Example: dental hygienist

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD …

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN. Disse betingelser er g ldende for f lgende produkter: CVR. nr. 10529632 I tilf lde, hvor sikrede selv har lagt ud for behandling, indsendes alle originale bilag og kvitteringer samt udfyldt MASTERCARD Guld Forsikringstager er skadeanmeldelse til Codan Forsikring A/S . DBDNK06 - V07 Danske Bank MASTERCARD Platin Holmens Kanal 2-12 Blanket til brug for anmeldelse af skade f s p . DBDNK07 -V06 DK-1092 K benhavn K eller p . Tlf.: (+45) 70 123 456 telefon (+45) 45 12 91 00. Forsikringsbetingelserne g lder fra den 1. juli 2015.

Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. juli 2015. Udbydes i samarbejde med. Når de to produkter omtales generelt, er de omtalt som MasterCard.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD …

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN. Disse betingelser er g ldende for f lgende produkter: CVR. nr. 10529632 I tilf lde, hvor sikrede selv har lagt ud for behandling, indsendes alle originale bilag og kvitteringer samt udfyldt MASTERCARD Guld Forsikringstager er skadeanmeldelse til Codan Forsikring A/S . DBDNK06 - V07 Danske Bank MASTERCARD Platin Holmens Kanal 2-12 Blanket til brug for anmeldelse af skade f s p . DBDNK07 -V06 DK-1092 K benhavn K eller p . Tlf.: (+45) 70 123 456 telefon (+45) 45 12 91 00. Forsikringsbetingelserne g lder fra den 1. juli 2015.

2 CVR. Nr. 61126228. Udbydes i samarbejde med: N r de to produkter omtales generelt, er de omtalt som SOS International A/S, MASTERCARD . Anmeldelse af skade Nitivej 6, Enhver skade anmeldes straks til Codan Forsikring DK-2000 Frederiksberg FORSIKRINGSBETINGELSER A/S eller SOS International A/S efter nedenst ende retningslinjer: Kundeservice Sektion A F llesbetingelser Sp rgsm l til forsikringsvilk r samt tegning af Sektion B Rejseforsikringsd kninger I tilf lde af sygdom, tilskadekomst, rejseassistance forl ngelser og forh jelser h ndteres af kundeservice og vrige skader i udlandet p telefon (+45) 45 12 91 00 (hverdage ml.)

3 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - K benhavn Sektion C Rejseassistance Sikrede skal hurtigst muligt kontakte skadeservice og ). rejseassistance p telefon (+45) 45 12 91 00, som SEKTION A - F llesbetingelser svarer hele d gnet. Udbydes i samarbejde med Codan Forsikring A/S. Forsikringsgiver og forsikringstager Endvidere skal sikrede i s vidt muligt omfang i Gammel Kongevej 60. forbindelse med behandling i EU/E S lande, Gr nland, DK-1790 K benhavn V. Forsikringsgiver er F r erne og Schweiz vise sit bl EU sygesikringskort. Codan Forsikring A/S. Gammel Kongevej 60. DK-1790 K benhavn V.

4 MASTERCARD Guld og MASTERCARD Platin Page 1 of 11 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 K benhavn K. Tel. +45 33 44 00 00, Fax +45 33 44 28 85. Medicinske forh ndsgodkendelser eller MASTERCARD Platin udstedt af Danske Bank forsikrede inden for de sidste 2 m neder f r Forh ndsgodkendelser h ndteres af l gefagligt A/S. afrejsen ikke har: personale p telefon (+45) 38 48 82 50 (hverdage Forsikringen er automatisk forl nget ud over de V ret hospitalsindlagt mellem ) 60 dage, n r forsikrede uforskyldt bliver Modtaget behandling af l ge (som ikke er tilbageholdt p destinationen p grund af sygdom kontrolbes g).

5 Udbydes i samarbejde med eller anden p budt tilbageholdelse fra en offentlig V ret underkastet ndringer i medicinering. SOS International A/S myndighed p ubestemt tid. Ved forsinkelse af Nitivej 6 hjemrejsen af anden rsag end ovenn vnte Kan lidelsen ikke karakteriseres som stabil er det DK-2000 Frederiksberg g lder en automatisk forl ngelse p 48 timer, en foruds tning for at opretholde d kning, at der ved flyforsinkelse. foretages l gelig vurdering umiddelbart f r Forsikringen oph rer n r kortet opsiges. afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer Ved anmeldelse af skade bedes du opgive f lgende: udsigt til forv rring under rejsen.

6 En s dan Fulde navn, kortnummer og udl bsdato p dit Udbetaling forh ndsgodkendelse indhentes hos SOS. MASTERCARD Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes Rejseservice. Sted og telefonnummer hvor du kan tr ffes og konto, som p f res skadeanmeldelsen. I tilf lde af Generelle undtagelser En kort beskrivelse af det p g ldende problem og d d sker udbetalingen til begunstigede. Forsikringen d kker ikke: arten af den nskede hj lp. Begunstigede er, hvis intet andet er meddelt F lger af en graviditet inden for 1 m ned f r SOS/Codan Forsikring A/S skriftligt, n rmeste forventet f dsel.

7 Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, p r rende. Ved n rmeste p r rende forst s der er af betydning for bed mmelsen af forsikredes gtef lle, eller hvis forsikrede ikke er Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand ulykkestilf ldet, indsendes til SOS. SOS kan gift, fast samlever, med hvem forsikrede har haft eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med forlange, at skadelidte fremstilles til unders gelse f lles bop l i mindst 6 m neder. Er forsikrede fors t, grov uagtsomhed, under beruselse eller hos speciall ge. SOS betaler de hertil forlangte ugift og uden fast samlever anses forsikredes under p virkning af narkotika eller andre lignende Danske Bank A/S.

8 CVR-nr. 61 12 62 28 - K benhavn attester. arvinger i henhold til arveloven for begunstigede. giftstoffer samt ved misbrug af medicin. Begunstigelse af gtef lle bortfalder ved Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af separation, medmindre andet er meddelt Codan Deltagelse i kriminelle handlinger. SOS, erstattes maksimalt det bel b, der svarer til Forsikring A/S skriftligt. de udgifter Codan Forsikring A/S /SOS ville have Deltagelse i slagsm l, undtagen i tilf lde af haft, hvis SOS havde st et for formidlingen af Kroniske lidelser selvforsvar. transporten eller hjemrejsen. Kroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret f r afrejse fra Deltagelse i professionel sport, dog d kkes Forsikringens varighed og oph r bop lslandet, er kun d kket, s fremt lidelsen m.

9 Transport til og fra destinationerne samt under Forsikringen d kker s l nge forsikrede er karakteriseres som stabil. Herved forst s, at opholdet i sin egenskab af privatperson. indehaver af et gyldigt dansk MASTERCARD Guld MASTERCARD Guld og MASTERCARD Platin Page 2 of 11 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 K benhavn K. Tel. +45 33 44 00 00, Fax +45 33 44 28 85. Professionel sport defineres som sport, hvor Krigs- og atomskader Maksimal erstatning pr. forsikrede sportsud veren modtager andet vederlag end ren Undtaget fra forsikringen er Besiddelse af to eller flere kort udstedt af Danske udgiftsrefusion og som f lgelig skal opgives som forsikringsbegivenheder som f lge af krig, Bank A/S kan aldrig forpligte Codan Forsikring indkomst.

10 Krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, A/S til at udbetale erstatning mere end n gang opr r eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil for samme skade. Ligeledes kan besiddelse af Deltagelse i motorl b af enhver art. skader, der skyldes bevidst milit r andre kort udstedt af Danske Bank koncernen nedk mpning af f rn vnte situationer ikke aldrig forpligte Codan Forsikring A/S til at Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede v re d kket. udbetale erstatning for ulykkestilf lde mere end som bes tningsmedlem under flyvning i Forsikringen d kker, hvis s danne forhold, som n gang for samme skade.


Related search queries