Example: quiz answers

Estatut d’autonomia de Catalunya - parlament.cat

Estatut d'autonomia de Catalunya E DICI 2016. Cinquena edici electr nica, juny del 2016. Parlament de Catalunya Parc de la Ciutadella, s/n 08003 Barcelona Tel. 933 046 635 Fax 933 046 636. A/e: Text consolidat a c rrec dels Serveis Jur dics i els Serveis d'Assessorament Ling stic del Parlament de Catalunya Estatut d'autonomia de Catalunya Barcelona, 2016. Tramitaci parlament ria i afectacions Tr mits de l'aprovaci de l' Estatut Text de la proposta de reforma elaborat per la Pon ncia redactora (BOPC 208, ). Informe de la Pon ncia de la Comissi d'Organitzaci i Administraci . de la Generalitat i Govern Local (BOPC 211, ). Dictamen de la Comissi d'Organitzaci i Administraci de la Generalitat i Govern Local (BOPC 213, ; correcci d'errades: BOPC 214, ).

Publicada en català, en aranès i en castellà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4680, 20.07.2006). Publicada en castellà en el Boletín Oficial del Estado (BOE 172, 20.07.2006). Modificacions de l’Estatut

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Estatut d’autonomia de Catalunya - parlament.cat

1 Estatut d'autonomia de Catalunya E DICI 2016. Cinquena edici electr nica, juny del 2016. Parlament de Catalunya Parc de la Ciutadella, s/n 08003 Barcelona Tel. 933 046 635 Fax 933 046 636. A/e: Text consolidat a c rrec dels Serveis Jur dics i els Serveis d'Assessorament Ling stic del Parlament de Catalunya Estatut d'autonomia de Catalunya Barcelona, 2016. Tramitaci parlament ria i afectacions Tr mits de l'aprovaci de l' Estatut Text de la proposta de reforma elaborat per la Pon ncia redactora (BOPC 208, ). Informe de la Pon ncia de la Comissi d'Organitzaci i Administraci . de la Generalitat i Govern Local (BOPC 211, ). Dictamen de la Comissi d'Organitzaci i Administraci de la Generalitat i Govern Local (BOPC 213, ; correcci d'errades: BOPC 214, ).

2 Dictamen del Consell Consultiu (BOPC 217, ). Proposta aprovada pel Ple del Parlament (BOPC 224, ), en sessi tinguda el dia 30 de setembre de 2005 (DSPC-P 54). Presa en consideraci pel Congr s dels Diputats (BOCG-B 210-2, ), en sessi tinguda el dia 2 de novembre de 2005. (DSCD-P 125). Informe de la Pon ncia mixta parit ria Congr s dels Diputats - Parlament de Catalunya (BOCG-B 210-11,0 ; correcci d'errades: BOCG-B 210-12, , i BOCG-B 210-13, ). Dictamen de la Comissi Mixta Constitucional Congr s dels Diputats - Parlament de Catalunya aprovat el dia 30 de mar de 2006. (BOCG-B 210-14, ). Debat final al Ple del Congr s dels Diputats (BOCG-B 210-15.)

3 Correcci d'errades: BOCG-B 210-16, ), en sessi tinguda el dia 30 de mar de 2006 (DSCD-P 166). Dictamen elaborat per la Comissi Mixta Senat - Parlament de Catalunya (BOCG-S-IIIB 12-g, ), en sessi tinguda els dies 3, 4 i 5. de maig de 2006 (DSS-C 318, 319 i 321). Debat final al Ple del Senat (BOCG-S-IIIB 12-h, ), en sessi . tinguda el dia 10 de maig de 2006 (DSS-P 83). Projecte de reforma de l' Estatut aprovat a Catalunya per refer ndum popular el dia 18 de juny de 2006. Llei org nica 6/2006, de reforma de l' Estatut d'autonomia de Catalunya , sancionada per Sa Majestat el Rei Joan Carles I el dia 19 de juliol de 2006. Publicada en catal , en aran s i en castell en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4680, ).

4 Publicada en castell en el Bolet n Oficial del Estado (BOE 172, ). Modificacions de l' Estatut Llei de l'Estat 16/2010, del 16 de juliol, del r gim de cessi de tributs de l'Estat a la Comunitat Aut noma de Catalunya i de fixaci . de l'abast i les condicions de la cessi (BOE 173, ). Vig ncia de preceptes de l' Estatut del 1979. En l'ap ndix es reprodueix el text de les disposicions transit ries tercera, quarta i sisena de la Llei org nica 4/1979, del 18 de desembre, d' Estatut d'autonomia de Catalunya , que, d'acord amb la disposici transit ria segona d'aquesta Llei org nica 6/2006, mantenen, en el que correspon, la vig ncia com a regulaci transit ria.

5 Sent ncies del Tribunal Constitucional sobre l' Estatut Sent ncia 31/2010, del 28 de juny, del Tribunal Constitucional (RI 8045-2006), sobre l' Estatut d'autonomia de Catalunya (BOE 172, ). Sent ncia 48/2010, del 9 de setembre, del Tribunal Constitucional (RI 9501-2006), sobre l' Estatut d'autonomia de Catalunya (BOE 246, ). Sent ncia 137/2010, del 16 de desembre, del Tribunal Constitucional (RI 8675-2006), sobre l' Estatut d'autonomia de Catalunya (BOE 16, ). Sent ncia 138/2010, del 16 de desembre, del Tribunal Constitucional (RI 9330-2006), sobre l' Estatut d'autonomia de Catalunya (BOE 16, ). Les afectacions de les sent ncies es recullen en aquest document de la manera seg ent: Els articles, par grafs, sintagmes o paraules declarats inconstitucionals o nuls apareixen destacats en vermell.

6 Els articles, par grafs, sintagmes o paraules subjectes a una interpretaci conforme a la sent ncia apareixen destacats entre claud tors. NDEX SISTEM TIC. Pre mbul .. 19. T tol preliminar Article 1. Catalunya .. 21. Article 2. La Generalitat .. 21. Article 3. Marc pol tic .. 22. Article 4. Drets i principis rectors .. 22. Article 5. Els drets hist rics .. 22. Article 6. La llengua pr pia i les lleng es oficials .. 23. Article 7. La condici pol tica de catalans .. 23. Article 8. S mbols de Catalunya .. 24. Article 9. El territori .. 24. Article 10. La capital .. 24. Article 11. L'Aran .. 24. Article 12. Els territoris amb vincles hist rics, ling stics i culturals amb Catalunya .

7 25. Article 13. Les comunitats catalanes a l'exterior .. 25. Article 14. Efic cia territorial de les normes .. 25. T tol I. Dels drets, deures i principis rectors Cap tol I. Drets i deures de l' mbit civil i social Article 15. Drets de les persones .. 26. Article 16. Drets en l' mbit de les fam lies .. 26. Article 17. Drets dels menors .. 26. Article 18. Drets de les persones grans .. 26. Article 19. Drets de les dones .. 26. Article 20. Dret a viure amb dignitat el proc s de la mort .. 27. Article 21. Drets i deures en l' mbit de l'educaci .. 27. Article 22. Drets i deures en l' mbit cultural .. 28. Article 23. Drets en l' mbit de la salut.

8 28. Article 24. Drets en l' mbit dels serveis socials .. 28. Article 25. Drets en l' mbit laboral .. 29. Article 26. Drets en l' mbit de l'habitatge .. 29. Article 27. Drets i deures amb relaci al medi ambient .. 29. Article 28. Drets dels consumidors i usuaris .. 30. Cap tol II. Drets en l' mbit pol tic i de l'Administraci . Article 29. Dret de participaci .. 30. Article 30. Drets d'acc s als serveis p blics i a una bona Administraci .. 31. Article 31. Dret a la protecci de les dades personals .. 32. Cap tol III. Drets i deures ling stics Article 32. Drets i deures de coneixement i s de les lleng es .. 32. Article 33. Drets ling stics davant les administracions p bliques i les institucions estatals.

9 32. Article 34. Drets ling stics dels consumidors i usuaris .. 33. Article 35. Drets ling stics en l' mbit de l'ensenyament .. 33. Article 36. Drets amb relaci a l'aran s .. 34. Cap tol IV. Garanties dels drets estatutaris Article 37. Disposicions generals .. 34. Article 38. Tutela .. 35. Cap tol V. Principis rectors Article 39. Disposicions generals .. 35. Article 40. Protecci de les persones i de les fam lies .. 36. Article 41. Perspectiva de g nere .. 37. Article 42. Cohesi i benestar socials .. 38. Article 43. Foment de la participaci .. 38. Article 44. Educaci , recerca i cultura .. 39. Article 45. mbit socioecon mic .. 39. Article 46.

10 Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial .. 41. Article 47. Habitatge .. 42. Article 48. Mobilitat i seguretat vi ria .. 42. Article 49. Protecci dels consumidors i usuaris .. 42. Article 50. Foment i difusi del catal .. 42. Article 51. Cooperaci al foment de la pau i cooperaci . al desenvolupament .. 43. Article 52. Mitjans de comunicaci social .. 43. Article 53. Acc s a les tecnologies de la informaci i de la comunicaci 44. Article 54. Mem ria hist rica .. 44. T tol II. De les institucions Cap tol I. El Parlament Article 55. Disposicions generals .. 45. Article 56. Composici i r gim electoral .. 45. Article 57.


Related search queries