vi har bekymmer och problem. N r vi pratar om uppm rksamhet s var vi oss p medveten n rvaro. I Satipatthana Sutta (Majjhima Nikaya 10) g s detta genom noggrant och inkluderar uppm rksamhet p kropp, k nslor, sinnestillst nd (och tankar) sinnes- och tankeobjekt (exempel de 5 khandas).


Related search queries