Example: biology

Forskning og utvikling: Direkte fradrag eller aktivering ...

60 NR. 5 2015 Skatt «Forsknings- og utviklingskostnader knyt-tet til utvikling av varer, faller utenfor aktiveringsplikten etter skatteloven § 14–4

Tags:

  Utvikling

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Forskning og utvikling: Direkte fradrag eller aktivering ...

Related search queries