Example: biology

Ghid de utilizare: Moldtelecom Smart TV

Ghid de utilizare: Moldtelecom Smart TV. Ghid de utilizare Moldtelecom Smart TV. Ce este Moldtelecom Smart TV? Moldtelecom Smart TV este un serviciu de televiziune ce ofer posibili- tatea de a viziona canale TV din abonamentul PREMIER pe televizoare Smart , f r Mediabox i cu o singur telecomand . Aplica ia Moldtelecom Smart TV poate instalat pe televizoarele de urm toarele modele: Smart TV Samsung (modelele anilor 2010 - 2016);. Smart TV LG (modelele anilor 2011-2016). n continuare v oferim ca exemplu pa ii ce urmeaz a f cu i pentru utilizarea serviciului Moldtelecom Smart TV. ! Interfa a televizoarelor Smart difer n dependen de model i produc tor.

Ce este Moldtelecom Smart TV? Moldtelecom Smart TV este un serviciu de televiziune ce oferă posibili-tatea de a viziona canale TV din abonamentul PREMIER pe televizoare

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Ghid de utilizare: Moldtelecom Smart TV

1 Ghid de utilizare: Moldtelecom Smart TV. Ghid de utilizare Moldtelecom Smart TV. Ce este Moldtelecom Smart TV? Moldtelecom Smart TV este un serviciu de televiziune ce ofer posibili- tatea de a viziona canale TV din abonamentul PREMIER pe televizoare Smart , f r Mediabox i cu o singur telecomand . Aplica ia Moldtelecom Smart TV poate instalat pe televizoarele de urm toarele modele: Smart TV Samsung (modelele anilor 2010 - 2016);. Smart TV LG (modelele anilor 2011-2016). n continuare v oferim ca exemplu pa ii ce urmeaz a f cu i pentru utilizarea serviciului Moldtelecom Smart TV. ! Interfa a televizoarelor Smart difer n dependen de model i produc tor.

2 Utilizeaz Ghidul televizorului Smart pentru a asigura conect- area la re eaua de internet. 1. Conectarea la re eaua de Internet Pentru a bene cia de serviciul Moldtelecom Smart TV este necesar de o conexiune la re eaua de Internet de la Moldtelecom . Conectarea la re eaua Internet poate efectuat prin dou posibilit i: a. Internet x prin cablu. Conecta i cablu n LAN. b. Internet x prin router WiFi Pentru a asigura conectarea la internet parcurge i urm torii pa i: 1. Intrarea n meniul televizorului se efectueaz tast nd butonul Set ri al telecomenzii. 2. Din meniul dat selecteaz iconi a Toate set rile 3.

3 Alege conexiunea dorit Conectare prin r sau WiFi: a. Pentru a asigura conectarea prin r conecteaz cablu UTP n conec- torul LAN dup imaginea de mai jos, Connector Lan apoi alege op iunea Re ea apoi Conectare prin r. Optiunea Re ea b. Pentru a efectua conectarea prin router WiFi (Wireless), selecteaz . op iunea Re ea apoi Conectare prin WiFi. Conectare prin router WiFi Select m re eaua clientului nume WiFi i introducem parola de internet. Dup ce alegerea modalit ii dorite de conectare, va ap rea con rmarea conect rii la re eaua Internet. 4. Dup setarea TV accesului la internet din meniu alegem op iunea General apoi Loca ie din care alegem Rom nia sau Ucraina Din meniu selectati LOCA IE.

4 2. Instalarea aplica iei Moldtelecom Smart TV. Tasteaz butonul Acas / Smart HUB al telecomenzii C ut i deschide meniul C utare Meniul Cautare Alege n meniul C UTARE numele aplica iei Moldtelecom Smart TV cu ajutorul butoanelor de direc ie a telecomenzii, tasteaz . ENTER sau OK. Meniul de C utare Selecteaz . Moldtelecom Smart TV. n c teva secunde iconi a aplica iei va ap rea pe ecran. Desc rc aplica ia. Selecteaz butonul Instalare pentru a o descarca. Moldtelecom Smart TV. Prin accesarea butonului albastru ai posibilitatea s testezi gratuit servici- ul Moldtelecom Smart TV vizion nd canalele Moldova 1 i Moldova 2.

5 Gratuit pe o perioada nedeterminat de timp, p n la activarea serviciului. Posibile erori de autenti care Autenti carea poate e ua n urm toarele cazuri: 1. Lips re ea. Pentru solu ionarea acestei erori conecteaz dispozi- tivul la o re ea Internet x de la Moldtelecom . 2. Pentru clien ii conecta i la tehnologia ADSL numarul de Smart TV-uri poate maxim - 3 dispozitive nregistrate. Activarea/dezactivarea serviciului Moldtelecom Smart TV. Activarea sau dezactivarea serviciul poate efectuat prin apela la Servi- ciul Asisten Clien i la 1181. Consultan ii Moldtelecom vor solicita unul sau c teva din codurile de autenti care ap rute pe ecranul televizorului dup desc rcarea aplica iei, date necesare pentru activarea serviciului.

6 Vizualizarea erorii Dup activarea serviciului Moldtelecom Smart TV de c tre Serviciul Asis- ten Clien i este necesar s reseta i aplica ia prin tastarea butonului EXIT. al telecomenzii. Lista de posturi TV. 1. La selectarea butonului galben al telecomenzii, se va deschide list . de canale TV. Lista de canale TV. 2. La selectarea butonului albastru al telecomenzii, se va deschide ntreaga list de canale TV cu programul emisiunilor care vor . difuzate. Lista canalelor i Ghidul de program al emisiunilor TV. 3. Vizionarea un post TV. Pentru a viziona alege numele unui post TV din partea st ng a ecranu- lui, pentru pornirea difuz rii imediate a acestuia n format minimizat tasta i ok.

7 Regim minimizat Lista de posturi TV* a at este similar cu cea din abonamentul PRIEMER de la Moldtelecom n care sunt disponibile pentru vizionare p n la 100 de canale. Conectarea prin reteaua ADSL nu permite vizion- area canalelor TV n format HD. * lista de canale TV poate modi cat . Trecerea n regim Full Screen 1. Pentru trecerea n regim Full Screen este su cient de efectuat una din urm toarele ac iuni: Tast nd butonul ok al telecomenzii Tast nd butonul albastru al telecomenzii Regim Full Screen n meniul aplica iei pot utilizate butoanele telecomenzii pentru urma- toarele op iuni: Butonul ok al telecomenzii deschide lista de op iuni n meniu.

8 Butonul ro u pentru schimbarea formatului ecranului (4:3 sau 16:9);. Butonul galben lista posturilor;. Butonul albastru lista de posturi i Ghidul electronic de programe TV. Revenirea la pozi ia ini ial pentru oricare din op iuni enumerate mai sus se efectueaz tast nd repetat pe butonul respectiv. Navigarea prin grila de programe se efectueaz utiliz nd butoanele de direc ie a telecomenzii. Schimbarea canalelor din regim Full Screen 1. Schimbarea canalelor TV n regim Full Screen se efectueaz cu ajutorul butoanelor Ch-UP, ch-Down. Suplimentar la func ionalul de baz pot func ii adi ionale n dependen a de modelul televizorului Smart .


Related search queries