Example: dental hygienist

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) - muyorbir.org.tr

2397 (Değişik: 7/6/1995 - 4110/5 md.) Umumi yerlerde veya radyo-televizyon aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, mutad ekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılır, meğer ki, birinci fıkradaki karine yoluyla

Tags:

  Santa, Fikir ve sanat, Fikir

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) - muyorbir.org.tr

Related search queries