Example: air traffic controller

Herlei die volgende getalle - LitNet

1 2. Wiskunde Graad 6. Kwartaal 1: Heelgetalle, Getalsinne, Optel, Aftrek, Breuke, Tyd . _____.. Maart 2017 Totaal: 50.. _____ . (5). Vraag 3. Vraag 1. Herlei die volgende getalle : Voltooi die volgende hoofrekenvrae: . 36 x 0 x 2 = _____ . na 'n gemengde getal _____. 85 + 320 = _____ + 85 . na 'n breuk in sy eenvoudigste vorm _____.. 24 x _____ = 2 400.. 12 na 'n onegte breuk _____. _____ 50 = 3.. 20 x 700 = _____ x 200 9 dae na ure _____. 2 x (8 x 7) = (2 x 8) x _____ . 4 minute na sekondes _____ (5). 35 _____ = 1. Vraag 4. 2 700 30 = _____. Skryf die volgende tye volgens die 24-uur digitale horlosie: 2 456 20 = 2 456 10 _____. 3 minute oor 5, nm _____. 25 x 36 = 50 x _____. half 8, nm _____.. + = _____.. kwart voor 1, vm _____ (3). 5 - = _____ (12). Vraag 5. Vraag 2 Rond die volgende getalle af: Vul in >; <; = 4 517 tot die naaste 10 _____. 73 687 _____ 7 000 + 3000 + 7 + 80 + 600 23 648 tot die naaste 100 _____. 55 x 15 _____ 15 x 55 89 521 tot die naaste 1000 _____.

3 Wiskunde Gr 6 Maart 2017 M Oberholzer Vraag 6 Los die volgende getalsinne op: 6.1 24 + 6 ÷ 2 _____ _____(2)

Tags:

  Die volgende, Volgende

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Herlei die volgende getalle - LitNet

1 1 2. Wiskunde Graad 6. Kwartaal 1: Heelgetalle, Getalsinne, Optel, Aftrek, Breuke, Tyd . _____.. Maart 2017 Totaal: 50.. _____ . (5). Vraag 3. Vraag 1. Herlei die volgende getalle : Voltooi die volgende hoofrekenvrae: . 36 x 0 x 2 = _____ . na 'n gemengde getal _____. 85 + 320 = _____ + 85 . na 'n breuk in sy eenvoudigste vorm _____.. 24 x _____ = 2 400.. 12 na 'n onegte breuk _____. _____ 50 = 3.. 20 x 700 = _____ x 200 9 dae na ure _____. 2 x (8 x 7) = (2 x 8) x _____ . 4 minute na sekondes _____ (5). 35 _____ = 1. Vraag 4. 2 700 30 = _____. Skryf die volgende tye volgens die 24-uur digitale horlosie: 2 456 20 = 2 456 10 _____. 3 minute oor 5, nm _____. 25 x 36 = 50 x _____. half 8, nm _____.. + = _____.. kwart voor 1, vm _____ (3). 5 - = _____ (12). Vraag 5. Vraag 2 Rond die volgende getalle af: Vul in >; <; = 4 517 tot die naaste 10 _____. 73 687 _____ 7 000 + 3000 + 7 + 80 + 600 23 648 tot die naaste 100 _____. 55 x 15 _____ 15 x 55 89 521 tot die naaste 1000 _____.

2 4 237 tot die naaste 5 _____. 150 minute _____ 2 uur . 7 . tot die naaste heelgetal _____ (5). Wiskunde Gr 6 Maart 2017 M Oberholzer Wiskunde Gr 6 Maart 2017 M Oberholzer 3 4. Vraag 6.. Los die volgende getalsinne op: Stefan het 80 albasters. Hy gee . van sy albasters vir sy beste maat. Hoeveel albasters het hy oor? 24 + 6 2. _____. _____(2). 100 (7 + 5) x 3. _____. _____. _____(2). Vraag 7. (3). Los die volgende woordprobleme op: . Elmarie kry R720 vir haar verjaarsdag. Sy spandeer van die geld op klere en . Die som van twee getalle is 82 563. Indien die een getal 59 725 is, wat is die van die geld op boeke.. ander getal? a) Watter breuk van die geld het sy nie spandeer nie? b) Hoeveel geld het sy oor? (2). 'n Hokkie-kliniek begin 14:35 en duur tot 18:15. Hoe lank was die hokkie- kliniek? (5). (3). Wiskunde Gr 6 Maart 2017 M Oberholzer Wiskunde Gr 6 Maart 2017 M Oberholzer 5. 'n Man ry van Kaapstad na Swellendam in 2 ure 55 minute. Indien hy 17:25 in Swellendom aankom, hoe laat het hy vanaf Kaapstad vertrek?

3 (3). TOTAAL: 50. Wiskunde Gr 6 Maart 2017 M Oberholzer


Related search queries