Example: marketing

Het belang van een goede zuur/base-balans in het …

Fazantenkamp 148, 3607 CG Maarssen 0346 830 260, belang van zuur/base-balans pagina 1 Het belang van een goede zuur/base-balans in het lichaam Inleiding Dit document is bedoeld om inzicht te geven in het belang van een goede zuur/base-balans in het lichaam, en in wat je er relatief eenvoudig aan kunt doen. In de reguliere gezondheidszorg krijgt dit onderwerp om diverse redenen zeer weinig aandacht, in de complementaire zorg des te meer. In het verre oosten wordt wel eens gesteld dat er slechts twee soorten ziektes zijn: verzuring en infecties. Verzuring is een voedingsbodem voor tal van aandoeningen, van chro-nische vermoeidheid, jicht, reuma, schimmels, kalknagels en botontkalking tot depressies, niet-zwanger-kunnen-worden en zelfs ook een verhoogd risico op hartinfarcten, herseninfarcten en kanker. zuur/base-balans De zuur/base-balans betreft de pH-waarde in het lichaam.

Fazantenkamp 148, 3607 CG Maarssen 0346 830 260, info@praktijk-vandijk.nl Belang van zuur/base-balans pagina 1 Het belang van een goede zuur/base-balans in het lichaam

Tags:

  Balan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Het belang van een goede zuur/base-balans in het …

1 Fazantenkamp 148, 3607 CG Maarssen 0346 830 260, belang van zuur/base-balans pagina 1 Het belang van een goede zuur/base-balans in het lichaam Inleiding Dit document is bedoeld om inzicht te geven in het belang van een goede zuur/base-balans in het lichaam, en in wat je er relatief eenvoudig aan kunt doen. In de reguliere gezondheidszorg krijgt dit onderwerp om diverse redenen zeer weinig aandacht, in de complementaire zorg des te meer. In het verre oosten wordt wel eens gesteld dat er slechts twee soorten ziektes zijn: verzuring en infecties. Verzuring is een voedingsbodem voor tal van aandoeningen, van chro-nische vermoeidheid, jicht, reuma, schimmels, kalknagels en botontkalking tot depressies, niet-zwanger-kunnen-worden en zelfs ook een verhoogd risico op hartinfarcten, herseninfarcten en kanker. zuur/base-balans De zuur/base-balans betreft de pH-waarde in het lichaam.

2 Chemisch gezien geldt: 1 = zeer zuur; 7 = neu-traal; 14 = zeer basisch. Per lichaamsdeel kan die waarde verschillen. Het bloed dient 7,4 te hebben, en het lichaam regelt dat ook nauwgezet binnen een bandbreedte van +/- 0,05. Urine zit tussen 5,0 en 8,5 afhankelijk van het moment van de dag. Speeksel hoort tussen 6,5 en 7,2 te zitten, afhankelijk van het moment van de dag en wat er kort daarvoor is genuttigd. De maag heeft een pH-waarde tussen 1,2 en 3,0. De zuurgraad heeft onder andere effect op: De kwaliteit van de eiwitmoleculen (en daarmee op bijvoorbeeld celbestanddelen en doorlaatbaarheid van membranen). De werkzaamheid van enzymen en hormonen (waardoor bijvoorbeeld de darmwerking en voedings-opname verslechteren). De effectiviteit van het immuunsysteem. Bij extreme pH-waarden (onder de 4,4) kunnen kwetsbare weefsels beschadigd raken, zoals in de nieren.

3 Voor de maag geldt dit overigens niet omdat die door een dik slijmvlies wordt beschermd. Regulatiemechanismen en buffersystemen Het lichaam doet zijn uiterste best om de pH-waarde in met name het bloed zo constant mogelijk te hou-den. Via de longen wordt zo nodig extra koolzuur uitgeademd, en via de nieren kunnen vijf verschillende biochemische mechanismen worden aangesproken om extra zuren uit te scheiden (mits voldoende water wordt gedronken). In beperkte mate kan ook via de huid extra zuur worden geloosd (zuur-ruikende trans-piratie!). De maag en de lever be nvloeden de pH-waarde middels hun biochemische functies. Zuur-buffering kan plaats vinden in het skelet (hetgeen kan leiden tot extra botontkalking), in diverse bindweefsels en enigszins in de eiwitlichaampjes in de cellen. Oorzaken van verzuring Voedingspatroon: te weinig groenten en te veel koolhydraten, vlees/eiwitten, koffie en andere verzu-rende producten.

4 Zie verderop voor een uitgebreid overzicht van voedingsmiddelen. Stress: zowel directe invloed daarvan op de stofwisseling (meer ana robe verbranding) als indirecte invloed vanwege andere leef- en voedingspatronen. Gebrek aan lichaamsbeweging, waardoor afvalstoffen onvoldoende worden afgevoerd en organen min of meer gaan verstoppen en uiteindelijk verzuren. Ook te weinig water drinken kan leiden tot een ophoping van afvalstoffen, en verzuring. In de praktijk lijkt het lichaam vaak lange tijd vrij goed om te kunnen gaan met verzuring, maar op mid-delbare leeftijd ontspoort dat nogal eens door volgeraakte buffers, door veranderingen in de hormoon- Fazantenkamp 148, 3607 CG Maarssen 0346 830 260, belang van zuur/base-balans pagina 2 huishouding, door het wegvallen van menstruatie (hetgeen maandelijks tal van afvalstoffen wegwerkte), door langzaam verminderde lichaamsbeweging, en wellicht ook door extra stress in deze levensfase.

5 Ach, het is de leeftijd wordt dan vaak gezegd, en daarmee worden uit onwetendheid impliciet de gevol-gen van verzuring geaccepteerd. Vanzelfsprekend kan verzuring ook eerder optreden. Indicatoren van verzuring Oppervlakkige signalen van verzuring zijn tandcari s, een wit-uitgeslagen tong, brandend maagzuur, jicht, doffe/zwakke nagels, kalknagels, doffe haren (of zelfs haaruitval), zuur-ruikende transpiratie, en soms ook winterhanden/voeten, frequente dunne ontlasting, en migraine. Een betere indicatie kan worden verkregen middels lakmoesstrookjes (100 strips voor een paar euro) in urine of speeksel. Urine is betrouwbaarder doch bewerkelijker om te meten, mede ook omdat de pH-waarde sterk afhankelijk is van het moment op de dag en van hetgeen is gegeten en gedronken. In het schema zijn de wenselijke pH-waarden in de urine weergegeven, met 5 meetpunten op een dag (voor ontbijt, na ontbijt, voor lunch, na lunch, voor diner dan wel s avond laat).

6 Speeksel is vooral gemakkelijk, zeker om even snel te scannen wie er last van zou kunnen hebben. Onder de 6,5 is verdacht, en onder de 6,0 is een duidelijke indicatie van verzuring (aannemende dat kort daarvoor geen koffie, frisdrank of zure dingen zijn genuttigd). Ontzuren In deze maatschappij is het bepaald niet eenvoudig om een goede zuur/base-balans te handhaven. Gemak, lekker eten = gezellig en dat moet ook nog zijn toch wel onderdelen van de westerse cultuur. In het bovenstaande (bij Oorzaken ) zijn de belangrijkste voorwaarden voor ontzuring eigenlijk al genoemd. Wat kun je echter verwachten van het proces van ontzuren? Binnen een week meer energie en helderheid vanwege het andere voedsel op zich. Binnen 1 tot 2 maanden (het begin van) meer fitheid, meer psychi-sche veerkracht, betere spijsvertering en betere bloedcirculatie (oftewel minder last van koude han-den/voeten en hoofdpijn).

7 Op langere termijn een beter immuunsysteem, betere huid/haar/nagels, minder cari s, minder last van chronische klachten en minder botontkalking. Dit alles natuurlijk sterk afhankelijk van de beginsituatie. Complicaties bij ontzuren afvalstoffen, darmflora, schimmels Bij een langdurig flinke verzuring zijn er vaak complicaties waardoor het ontzuren lastiger of zelfs bijna onmogelijk wordt. Deze complicaties dienen dan tegelijk te worden aangepakt, ter voorkoming van dat het ontzuren jaren gaat kosten. Vrijwel altijd zijn er teveel afvalstoffen. Ontgiftingskuren bestaan er in allerlei vormen, met prijzen van enkele tientjes tot enkele honderden euro s. Bij voorkeur iets te nemen dat zowel ontgift als voorziet in allerlei mineralen. Liefst ook iets dat weefselherstellend werkt. Als stress een medeoorzaak is van de verzuring (hetgeen vaak het geval is) dan zijn er meestal tekorten aan Zink, Magnesium, vitamine B5, vitamine B12, foliumzuur, vitamine C en waarschijnlijk nog wel een paar.

8 Een orthomoleculair therapeut kan hier duidelijkheid over geven. Vrijwel altijd is de darmflora aangetast, waardoor de voedingsopname niet meer optimaal kan zijn. Dit dient te worden verbeterd met probiotica, oftewel toevoegen van de goede bacteri n . Niet middels de aangezoete (!) fruit- of yoghurtdrankjes. goede probiotica kost 25,- tot 50,- per maand, gedurende minstens enkele maanden. Er zijn vele soorten goede bacteri n , en van persoon tot persoon verschilt Fazantenkamp 148, 3607 CG Maarssen 0346 830 260, belang van zuur/base-balans pagina 3 het welke het belangrijkst zijn. Middels een gericht ontlastingsonderzoek kan worden vastgesteld welke maatregelen precies nodig zijn. Ondersteunend aan probiotica is het eten van veel groenten omdat de vezels daarin een voedingsbodem zijn voor de goede bacteri n. Nogal eens is ook de darmwand beschadigd geraakt ( lekke darm ), waardoor bacteri n, virussen, pa-rasieten, schimmels/gisten en ook allerlei ongewenste eiwitten gemakkelijker binnen kunnen komen en het immuunsysteem zwaar belasten.

9 NB: goede darmen zijn in dat opzicht vele malen belangrijker dan een schone huid. Chronische klachten als reuma, astma, artritis en allergie n worden vaak veroorzaakt doordat het lichaam heftig reageert op binnengedrongen vreemde eiwitten! Herstel van een beschadigde darmwand vergt een gerichte aanpak middels aangepaste voeding en wellicht ook wat supplementen. Nogal eens zitten er te veel microben in het lichaam, met Candida (een gist) als bekendste. Niet alleen hebben ze een verstoppend effect, ook scheiden ze toxines af waar je depressief van kan worden (vooral vrouwen). Het ontdoen van schimmels vergt hetzij een langdurig suiker- en gist/schimmelvrij dieet (1 tot 2 jaar) hetzij een gespecialiseerde aanpak middels bijvoorbeeld bioresonantie, fytothera-pie of homeopathie in combinatie met een soortgelijk dieet van 3 tot 12 maanden. Eventueel aanwezige parasieten en ongewenste bacteri n vergen een gerichte aanpak, hetgeen kan uit-eenlopen van twee pilletjes van 1,60 tot een traject van enkele maanden.

10 Vuistregels Basevormende voeding Houdt rekening met de pH-impact van voedingsmiddelen. Zie tabel verderop. Het Hay-dieet geeft een goede invulling. Een aantal componenten: 4x zoveel basevormend als zuur-vormende voeding (in gewicht uitgedrukt); geen eiwitten en koolhydraten tijdens dezelfde maaltijd gebruiken; s middags meer eiwitten en s avonds meer koolhydraten. Stressreductie Deels niet in eigen hand natuurlijk, maar probeer te zien waardoor je stress krijgt en vraag je af of je houding/reactie wel zo nodig is. Mediteer minstens eenmaal per dag. Een paar minuten focussen op je ademhaling is al genoeg, en kan zelfs op het toilet. Probeer dan ook na te gaan wat er op dat moment belangrijk is voor je. Lichaamsbeweging Minstens een half uur per dag wandelen, fietsen en dergelijke. Liefst ook rek- en strekoefeningen voor torso en nek. Voldoende water drinken 0,3 liter per 10kg lichaamsgewicht doet afvalstoffen voldoende uitscheiden en het bloed optimaal doen zijn qua viscositeit (waardoor vaak ook wat meer energie).


Related search queries