Example: air traffic controller

Help! Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Help! Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp ?Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeen-ten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamel naam voor jeugdhulp , jeugdbescherming en jeugd reclassering. De term jeugd hulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning (lvb, opvoed vragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz) vari rend van licht ambulant (vaak vanuit een wijk team, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). De begrippen jeugdzorg en jeugdhulp worden momenteel vaak door elkaar gebruikt. Dit komt doordat de term jeugdzorg voor de decentralisatie voorbehouden was aan (gespecialiseerde) opvoed hulp en ondersteuning vanuit bureaus jeugdzorg (licht ambulant) en aanbieders van jeugd- en opvoedhulp (gespecialiseerde zorg).

• Toezicht en begeleiding gedwongen • Toezicht en begeleiding vrijwillig • Individuele trajectbegeleiding Uitgevoerd door bureaus jeugdzorg. Bron: CBS 2018 T 030 230 6344 E info@nji.nl www.nji.nl Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht. Title: Help! Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Tags:

  Sunset, Gedwongen, Jeugdzorg, Jeugdhulp, Verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp, Verschil

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Help! Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

1 Help! Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp ?Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeen-ten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamel naam voor jeugdhulp , jeugdbescherming en jeugd reclassering. De term jeugd hulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning (lvb, opvoed vragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz) vari rend van licht ambulant (vaak vanuit een wijk team, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). De begrippen jeugdzorg en jeugdhulp worden momenteel vaak door elkaar gebruikt. Dit komt doordat de term jeugdzorg voor de decentralisatie voorbehouden was aan (gespecialiseerde) opvoed hulp en ondersteuning vanuit bureaus jeugdzorg (licht ambulant) en aanbieders van jeugd- en opvoedhulp (gespecialiseerde zorg).

2 Jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvb vielen niet onder het begrip. De term jeugdhulp was in die tijd niet nieuwe indeling hangt nauw samen met de transitie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten. Hierdoor kwamen budget en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van (wat nu aangeduid wordt met het begrip) jeugdzorg bij de gemeente te liggen. Door deze nieuwe indeling zijn de registratiecijfers van voor en na de decentralisatie minder goed te vergelijken. Het beroep op jeugd-ggz bijvoorbeeld werd voor de decentralisatie apart bijgehouden maar is nu een van de vormen van jeugdhulp die niet los geregistreerd worden.> Meer weten? beschermingJeugd- reclasseringJeugdzorg> jeugdzorg voor en na invoering van de JeugdwetJeugdzorg voor 2015 Financiering voor 2015 jeugdzorg vanaf 2015, financiering door gemeentenCuratieve ggz, ambulant en tot max.

3 1 jaar verblijf. Uitgevoerd door eerstelijns ggz, eerstelijns psychologen of basis ggz en tweede lijns ggz of specialistische : Hulp bij psychische problemen, verstandelijke beperking, zonder verblijf: Wijk of buurtteam Ambulante hulp op locatie aanbieder Daghulp op locatie aanbieder Hulp in netwerk (thuis, op school) jeugdhulp met verblijf: Pleeggezin Gezinsgerichte opvang (logeerhuizen of zorgboerderijen) Gesloten plaatsing in instelling Overige jeugdhulp met verblijfUitgevoerd door bij verstandelijke beperking en curatieve ggz, vanaf 1 jaar door aanbieders gehandicaptenzorg en door bureaus jeugdzorg (licht ambulant) en instellingen voor jeugd en opvoedhulp (gespecialiseerde zorg).

4 ProvincieJeugdbescherming OTS VoogdijUitgevoerd door bureaus OTS VoogdijUitgevoerd door gecertificeerde instellingen. Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding gedwongen Toezicht en begeleiding vrijwillig Individuele trajectbegeleidingUitgevoerd door gecertificeerde Toezicht en begeleiding gedwongen Toezicht en begeleiding vrijwillig Individuele trajectbegeleidingUitgevoerd door bureaus : CBS 2018T 030 230 6344E JeugdinstituutPostbus 192213501 DE Utrecht


Related search queries