Example: bachelor of science

Gebruik tijdelijk IVN lokaal De Vijfster (Heuvellaan 1 ...

Gebruik tijdelijk IVN lokaal De Vijfster (Heuvellaan 1. 7314 BN Apeldoorn). Bijgewerkt: 13-03-2018). Laatste nieuws: ( tijdelijk ) IVN lokaal na 1 april 2018. De Vijfster groeit snel. Per 1 april 2018 wordt een derde kleutergroep gevormd met 12 kinderen. Deze groei was voorzien voor het nieuwe schooljaar 2018. Dan is de Vijfster weer teruggekeerd op de Texandrilaan, waar voldoende ruimte is. De tijdelijk locatie Heuvellaan is krap en het (tijdelijke) IVN lokaal is nodig voor de nieuwe kleutergroep. IVN zal zich vanaf 1 april dus enigszins moeten behelpen door voor de cursussen Gebruik te maken van de beschikbare middelen in het lokaal van klas 6 (groep 8) en voor het overleg van bestuur en werkgroepen de docentenkamer.

Zoekboek IVN-Apeldoorn Gebruik IVN tijdelijk lokaal De Vijfster, Heuvellaan blz. 1 van 5 Gebruik tijdelijk IVN lokaal De Vijfster (Heuvellaan 1.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Gebruik tijdelijk IVN lokaal De Vijfster (Heuvellaan 1 ...

1 Gebruik tijdelijk IVN lokaal De Vijfster (Heuvellaan 1. 7314 BN Apeldoorn). Bijgewerkt: 13-03-2018). Laatste nieuws: ( tijdelijk ) IVN lokaal na 1 april 2018. De Vijfster groeit snel. Per 1 april 2018 wordt een derde kleutergroep gevormd met 12 kinderen. Deze groei was voorzien voor het nieuwe schooljaar 2018. Dan is de Vijfster weer teruggekeerd op de Texandrilaan, waar voldoende ruimte is. De tijdelijk locatie Heuvellaan is krap en het (tijdelijke) IVN lokaal is nodig voor de nieuwe kleutergroep. IVN zal zich vanaf 1 april dus enigszins moeten behelpen door voor de cursussen Gebruik te maken van de beschikbare middelen in het lokaal van klas 6 (groep 8) en voor het overleg van bestuur en werkgroepen de docentenkamer.

2 Het lokaal van klas 6 is enigszins aangepast. Het meubilair uit het IVN lokaal wordt opgeslagen. De term IVN lokaal is dus eigenlijk niet meer geldig maar voor het gemak hanteren we die term toch nog maar. Voor het Gebruik svp aandacht voor het volgende: We zijn te gast in het lokaal van juf Karlijn, die de volgende dag ongestoord verder wil gaan. Soms staan de tafels en stoeltjes in theateropstelling naar het bord, dan weer als eilandjes gegroepeerd, of misschien nog weer anders. Idem voor stoeltjes op of naast de tafels. Maak een (mentale) foto voor aanvang van de cursus en zet alles precies zo terug. Parkeren Fietsen: Kunnen worden geplaatst in de fietsenstalling achter de school onder het afdak bij de brandtrap.

3 Auto's: Mogen niet op het schoolplein worden geparkeerd. Je auto kun je parkeren: - Direct bij de ingang en links achter de witte villa (weekend gallery) of naast de school. Let op: Het is hier wat krap, zorg er voor dat de garageboxen links, vrij blijven. - Langs de Loolaan. NIET langs de Heuvellaan (is voor vergunninghouders). Voor laden/lossen kun je de auto naast de school kwijt. Het is daar wat krap, dus zet hem wel direct na het uitladen weer weg. _____. Zoekboek IVN-Apeldoorn Gebruik IVN tijdelijk lokaal De Vijfster , Heuvellaan blz. 1 van 5. Toegang Leden en bezoekers maken zo veel mogelijk Gebruik van de eigen opgang van het IVN lokaal (brandtrap) en nooduitgang boven. Als je de sleutel beheert en het gebouw als eerste betreedt Gebruik je de hoofdingang van de school.

4 Deze bevindt zich achter de school even verder dan de brandtrap. De deurbel werkt alleen als de verklikker in de gang dichterbij de nooddeur is geplaatst. Na afloop weer terug in lokaal . (zie hieronder). Er zijn 4 Sleutels. Deze kun je ophalen (bel of mail even van tevoren) bij: Alex Eeninkwinkel (cursussen): Koning Lodewijklaan 7. Hein Hillen (secretaris): Koning Lodewijklaan 13-B. Jan van Vulpen (techniek). Fiona Grakist (beheerder). Reserveren van het IVN- lokaal altijd via de secretaris (bij voorkeur via anders 055- 5423886). Kijk tevoren in de centrale agenda of het IVN lokaal vrij is. ( menu voor leden). Het IVN lokaal in de Vijfster is in principe altijd beschikbaar, (ook in de schoolvakanties) van tot uur.

5 Het Gebruik wordt opgenomen in de Centrale Agenda. Schrijf bij binnenkomst altijd in het logboek dat je geweest bent, met hoeveel mensen en wat de reden was. Toegang tot het gebouw: Buitendeur openen. Alarm UIT zetten. Deur van de nooduitgang (bij de brandtrap) openen en deurbel activeren Gebouw openen via buitendeur. De sleutel past op het onderste slot, (het bovenste slot is buitengebruik). Helemaal bovenin een knop: linksom open, rechtsom dicht. Na binnenkomst door de tochtdeur rechts alarmkastje met de volgende bediening: eerst zescijferige alarmcode intoetsen en daarna de actie kiezen: Alarm inschakelen AAN (verlaten pand). Alarm uitschakelen: UIT (slotje). Alarm Code: op de sleutelhanger Het IVN lokaal kan niet op slot.

6 Verwarming aanzetten Aan de zelfde kant als het alarm in de ruimte voor de Administratie, rechts om de hoek naast sleutelkastje de bediening van de verwarming. Als deze ruimte op slot is, Gebruik de sleutel van de voordeur. Zet deze AAN door alle 3 de knoppen tegelijk in te drukken De verwarming gaat vanzelf na 2 uur weer over op veiligheidstemperatuur. Wordt het te koud, dan opnieuw de knoppen indrukken. IVN deur bij brandtrap openen. Indien er meer IVN'ers/bezoekers/cursisten komen, open je de buitendeur op de 1e verdieping naar de brandtrap. Bezoekers mogen niet door de hoofdingang, maar e gebruiken de eigen IVN opgang (tevens nooduitgang op de 1 verdieping). LET OP: Deze deur sluit soms lastig. Bezoekers kunnen normaliter de buitendeur bovenaan de brandtrap niet van buitenaf openen.

7 Je kunt de deur een stukje openzetten. Indien je de bovendeur open laat, houdt dan goed in de gaten wie er binnen komen. Zorg ervoor dat de buitendeuren dicht zijn als de activiteit begonnen is en er dus geen mensen meer de school kunnen binnenkomen. Mocht er iemand voor een dichte deur komen te staan, dan is er een bel die in het IVN lokaal afgaat. Deze deurbel werkt alleen als de verklikker in de gang dichterbij de nooddeur is geplaatst. Na afloop weer terug in lokaal . _____. Zoekboek IVN-Apeldoorn Gebruik IVN tijdelijk lokaal De Vijfster , Heuvellaan blz. 2 van 5. Keuken De koelkast en koffiespulletjes vind je naast het aanrechtje en in de bovenkastjes in de docentenkamer naast het IVN. lokaal (als deze niet in Gebruik is).

8 Anders de keuken/pantry op de begane grond Toiletten Voor het IVN lokaal kun je Gebruik maken van de toiletten in de gang boven richting nooduitgang. Verlichting hoort bij gangverlichting. Afval De afvalcontainer staat in het zwarte hok tegenover de buitendeur. Als die is afgesloten dan hangt de sleutel in het sleutelkastje in bij de administratie. Opslag De kasten met IVN spul en voorraden staan nog in het oude (tijdelijke IVN) lokaal van de nieuwe kleuterklas. De beperkt gebruikte spullen liggen in een aparte opslag in de tussenverdieping boven de administratie of zijn opgeslagen in een container aan de Texandrilaan. _____. Zoekboek IVN-Apeldoorn Gebruik IVN tijdelijk lokaal De Vijfster , Heuvellaan blz. 3 van 5.

9 Verlaten van het gebouw: Check of de deur van de nooduitgang (bij de brandtrap) goed op slot is (hij klemt soms. Als de deur niet goed dicht is, kan het alarm er niet op) en deurbel de-activeren Check of er niemand meer in de school is Alarm aanzetten. Buitendeur sluiten. Route naar IVN lokaal Keuken/pantry Alarmkastje (in hal). CV kastje (in admie lokaal ). Ingang school Brandtrap / IVN toegang voor cursisten/deelnemers Kasten Kleuterklas (oude IVN. alternatief IVN lokaal lokaal ). Docentenkamer (met aanrecht). Wandcontactdoor voor bel verklikker IVN lokaal Toiletten ( lokaal 6e klas). Brandtrap / IVN toegang voor cursisten/deelnemers _____. Zoekboek IVN-Apeldoorn Gebruik IVN tijdelijk lokaal De Vijfster , Heuvellaan blz.

10 4 van 5. Wat te doen als het alarm toch af gaat? Bij insluiting of verkeerd alarm intoetsen zul je helaas moeten wachten tot bewakingsdienst komt en het alarm uitzet. Er kan geen telefoonnummer meer worden doorgegeven. Dit heeft te maken met autorisatie om meldingen door te geven. Dit loopt via de gemeente en de school heeft geen bevoegdheid om meldingen te doen Voorlopig dus extra aandacht bij het intoetsen van de juiste code! Hieronder staan de algemene regels voor het Gebruik van het IVN- lokaal in de Vrije School De Vijfster . Voor de leden van IVN Apeldoorn gelden bovendien de volgende afspraken of andere relevante zaken: De taken van de lokaalbeheerders: - De lokaalbeheerder is verantwoordelijk voor de staat en het Gebruik van het IVN lokaal .