Example: bachelor of science

Den lille Levnedsmiddeltabel - foodcomp.dk

Den lille LevnedsmiddeltabelDen lille levnedsmiddeltabelErling SaxholtSisse FagtJeppe MatthiessenTue ChristensenF devareinstituttetDanmarks Tekniske Universitet4. reviderede udgaveDen lille levnedsmiddeltabel4. udgave, 1. oplag, 2010 Copyright: DTU F devareinstituttetISBN: 978-87-92158-30-7 Eftertryk tilladt med kildeangivelseOplag: 4000 eksemplarerGrafisk bearbejdning: Susanne CarlssonRepro og tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk A/SPris: 90 kr. inkl. momsVed salg af 10 eller flere eksemplarer 75 kr. pr. stk.

Indhold Om forsiden 6 Forord 6 Hvilke oplysninger indeholder tabellen 7 Energi 8 Energifordeling 9 Næringsstoffer 13 Protein 13 Fedt 13 Kulhydrat 13

Tags:

  Forord, Indhold

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Den lille Levnedsmiddeltabel - foodcomp.dk

1 Den lille LevnedsmiddeltabelDen lille levnedsmiddeltabelErling SaxholtSisse FagtJeppe MatthiessenTue ChristensenF devareinstituttetDanmarks Tekniske Universitet4. reviderede udgaveDen lille levnedsmiddeltabel4. udgave, 1. oplag, 2010 Copyright: DTU F devareinstituttetISBN: 978-87-92158-30-7 Eftertryk tilladt med kildeangivelseOplag: 4000 eksemplarerGrafisk bearbejdning: Susanne CarlssonRepro og tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk A/SPris: 90 kr. inkl. momsVed salg af 10 eller flere eksemplarer 75 kr. pr. stk.

2 Inkl. momsForsidebillede: ColourboxDen lille Levnedsmiddeltabel k bes p devareinstituttet Danmarks Tekniske UniversitetM rkh j Bygade 192860 S borgTlf. 35 88 70 00 Fax 35 88 70 Om forsiden 6 forord 6 Hvilke oplysninger indeholder tabellen 7 Energi 8 Energifordeling 9N ringsstoffer 13 Protein 13 Fedt 13 Kulhydrat 13 Alkohol 14 Vand 14 Vitaminer 14 Mineraler 15F devaregrupperne 16 M lk og m lkeprodukter 16 K d og k dprodukter 16 kologi 16 Hvor n jagtige er tallene? 17 Analysemetoder 19N ringsstofanbefalinger 19 Anbefalinger og mangel 24 Fysisk aktivitet 25 Anbefalinger for fysisk aktivitet 26N ringsdeklarationer 28N ringsdeklaration ud fra tabelv rdier 28Om at bruge n ringsdeklarationer 28 Brug data med omtanke 29 Tabeller 31 Referencer og supplerende litteratur 866 ForordLevnedsmiddelstyrelsen udgav i 1983 de f rste officielle levnedsmiddel-tabeller.

3 Arbejdet med levnedsmiddeltabeller var i en rr kke allokeret til F devaredirektoratet (det nuv rende F devarestyrelsen) og har i de sidste par r haft til huse i DTU F devareinstituttet. Gennem rene har det til-grundliggende datamateriale udviklet sig meget b de med hensyn til antallet af f devarer og antallet af indholdsstoffer i de enkelte f et af ern ringsvidenskabens grundl ggende redskaber har en levneds-middeltabel mange anvendelser. Den bruges i den offentlige administration og i f devareindustrien, i forbindelse med beregning af indtagelsen af n ringsstoffer.

4 Desuden bruges den ved kostunders gelser, til planl gning af kost og til beregning af sammensatte f devarers n ringsindhold. Endelig anvendes den ved forskning og undervisning p f devareomr det samt af den individuelle borger, der nsker en struktureret og valideret viden om f devarernes indhold af n meget brede brugerskare, en Levnedsmiddeltabel har, stiller store krav til, at levnedsmiddeltabellerne er tidssvarende. Vore f devarer underg r hele tiden forandringer, for eksempel ndret sammens tning p grund af anvendelse af andre r varer, oph velse eller indf relse af tils tning af n -ringsstoffer til f devarer Dette kr ver en l bende unders gelse af vore f devarer og opdatering af lille Levnedsmiddeltabel udkommer nu i sin 4.

5 Udgave. Datagrundlaget til denne udgave svarer til de data, der danner grundlag for F devaredata-banken version , marts 2009 ( ).Den lille Levnedsmiddeltabel henvender sig til blandt andre skoleelever, studerende, di tister og interesserede forsidenForsiden prydes af en bakke l kre jordb r. Jordb rs sonnen er i juni og juli. P hjemmesiden kan man blandt meget andet se en kalender over rstidens frugt og gr nt. En r kke organisationer inden for mad og sundhed st tter op om kampagnen 6 om dagen , der opfordrer til at spise masser af frugter og gr ntsager.

6 Se mere p hjemmesiden oplysninger indeholder tabellenDen lille Levnedsmiddeltabel er en oversigt over indholdet af n ringsstoffer i n sten 600 af de mest anvendte f devarer i den danske kost. Den indeholder 23 oplysninger for hver f devare. nsker man oplysning om variationsbred-de og kildehenvisning henvises til kan bruges som opslagsv rk, n r man vil vide, hvor meget C-vitamin der er i et ble. Tabellen kan ogs bruges ved planl gning af kosten. Her vil n ringsstofindholdet s vurderes i forhold til g ldende n indledende afsnit giver uddybende oplysninger om tallene, og hvordan de kan bruges.

7 I afsnittet er der ogs vist eksempler p , hvordan man udreg-ner energifordelingen i enkelte f devarer eller i lille Levnedsmiddeltabel indeholder et udtr k af F devaredatabanken version Udv lgelsen af data er foretaget udfra et sk n over, hvilke oplysninger der er mest brug for i har v rdier for energi, protein, fedt (herunder m ttet, monoum t-tet og polyum ttet fedt), cholesterol, kulhydrater (herunder tilsat sukker og kostfiber) samt alkohol og vand. Der er samtidig v rdier for f lgende vitaminer og mineraler: A- og D-vitamin, thiamin, riboflavin, B6-vitamin, folat, C-vitamin, calcium, jern, zink, jod og er n dvendigt at samle de mange oplysninger for hver f devare fra mange forskellige kilder.

8 Hvis man nsker at se disse datakilder, henvises til f devaredatabanken p internettet ( ). Da tallene er samlet fra flere kilder, b r tabellernes v rdier ikke bruges som absolut m lestok for indhold i de konkrete f devarer, man har for sig. V rdierne skal derimod opfattes som en vejledende oplysning, der giver det bedst mulige sk n over den p g ldende f devares indhold af n ringsstoffer, baseret p analyser af forskellige pr ver af levnedsmidlet. Tabellens f devarer er inddelt i f lgende grupper: M lk, is og m lkeprodukter side 32 Ost og osteprodukter side 34 Br d, korn, gryn og mel side 36 Gr ntsager side 44 Frugter og n dder side 52 K d og k dprodukter side 58 Fisk og fiskeprodukter side 66 Fjerkr og g side 72 Fedt, olie og fede produkter side 74 Sukker, slik, snacks og krydderier side 76 Drikkevarer side 82 Inden for hver gruppe er f devarerne ordnet alfabetisk.

9 Alle indholdsan-givelser er angivet pr. 100 g netto af den spiselige del af varen. Data for en f devare er vist i n linje fordelt over 2 sider. Et nul (0) i indholdsangivelsen betyder, at det p g ldende n ringsstof ikke findes i levnedsmidlet eller kun findes i ubetydelig m ngde. En manglende v rdi betyder, at der ikke er fun-det tal for det p g ldende n ringsstof. For alle n ringsstofferne er det valgt at vise tallene med et fast antal decimaler. Det betyder, at de fleste originale data er devarerne er som n vnt udvalgt, s ledes at tabellen sk nsm ssigt re-pr senterer de mest almindelige danske f devarer.

10 I nogle tilf lde er mere specielle f devarer medtaget af p dagogiske grunde. Det g lder i tilf lde, hvor en f devare findes i flere udgaver - en almindelig udgave og en mager udgave ( fedtreduceret). I forhold til f devaredatabanken er der foretaget nogle forenklinger af nogle af f devarenavnene oftest af pladshen-syn p papiret. Desuden er nogle af f devaregrupperne sl et r kke f devarer har flere synonyme navne. Disse f devarer findes under det, der sk nnes at v re det mest brugte. Nogle f devarer har desuden sam-mensatte navne.


Related search queries