Example: biology

Die The - Mohair South Africa

The Die ANGORA. Bok- en Sybokhaarblad | Goat & Mohair Journal Deel / Volume 54. 2012 / 2013. Vir almal in die sybokhaarbedryf For everyone in the Mohair industry CONTENTS. Redaksioneel.. 2. Editorial.. 4. Van die / from the President Saskv / .. 7. Message from the Chairman of MSA .. 8. Annual Mohair Market Review 2012.. 9. Trust Report 2012.. 11. Pre-Gate BEE moving ahead in the industry.. 14. SEB beur dapper .. 15. MSA funds Mohair .. 17. S kry jy w reldrekordpryse.. 18. David Hobson retires after forty years of dedicated service.

Vir almal in die sybokhaarbedryf For everyone in the mohair industry Deel / Volume 54 2012 / 2013 The Die ˜˚˛˝˙˜ Bok- en Sybokhaarblad | Goat & Mohair Journal

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Die The - Mohair South Africa

1 The Die ANGORA. Bok- en Sybokhaarblad | Goat & Mohair Journal Deel / Volume 54. 2012 / 2013. Vir almal in die sybokhaarbedryf For everyone in the Mohair industry CONTENTS. Redaksioneel.. 2. Editorial.. 4. Van die / from the President Saskv / .. 7. Message from the Chairman of MSA .. 8. Annual Mohair Market Review 2012.. 9. Trust Report 2012.. 11. Pre-Gate BEE moving ahead in the industry.. 14. SEB beur dapper .. 15. MSA funds Mohair .. 17. S kry jy w reldrekordpryse.. 18. David Hobson retires after forty years of dedicated service.

2 23. Is goeie klassering van sybokhaar nog belangrik?.. 24. Murraysburgers praat padlangs.. 28. Sustainable farming in a nutshell The law of the land.. 31. Just award for sustainable farming.. 32. n Boer, en sy vrou, maak n plan.. 37. The Angora Veld Rams an indisputable success.. 38. Jong produsent 'n inspirasie vir die sybokhaarbedryf.. 40. Fibre workshop in Bolivia!.. 44. Interesting facts about Alpacas.. 45. Traditional Mohair .. 46. Dr Mac Advises.. 49. Ram Sales .. 52. Miyuki Trophy Winners 2012.

3 55. Front Cover Daidoh Mohair Trophy.. 56. Cover: The journey from fibre to fabric is delicate and starts with The Zegna Awards 2012.. 57. the birth of an Angora kid Bokhaar vanaf ho koue berg.. 58. Photograph of kid: Linda Henderson Angora .. 61. Post-Gate Die Angorabok- en Sybokhaarblad Kids to break your heart!.. 62. Posbus 50, Jansenville, 6265 Mohair Mill Shop expanding.. 65. Tel: 049 836 0140, E-pos: Webtuiste: Casalis at the forefront of desIgn.. 68. Amptelike tydskrif van die SA Sybokhaarkwekersvereniging, Scabal.

4 71. Angora Ramtelersgenootskap en Sybokhaar Suid-Afrika. Dunhill elegance from Camdeboo Mohair .. 74. REDAKTEUR: Linda Henderson Mohair Velours Nature's hardest-wearing luxury fibre.. 79. Forget sleepless nights!.. 82. Bladuitleg deur WalkerDigital, E-pos: Peta-Lee Queen of felting!.. 84. Drukwerk deur Cadar Printers, Posbus 2881, Port Elizabeth, 6056. SAMIL produces top quality yarn .. 86. E-pos: Mohair Marketing.. 88. Die Sybokhaarblad aanvaar nie verant woor delikheid vir enige aansprake wat Spin Expo Shanghai 2012.

5 89. in advertensies gemaak word nie. Die me nings van medewerkers is ook nie Maison Objet Paris 2012.. 90. noodwendig di van die Sybokhaarblad nie. VOGUE Knitting Live!.. 92. Addo Wildsfees local Mohair style.. 94. The Angora Goat and Mohair Journal Design Indaba 2012 Mohair is the fibre of the future.. 96. P O Box 50, Jansenville, 6265 Design Tasting .. 99. Tel: 049 836 0140, E-mail: Website: Talking Mohair to the media.. 102. Official journal of the SA Mohair Growers Association, Angora Ram Breeders MSA and Mode University collaborate.

6 104. Society and Mohair South Africa . SSA ondersteun mode- en tekstielontwerp by NMMU .. 106. EDITOR: Linda Henderson Gabi Darne Her star is rising!.. 108. Arielle Arndt Another rising star.. 109. Page layout by WalkerDigital, E-mail: Casey D a brand to watch!.. 111. Printing by Cadar Printers, Box 2881, Port Elizabeth, 6056, Oh, for the joy of knitting!.. 112. E-mail: The Mohair Journal does not accept res ponsi bility for any claims made in Rare Mohair moments.. 114. advertisements. The opinions of contributors are also not necessarily those Karoo magic.

7 115. of the Mohair Journal. Mohair Management 2012 & Contact details.. 119. JOURNAL 2012 / 2013 1. Red a k s i onee l Die onrus op w reldmarkte saai steeds onsekerheid in die kommoditeitshandel, en 2012 was vir baie bedrywe 'n jaar van soet sowel as suur. O. ns het gesien hoe groot finansi le instansies die onderspit sektor van die bedryf in die vesel bel , ten einde dit in die luuksekategorie delf en hoe staatskaste bankrot raak .. Ons vervaardigings- en van verbruikbare produkte te plaas. Dit herinner ons dat hulle risiko's net so kleinhandelsektore het egter ten spyte van al die uitdagings werklik is as di van die res van die skakels in die sybokhaarketting.

8 Daarin geslaag om 'n goeie markaandeel te behou en die Sybokhaarbemarking, plaaslik sowel as internasionaal, is 'n mandaat sybokhaarbedryf was deur die Genade in staat om die stormsee met wat SSA baie ernstig opneem en dit is voorwaar 'n plesier om te berig taamlike sukses te bevaar. Ons hoop die ergste l nou agter ons! oor die bemarkingsinisiatiewe van 2012. Die menslike en finansi le Die toestande was in 2012 baie gunstig vir die produksie van hulpbronne om di reuse taak te verrig is weliswaar beperk, maar die topgehalte sybokhaar, aangesien ons op die regte tye milde re ns gehad klein, toegewyde bemarkingspan is besig om groot sybokhaaropslae het en die weiveld dus in die meeste gebiede uitsonderlik goed was.

9 Ons in verskeie w relddele te maak. Die sybokhaarboodskap word by het rede om te glo dat dit die daling in sybokhaarproduksie selfs nog meer handelskoue, sybokhaar-breikompetisies, via die media, by plaaslike sal help hokslaan, namate produsente die vrugte van hul buitengewoon feeste en deur samewerking met sybokhaarvervaardigers plaaslik en ho lam en speenpersentasies pluk. oorsee, uitgedra. Sybokhaar is inderdaad ver meer sigbaar as wat dit 'n Dis altyd vir produsente 'n uitdaging om waarde aan hul skeersels toe paar jaar gelede was, en die altyd-toenemende bewustheid begin nou te voeg, en daar is oor en oor bewys dat gefokusde skeerselvoorbereiding ons moeite loon.

10 Finansi le vrugte afwerp. Die Retiefs van Murraysburg, wat soveel Dat sybokhaar veelsydig is, is heeltemal te min ges ! Lees hoe die aandag aan die fyn detail gee, kan hiervan getuig met die w reldrekord- vesel gebruik word in hare vir poppe, buikgorde vir perde en ski-velle. sybokhaarpryse wat hulle behaal het. Angorabok-boerdery het sy uitdagings, maar die prysaansporing en die Net so inspirerend is Roy Heydenrych se uitstekende holistiese genoegdoening van te weet dat jy topgehalte sybokhaar produseer, wat benadering tot veldbestuur, wat ten grondslag l van sy filosofie dat boere w reldwyd gesien en gewaardeer gaan word, is meer as genoeg beloning.


Related search queries