Example: stock market

Factsheet Vrouwelijke Genitale Verminking - Pharos

Vrouwelijke Genitale Verminking Prevalentie wereldwijd: 200 miljoen meisjes en vrouwen ter wereld zijn besneden. Definitie: Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige Vrouwelijke Aantal meisjes dat risico loopt geslachtsorganen zonder medische noodzaak. besneden te worden: 3 miljoen meisjes per jaar in de Typen besnijdenis: Er zijn verschillende manieren waarop de Vrouwelijke wereld. geslachtsorganen worden besneden. Dit hangt af van het lokale gebruik, de wens van de ouder(s) en de besnijd(st)er. De World Health Organization Prevalentie VGV in Nederland: (WHO) onderscheidt vier vormen: Er wonen in Nederland naar Type 1: Gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris, en/of de voorhuid.

Waar komt VGVHet beleid in Nederland voor? Landelijke prevalentiecijfers zijn bekend voor (‘risicolanden’):

Tags:

  Landelijke

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Factsheet Vrouwelijke Genitale Verminking - Pharos

1 Vrouwelijke Genitale Verminking Prevalentie wereldwijd: 200 miljoen meisjes en vrouwen ter wereld zijn besneden. Definitie: Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige Vrouwelijke Aantal meisjes dat risico loopt geslachtsorganen zonder medische noodzaak. besneden te worden: 3 miljoen meisjes per jaar in de Typen besnijdenis: Er zijn verschillende manieren waarop de Vrouwelijke wereld. geslachtsorganen worden besneden. Dit hangt af van het lokale gebruik, de wens van de ouder(s) en de besnijd(st)er. De World Health Organization Prevalentie VGV in Nederland: (WHO) onderscheidt vier vormen: Er wonen in Nederland naar Type 1: Gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris, en/of de voorhuid.

2 Schatting ruim vrouwen Type 2: Gedeeltelijk of totale verwijdering van de clitoris en de kleine die een besnijdenis hebben schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen. ondergaan. Het gaat bij dit cijfer om vrouwen die afkomstig zijn Type 3: Vernauwen van de vaginale opening door wegsnijden en aan elkaar uit de 29 landen waar VGV. hechten van de kleine schaamlippen en/of de grote schaamlippen, met of volgens de WHO is zonder verwijdering van de clitoris. geconcentreerd, zoals bekend Type 4: Alle andere schadelijke handelingen aan de Vrouwelijke was in 2012.

3 Geslachtsorganen om niet-medische redenen, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden. Ongeveer 80% van deze vrouwen is afkomstig uit Terminologie: VGV of meisjesbesnijdenis? Somali , Egypte, Ethiopi /Eritrea Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is de letterlijke vertaling van de term en de Koerdische autonome regio in Noord Irak. die de WHO voor meisjesbesnijdenis gebruikt, namelijk: Female Genital Mutilation (FGM). Incidentie van meisjes- besnijdenis in Nederland Nederland gebruikt de term VGV, omdat het net als de WHO van mening is dat Naar schatting lopen jaarlijks het gaat om Verminking , en in het geval van kinderen om een ernstige vorm tussen de 40 50 in Nederland van kindermishandeling.

4 Professionals gebruiken vaak de term woonachtige meisjes het risico meisjesbesnijdenis in het directe contact met mensen uit de risico- besneden te worden, meestal gemeenschappen; in dergelijke gesprekken is het opbouwen van een tijdens vakantie/familiebezoek in vertrouwensrelatie van groot belang. Dan is het nuttig om een niet- land van herkomst. veroordelende term te gebruiken. Leeftijd van besnijdenis: VGV vindt meestal plaats op de Medische en psychische gezondheidsklachten door VGV leeftijd van 4 tot 12 jaar. Maar op Vrouwen en meisjes leggen bij eventuele klachten niet vanzelfsprekend een een aantal plekken wordt een verband met de besnijdenis.

5 Klachten worden gezien als horend bij het vrouw- paar dagen na de geboorte al zijn', niet als gevolg van de besnijdenis. In veel gevallen gaat dit samen met besneden. Ook tot vlak voor het onbekendheid van het menselijke lichaam en de verschillende lichamelijke huwelijk kan meisjesbesnijdenis functies. Vaak is daarom pas na het leggen van een relatie tussen besnijdenis plaatsvinden. Migratie kan en gezondheidsrisico's een gesprek mogelijk over het verbod op VGV in eraan bijdragen dat besnijdenis op een andere leeftijd plaatsvindt Nederland.

6 Dan gebruikelijk is in de oorspronkelijke omgeving. Mogelijke gevolgen tijdens en na de ingreep zijn: extreme pijn (wanneer de ingreep zonder verdoving plaatsvindt); klachten van urinewegen (pijn bij het Oorsprong: plassen, ophoping urine in de blaas); overmatig bloedverlies; kans op infectie Het besnijden van vrouwen is (lokaal, evt. met abcesvorming, hepatitis, hiv of tetanus); shock; overlijden. een pre-islamitisch en pre- christelijk gebruik. Het staat niet Mogelijke gevolgen op lange termijn, bv: menstruatieklachten; in de Koran of Bijbel vermeld als moeilijke/pijnlijke urinelozing ( als opening kleiner is); chronische pijn in religieus voorschrift.

7 Onderbuik; chronische urineweg/vaginale infecties; verminderde vruchtbaarheid; psychosociale klachten; seksuele klachten; posttraumatische stressstoornis. Het beleid in Nederland, waar VGV bij wet verboden is, is er voornamelijk op Waar komt VGV voor? gericht om te voorkomen dat een meisje besneden wordt. Als de preventie niet landelijke prevalentiecijfers zijn gelukt is, komt repressie ofwel wetshandhaving in zicht. Daarnaast is ook bekend voor ( risicolanden'): aandacht voor de zorg aan vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan.

8 30 landen (27 Afrikaanse): Benin Djibouti Sinds 1 juli 2013 is de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en Burkina Faso Egypte kindermishandeling (waaronder VGV) in werking getreden. Deze wet houdt in Eritrea Ethiopi . dat organisaties en zelfstandigen verplicht zijn een meldcode te hebben. De Gambia Ghana meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Bij Ivoorkust Kameroen specifieke vormen van geweld die onder eergerelateerd geweld vallen, zoals Guinee-Bissau Guinee VGV, huwelijksdwang, en seksueel- en geweld, moeten de stappen nader worden Kenia Liberia ingekleurd omdat een andere aanpak nodig kan zijn.

9 Movisie heeft hiervoor de Mauritani Mali Nigeria Niger Factsheet eergerelateerd geweld ontwikkeld. Oeganda Senegal Sierra Leone Soedan Voor iedere professional geldt bij een vermoeden van een dreigende Somali Tanzania meisjesbesnijdenis of een uitgevoerde besnijdenis dat hij of zij moet handelen Tsjaad Togo volgens het stappenplan behorende bij de eigen meldcode. Jemen Irak Centraal-Afrikaanse Republiek Vanuit diverse beroepsgroepen zijn er protocollen opgesteld voor Indonesi . professionals die in aanraking komen met meisjesbesnijdenis.

10 In deze protocollen staat uitgewerkt hoe om te gaan met (vermoeden van) VGV. : Overige landen: Onderbouwd, maar zonder JGZ: Standpunt Preventie VGV door de JGZ. landelijke prevalentiecijfers: Veilig Thuis: Handelingsprotocol VGV bij minderjarigen India Oman*. Medische zorg: Modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met VGV Iran * Maleisi . Verloskundigen: KNOV-standpunt VGV Verenigde Arabische Emiraten Bij ieder Veilig Thuis is een aandachtfunctionaris VGV werkzaam (meestal een Op basis van niet-onderbouwde vertrouwensarts), die deskundig is op het gebied van signalering en aanpak van verhalen en geruchten over VGV: VGV.


Related search queries