Example: biology

HEALING MET HATHORS - the-golden-age.eu

1. HEALING . MET. HATHORS . Lia - Ari l Hermans 2. 3. Colofon Geschreven in 2007. Tekst via de HATHORS ontvangen Uitgave gratis E-boek; maart 2012. Auteur: Lia-Ari l Hermans Email: Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, tenzij dit gebeurt met schriftelijke toestemming van de auteur. copyright Lia-Ari l Hermans, Maart 2012. 4. Inhoud Voorwoord 11. Voorwoord van de HATHORS 13. Hoofdstuk 1 15. HEALING Hoofdstuk 2 18. De tijd dringt Hoofdstuk 3 20. Visioenen Hoofdstuk 4 24. Vragen stellen Hoofdstuk 5 27. Het plan Hoofdstuk 6 30. Macht Hoofdstuk 7 33. Intentie Hoofdstuk 8 36. Liefde Hoofdstuk 9 40. Pijn Hoofdstuk 10 44. Jouw taak Hoofdstuk 11 47. Godinnenenergie 5. Hoofdstuk 12 50. Onsterfelijkheid Hoofdstuk 13 53. Emoties Hoofdstuk 14 58. Kracht Hoofdstuk 15 62. Onthullen Hoofdstuk16 65. Het ongeziene Hoofdstuk 17 68. Vijfde Dimensie Hoofdstuk 18 72.

8 Dit boek draag ik op aan :Dit boek draag ik op aan : allen die de eallen die de eenheid bevorderen enheid bevorderen enheid bevorderen en zich inzettenen zich inzetten om om om de Nieuwe Werkelijkheid de Nieuwe Werkelijkheid de Nieuwe Werkelijkheid

Tags:

  Eenheid

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of HEALING MET HATHORS - the-golden-age.eu

1 1. HEALING . MET. HATHORS . Lia - Ari l Hermans 2. 3. Colofon Geschreven in 2007. Tekst via de HATHORS ontvangen Uitgave gratis E-boek; maart 2012. Auteur: Lia-Ari l Hermans Email: Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, tenzij dit gebeurt met schriftelijke toestemming van de auteur. copyright Lia-Ari l Hermans, Maart 2012. 4. Inhoud Voorwoord 11. Voorwoord van de HATHORS 13. Hoofdstuk 1 15. HEALING Hoofdstuk 2 18. De tijd dringt Hoofdstuk 3 20. Visioenen Hoofdstuk 4 24. Vragen stellen Hoofdstuk 5 27. Het plan Hoofdstuk 6 30. Macht Hoofdstuk 7 33. Intentie Hoofdstuk 8 36. Liefde Hoofdstuk 9 40. Pijn Hoofdstuk 10 44. Jouw taak Hoofdstuk 11 47. Godinnenenergie 5. Hoofdstuk 12 50. Onsterfelijkheid Hoofdstuk 13 53. Emoties Hoofdstuk 14 58. Kracht Hoofdstuk 15 62. Onthullen Hoofdstuk16 65. Het ongeziene Hoofdstuk 17 68. Vijfde Dimensie Hoofdstuk 18 72.

2 Stap uit de Matrix Hoofdstuk 19 75. Wat wil jij? Hoofdstuk 20 78. Bewust de stap maken Hoofdstuk 21 81. De veilige plek Hoofdstuk 22 83. Geef jezelf de ruimte Hoofdstuk 23 87. Meesterschap Hoofdstuk 24 90. Vele aspecten Hoofdstuk 25 93. Jouw beschermers'. 6. Hoofdstuk 26 96. Loslaten van boosheid Hoofdstuk 27 100. Van boosheid naar kracht Hoofdstuk 28 105. Energiecodes Hoofdstuk 29 109. Het stromen van je energie Hoofdstuk 30 112. Klank en kleur Nawoord 115. Nawoord 116. Woordverklaring ** 117. Geascendeerde Meesters 120. 7. Dit boek draag ik op aan : allen die de eenheid eenheid bevorderen en zich inzetten om de Nieuwe Werkelijkheid te manifesteren. Speciale dank aan al diegenen die bijgedragen hebben, hebben, aan het realiseren van dit boek. boek. Lia- Lia-Ari l 8. HEALING met HATHORS Wie zijn de HATHORS ? De HATHORS zijn een liefdevol sterrenvolk, welke duizenden jaren geleden op deze planeet Aarde geleefd hebben.

3 Zij zijn daarom bekend met onze derde dimensie-energie van vrije wil, dualiteit, lineaire tijd etc. en bleven in hun Aardse periode nauw verbonden met hun broeders en zusters in andere sterrenstelsels. Zij hebben hier destijds vooral een vrouwelijke cultuur neergezet met een matriarchaal* bewind en leefden op een hoog niveau van liefde, compassie en vrede. Ze waren tevens nauw verbonden met de Godin van vruchtbaarheid en liefde, Hathor genoemd. Zo brachten zij via hun lichamen de vrouwelijke krachtige Godinnenenergie hier op deze Aarde binnen. Deze energie zorgde voor een vredig bewind en voor gevoelens van liefde en een groot inlevingsvermogen. Ze waren erg gericht op vruchtbaarheidsrituelen en daarin speelde seksualiteit ook een rol als zijnde een Goddelijke scheppingsdaad. Zij wisten hoe belangrijk de trillingen van muziek zijn en hoe helend klanken en kleuren werken, ze gebruikten deze om hun beschaving gezond te houden.

4 De HATHORS hadden een speciaal uiterlijk, ze waren erg groot en hun hoofden waren breed met oren die groot en spits waren. Toen de Farao's in Egypte aan de macht kwamen, ging men opnieuw over op een patriarchaal* bewind. Men had geen respect voor het Hathorvolk. De HATHORS zijn door het Egyptische volk nooit echt aanvaard en begrepen, als zijnde hoog ge volueerde wezens. Inmiddels zijn zij alweer duizenden jaren geleden geascendeerd* en leven momenteel interdimensionaal, waaronder ook op planeet Venus. Nadat de HATHORS , via ascensie deze planeet hadden verlaten, vernietigde men helaas een gedeelte van de grote prachtige beelden, die zij achterlieten in Egypte. Deze beelden vormden het enige bewijs van hun cultuur, die rondom Dendera in noord Egypte was gevestigd. Van die beelden die nu nog in Egypte aanwezig zijn, zijn er maar weinige intact gebleven, de meeste beelden werden destijds onthoofd.

5 Al zijn de HATHORS niet meer als zodanig aanwezig op Aarde, ze hebben wel nog altijd een connectie met ons. In feite zijn zij Geascendeerde Meesters* en voelen zij dat zij een taak hebben om hulp te bieden bij de ascensie van de Aarde en haar bewoners naar een Nieuwe Werkelijkheid van verhoogde frequentie. Zij doen dit op een liefdevolle wijze zonder zich op te dringen, doch maken graag contact zodat zij ons kunnen bereiken met hun ervaringen rondom het bouwen van een Nieuwe Wereld. Ook trachten ze ons aan te reiken, wat onze volgende stappen zijn in ons ascencieproces.*. Wij kunnen veel van hen leren en ook zij zullen door het evolutieproces van de Aarde kunnen mee evolueren in het grote Kosmische Plan. Hun liefdevolle energie is enorm krachtig en overweldigend en wanneer je met hen werkt is dit zeer voelbaar. Ze brengen tevens de klanken van muziek in onze levens, muziek als zijnde het ritme van de schepping.

6 Hun visie is dat ; Muziek en klanken zorgen voor de verbroedering van ons allen en helpt om een snellere nwording tot stand te brengen. Wij groeien allen naar het moment om de grote stap voorwaarts te kunnen maken in onze evolutie, samen met onze Planeet Aarde en zij bieden ons hun hulp hierbij aan. Deze hulp is gestoeld op compassie en liefde en op een overvloed van ervaringen, die ze met ons willen delen, dit alles voor ons hoogste goed. 9. Godin Hathor afgebeeld met koningin Nefertiti 10. HEALING met HATHORS Voorwoord Op tweede kerstdag, rond 12 uur s middags, zat ik aan de computer, om een zin toe te voegen aan mijn laatste geschreven boek. Terwijl ik naar het scherm van de laptop staarde, in de wetenschap dat mijn boek klaar was, mijmerde ik over wat het volgende boek zou gaan worden. Op dat moment bemerkte ik, zoals mij wel vaker overkomt, dat ik werd geleid naar bepaalde sites op mijn computer.

7 Al vlug voelde ik, dat ik naar een website werd gedirigeerd die ik regelmatig bezocht. Mijn blik ging naar het woordje HATHORS .'. De HATHORS zijn mij bekend. Ik heb jaren geleden ook reeds contact met hen gemaakt. Toen waren de HATHORS reeds pure herkenning voor mij. Ook nu weer was het net alsof ik warm werd ontvangen thuis in hun armen. Ik voelde hoe de energie in mij steeg en hoe de hitte van mij begon af te stralen en liet het allemaal gebeuren. Wanneer ik daarna de boodschap las van de HATHORS die op deze site van het internet stond, voelde ik ontzettend veel herkenning. Ik las dat deze wezens met ons contact maken en ons speciaal helpen om de balans in onszelf weer te kunnen ervaren in de wereld van dualiteit. Precies dat was het thema van mijn laatste boekje, wat nu in feite helemaal afgerond was. Plotseling gebeurden er heel veel dingen tegelijk.

8 Ik sloot mijn ogen en leunde terug in mijn stoel. Het leek alsof ik in een straaljager zat en door de kracht van de snelheid waarmee hij opsteeg, met de rug tegen de stoel werd gedrukt. Op mijn kruin ervoer ik tintelingen en voelde als het ware hoe spiraalvormige energie in mij werd gedownload in allerlei kleuren. Het waren spiralen met veel kleuren; sommigen paars- blauw en rose-rood en de anderen paars- blauw naar donkergroen. Ik voelde me heerlijk rustig worden, n en al vrede van binnen. De innerlijke stem, die ik daarna hoorde, is zo duidelijk verstaanbaar alsof ik communiceer met iemand die naast me zit. Het was de stem van een wezen met een mannelijk karakter die tevens sprak met een soort vrouwelijke zachte liefde. Ik wist diep van binnen, dat deze stem een groep wezens vertegenwoordigde, die zich de HATHORS noemen. De Egyptenaren noemden hen destijds HATHORS , omdat dit een volk betrof wat zeer verbonden was met de Godin Hathor, ook wel de moeder der moeders genoemd of Godin van Vruchtbaarheid.

9 De stem, die op dat moment begon te spreken, sprak mij aan onder de naam Lieve'. en ik voelde of eigenlijk wist dat ze bewust niet mijn naam noemden, die ik nu draag in dit leven. Later bleek ook dat ik voor hen bekend was, onder een andere naam. De boodschap die ik van hen kreeg was, dat ik mocht beseffen dat ik met het afronden van het boek waar ik mee bezig was, zowel buiten mij, als ook binnen in mij een deel van mijn leven rond de dualiteit had afgerond. Zo binnen, zo buiten wordt mij duidelijk gemaakt. Hun grootste motief om mij dit mede te delen was, dat ik contact met mijn schaduwzijde heb gemaakt en dat ik mijn zonzijde' als ook de schaduwzijde' in mij geaccepteerd en verenigd heb. Dit principe was nu uitgewerkt in mij, samenvallend met de afronding van mijn boekje. Ik was er stil van, om deze mooie boodschap te mogen ontvangen.

10 11. Daarna kwamen ze met de vraag om samen met hen mijn volgende boek te gaan schrijven. Dit kwam helemaal als antwoord op de eerder gestelde stille vraag in mij, namelijk: Wat zal ik nu gaan schrijven? Wat zal het volgende thema zijn? . Zo vlug werkt de kosmos dus. Ik kreeg meteen de titel van mijn nieuwe boek te horen, namelijk; HEALING met HATHORS .'. Het was eigenlijk allemaal heel logisch voor mij, net alsof ik het al wist, wat natuurlijk ook zo is. Op een andere bewustzijnslaag wist ik het al, dat dit zou gaan gebeuren. Er was geen enkele cel in mijn lichaam die dit als onwaar kon ervaren. Er was alleen maar weten, weten dat dit de waarheid is. Mijn laatst geschreven boek draagt als titel; Visioenen van eenheid en is geschreven vanuit een verlangen de dualiteit achter ons te kunnen laten en de waarneembare eenheid in te stappen.


Related search queries