Example: biology

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

3 De tekst van het Verdrag is weergegeven zoals gewijzigd door de bepalingen van Protocol Nr. 14 (ETS Nr 194), vanaf de datum van inwerkingtreding per 1 juni 2010.

Tags:

  Voor, Voor de

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Related search queries