Example: tourism industry

Een selectie van de meest voorkomende symbolen …

Een selectie van de meest voorkomende symbolen Een pomp, de punt van de driehoek wijst naar de stroomrichting. Het soort van aan- drijving is niet relevant. Een handpomp. Soms worden de dubbele lijntjes verbonden met een rechthoek die de motor voorstelt. Het symbool staat dan voor een door de motor gedreven pomp, zoals de opvoerpomp in of voor de hoge druk brandstofpomp. Een afsluiter. Het betreft een gewone afsluiter. De leidingrichting is in deze tekening vertikaal. Een afsluiter met losse klep. De punt van de zwarte driehoek wijst naar de kant die geblokkeerd is. Het is dus niet het symbool voor een terugslagklep. Een terugslagklep. De punt van de driehoek wijst naar de kant die geblokkeerd is.

Een selectie van de meest voorkomende symbolen Een pomp, de punt van de driehoek wijst naar de stroomrichting. Het soort van aan-drijving is niet relevant.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Een selectie van de meest voorkomende symbolen …

1 Een selectie van de meest voorkomende symbolen Een pomp, de punt van de driehoek wijst naar de stroomrichting. Het soort van aan- drijving is niet relevant. Een handpomp. Soms worden de dubbele lijntjes verbonden met een rechthoek die de motor voorstelt. Het symbool staat dan voor een door de motor gedreven pomp, zoals de opvoerpomp in of voor de hoge druk brandstofpomp. Een afsluiter. Het betreft een gewone afsluiter. De leidingrichting is in deze tekening vertikaal. Een afsluiter met losse klep. De punt van de zwarte driehoek wijst naar de kant die geblokkeerd is. Het is dus niet het symbool voor een terugslagklep. Een terugslagklep. De punt van de driehoek wijst naar de kant die geblokkeerd is.

2 SOS-afsluiter. Scheepvaart Inspectie eist dat alle leidingen die op een hoge brand- stoftank zijn aangesloten direct op de tank moeten zijn voorzien van een afsluiter, die vanaf een veilige plaats (buiten de machinekamer) gesloten moet kunnen worden. Vaak zijn het veerbelaste kleppen waarvan van dek af een staaldraad een pal kan worden weggetrokken. Een aftapkraan, bijvoorbeeld onder het waterzakje van de dagtank. Vaak wordt er dan ook nog een lekbakje met daaraan een leiding naar de lektank getekend. Een ontlastklep, zoals in de retourleiding van het brandstofsysteem. Een veerbelaste klep (werkt dus ook als ontlastklep) zoals op een expansievat. Symbool voor een driewegkraan Smoorklep. Dit soort kleppen wordt gebruikt om in een leidingsyteem de druk ge- leidelijk te verlagen.

3 Een ontlastklep werkt pulsief een smoorklep dus niet omdat de leiding niet afgesloten wordt. Regelklep, zoals bijv. opgenomen in de by pass van het zoutkoelwatersysteem. Een driewegklep, bijvoorbeeld in de motorthermostaat Dit soort symbooltjes slaan op meters, waarbij de letters terug te voeren zijn op TI Engelse termen. Zo staat TI voor Temperature Indicator en dus voor thermometer. De C er achter staat voor Controler er is en thermometer die bij een bepaalde temperatuur een actie onderneemt, zoals de thermostaat op de centrale verwarming. In geval van een A praten we over een alarm. P I = Pressure Indicator, dus een manometer L I = Level Indicator, dus een niveaumeter PdI = drukverschil meter enz Indien zuigleiding zo zit geen SOS afsluiter.

4 Gaat de leiding vervolgens naar beneden, dan moet er een anti-hevel inrichting zijn (beluchter). Een hoge dagtank met peilglas zal er schematisch zo LI uit zien. Filter Centrifugaal lter Een duplex lter dat we vinden als voor lter in de brandsto eiding zal er schematisch zo uit zien. De driewegkranen zorgen dat het lter PdA PdA omgezet kan worden zonder dat de motor afgezet moet worden. Het vuile lter kan in bedrijf gereinigd worden omdat het andere lter de taak overneemt. Als een lter vuil raakt gaat door het opgelopen druk- verschil het alarm (PdA) af. Warmtewisselaar of koeler, pijlen geven de warmteafdracht aan. Warmtewisselaar die warmte opneemt, dus een heater of boiler in een koelwatercir- cuit.

5 Gaan de pijltjes beide kanten op dan is er zowel warmte opname als warmte afdracht mogelijk. Een CV ketel opgenomen in het koelwatercircuit waarmee dus tevens de motor kan worden opgewarmd.