Example: quiz answers

Electrocardiografia - fiziologie.umft.ro

Universitatea de Medicin i Farmacie Victor Babe Timi oara Catedra de fiziologie Sistemul Cardiovascular Cursul 4. Electrocardiografia Carmen Bunu 1. Generalit i - Defini ia ECG. Electrocardiograma (ECG) reprezint nscrierea grafic a diferen elor de poten ial generate n timpul activit ii electrice cardiace. Poten ialele electrice sunt produse n inim ca suma poten ialelor generate de celulele musculare cardiace n timpul depolariz rii i repolariz rii. La nivel celular: Depolarizarea = modificarea poten ialului transmembra- nar, determinat de deplasarea sarcinilor electrice (electroni sau ioni);. Repolarizarea = refacerea poten ialului transmembranar de repaus, indus de deplasarea sarcinilor electrice n sens opus, care compenseaz depolarizarea.

Universitatea de Medicinăşi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara Catedra de Fiziologie Sistemul Cardiovascular. Cursul 4. Electrocardiografia. Carmen Bunu

Tags:

  Electrocardiografia fiziologie, Electrocardiografia, Fiziologie, Umft

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Electrocardiografia - fiziologie.umft.ro

1 Universitatea de Medicin i Farmacie Victor Babe Timi oara Catedra de fiziologie Sistemul Cardiovascular Cursul 4. Electrocardiografia Carmen Bunu 1. Generalit i - Defini ia ECG. Electrocardiograma (ECG) reprezint nscrierea grafic a diferen elor de poten ial generate n timpul activit ii electrice cardiace. Poten ialele electrice sunt produse n inim ca suma poten ialelor generate de celulele musculare cardiace n timpul depolariz rii i repolariz rii. La nivel celular: Depolarizarea = modificarea poten ialului transmembra- nar, determinat de deplasarea sarcinilor electrice (electroni sau ioni);. Repolarizarea = refacerea poten ialului transmembranar de repaus, indus de deplasarea sarcinilor electrice n sens opus, care compenseaz depolarizarea.

2 Dipolul Cardiac Depolarizarea i repolarizarea se propag sub forma unor unde prin mu chiul cardiac. Generatorul cardiac poate fi privit ca un dipol - dou sarcini electrice egale i de semn contrar (+ i -), separate de o distan mic . Dac dipolul este plasat ntr-un volum omogen se genereaz . dou c mpuri electrice sferice (unul pozitiv i altul negativ). Dipolul Cardiac Liniile de propagare ale c mpului electric sunt distribuite simetric n raport cu o linie perpendicular , care traverseaz dipolul prin centru. Deoarece corpul este un bun conduc tor de electricitate, c mpurile electrice se propag p n . la suprafa a pielii.

3 Planul perpendicular pe dipol are poten ial 0 (punctul de nul). Vectorul rezultant n orice moment, suma acestor curen i electrici vectorul rezultant: are o anumit direc ie, sens i magnitudine poate produce o deflexiune n traseul ECG. At t direc ia c t i magnitudinea Vectorul rezultant = vectorului cardiac se modific . vectorul mediu prin inima n timpul unui ciclu cardiac. par ial depolarizat . 2. Tipuri de nregistr ri ECG. Electrodul = un conductor utilizat pentru a stabili contactul electric cu partea nemetalic a circuitului. Poten ialul electric al dipolului se m soar cu electrozi plasa i n diferite zone ale corpului, n mod uzual pe piele.

4 Traseul ECG este influen at de: polaritatea dipolului, distan a de la electrod la dipol, intensitatea c mpului electric. Tipurile de nregistrare dup plasarea electrozilor: bipolar : ambii electrozi plasa i n c mpul electric al inimii;. unipolar : un electrod este plasat n c mpul electric iar cel lalt n planul de poten ial 0. nregistrarea ECG standard n 12 deriva ii Deriva ia ECG = raportul spa ial ntre dou puncte n care se plaseaz electrozii, n c mpul electric al inimii. Deriva iile bipolare (standard) ale membrelor (I, II. i III) au fost introduse n practic de catre Einthoven. Ele formeaz un triunghi echilateral, cu inima localizat n centru.

5 Deriva iile unipolare ale membrelor (aVR, aVL, aVF) au fost introduse de Wilson. Deriva iile precordiale (V1-V6) sunt deriva ii unipolare, la care electrodul explorator (pozitiv) este plasat pe torace, n apropierea cordului. Plasarea deriva iilor i planul explorat Prin pozi iile electrozilor fiecare deriva ie ECG vede semnalul Plan frontal ECG din unghiuri diferite: Deriva iile membrelor culeg activitatea electric n planul Plan transversal frontal;. Deriva iile precordiale culeg activitatea electric n planul transversal. Circuitul este nchis prin dispoziti- ve specializate - electrocardiogra- fe, care nregistreaz semnalele, de obicei pe h rtie.

6 Direc ia i magnitudinea vectorului rezultant Un curent electric orientat spre electrodul pozitiv n culegerea bipolar induce o deflexiune pozitiv pe traseul ECG. Dac num rul de celule miocardice depolarizate n aceast direc ie cre te . intensitatea curentului va cre te. Cu c t intensitatea curentului este mai mare i deflexiunea ECG va fi mai mare. Direc ia i magnitudinea vectorului rezultant Un curent electric care se ndep rteaz de electrodul pozitiv n culegerea bipolar . induce o deflexiune negativ . pe traseul ECG. Dac num rul de celule miocardice depolarizate (dipoli) n aceast direc ie cre te, atunci intensitatea curentului va cre te.

7 Cu c t intensitatea curentului este mai mare, cu at t deflexiunea va fi mai negativ . Rela ia deriva ie-vector rezultant-deflexiune ECG. Dac unda de depolarizare are acela i sens cu axul deriva iei ECG i: a) este paralel cu acesta deflexiune pozitiv . maxim pe traseul ECG;. a). b) are o direc ie oblic n raport cu acesta . deflexiune pozitiv . mai redus pe traseul ECG. b). Rela ia deriva ie-vector rezultant-deflexiune ECG. Dac unda de depolarizare este de sens opus cu axul deriva iei i: c) este paralel cu acesta . deflexiune negativ maxim . pe traseul ECG;. c). d) are o direc ie oblic n raport cu acesta deflexiune negativ mai redus ECG.

8 D). Dac unda de depolarizare este perpendicular pe axul deriva iei (e) nu se nregistreaz nici o e) deflexiune (suma undelor = 0). Rela ia dintre vectorul inimii i deriva ia ECG. Deriva iile membrelor a) Deriva iile bipolare ale membrelor (standard). nregistreaz activitatea electric a inimii n plan frontal. Termenul bipolar nseamn c ECG este nregistrat ntre doi electrozi exploratori (+ i -) plasa i pe membre: bra ul drept (R), bra ul st ng (L) i piciorul st ng(F). Cele trei deriva ii bipolare nregistreaz diferen ele de poten ial ntre: - D I - bra ul drept (R - ) i bra ul st ng (L + );. - D II - bra ul drept (R - ) i piciorul st ng (F + ).

9 - D III - bra ul st ng (L -) i piciorul st ng (F + ). Deriva iile bipolare ale membrelor R L. R L. F F. Deriva ia Deriva iaII Deriva ia Deriva iaIIII Deriva ia Deriva iaIII. III. Deriva iile membrelor b) Deriva iile unipolare ale membrelor nregistreaz activitatea electric a inimii n plan frontal. Sunt unipolare deoarece folosesc un singur electrod ex- plorator (pozitiv), plasat pe un membru, conectat cu centrul inimii, considerat ca punct de referin (poten ial nul). Punctul de referin rezult prin conectarea celorlal i doi electrozi ntre ei. Deriva ia unipolar nregistreaz poten ialul membrului respectiv i este amplificat (a): - aVR - electrodul explorator este plasat pe bra ul drept.

10 - aVL - electrodul explorator este plasat pe bra ul st ng;. - aVF - electrodul explorator este plasat pe piciorul st ng. Deriva iile unipolare ale membrelor aVR. aVR aVL. aVL aVF. aVF. Deriva iile membrelor triunghiul lui Einthoven Sistem triaxial Sistem hexaxial I. aVR aVL aVR aVL. I. II III. III II. aVF aVF. Deriva iile membrelor triunghiul lui Einthoven Pere ii inimii v zu i de diferitele deriva ii ale membrelor: Peretele lateral al VS: deriva iile DI, aVL;. aVR aVL. Peretele inferior: deriva iile DII, DIII i aVF;. I. Fa a endocavitar a inimii: deriva ia aVR;. NOT : Peretele posterior al III II. aVF. inimii nu este explorat n mod direct.