Example: barber

Homøopatisk Husapotek - alma-info.com

Hom opatisk Husapotek Forening til oplysning om hom opatiske l gemidler og antroposofisk l gekunst K re l ser Flere og flere mennesker eftersp rger l gemidler, som b de er effektive og fri for bivirkninger. Dette h fte omtaler en r kke af hver dagens akutte symptomer, som hom opati ofte kan afhj lpe. Hom opatien har v ret anvendt i mere end 220 r, hvor den har bevist sin effektivitet og uskadelighed. Mange forestiller sig, at l gemidler fremstillet af naturlige indholds . stoffer virker langsomt og svagt. Det er absolut ikke tilf ldet med hom opati. N r den anvendes ved akutte tilstande, virker den hurtigt is r hvis man indtager det anviste l gemiddel i akut dosering. Ved kroniske sygdomme varer det ofte nogen tid, inden man helt tydeligt kan m rke virkningerne fra de hom opatiske l gemidler.

F 7 Tabletter indtages i munden, hvor de smelter gradvist. Da det tager lang tid, inden de smelter helt, tygges den sidste del og synkes derefter. Vejledende dosering Følg anvisningerne på pakningen.

Tags:

  Vejledende

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Homøopatisk Husapotek - alma-info.com

1 Hom opatisk Husapotek Forening til oplysning om hom opatiske l gemidler og antroposofisk l gekunst K re l ser Flere og flere mennesker eftersp rger l gemidler, som b de er effektive og fri for bivirkninger. Dette h fte omtaler en r kke af hver dagens akutte symptomer, som hom opati ofte kan afhj lpe. Hom opatien har v ret anvendt i mere end 220 r, hvor den har bevist sin effektivitet og uskadelighed. Mange forestiller sig, at l gemidler fremstillet af naturlige indholds . stoffer virker langsomt og svagt. Det er absolut ikke tilf ldet med hom opati. N r den anvendes ved akutte tilstande, virker den hurtigt is r hvis man indtager det anviste l gemiddel i akut dosering. Ved kroniske sygdomme varer det ofte nogen tid, inden man helt tydeligt kan m rke virkningerne fra de hom opatiske l gemidler.

2 Det unikke ved hom opatiske l gemid ler er, at de stimulerer kroppens egne selvhelbredende kr fter til en varig bedring og behandling af rsagen til symptomerne i stedet for at undertrykke dem. Dette h fte giver indblik i, hvordan man kan behandle velkendte symptomer og sygdomme med en r kke velaf pr vede hom opatiske l gemidler. Er du i tvivl om symptomer og diagnose, eller oplever du, at de hom opatiske l gemidler ikke hj lper dig til en bedring hurtigt nok, b r du altid kontakte en l ge. 4. udgave 2014. 541-856. Svanem rket tryksag Naturlig hom opatisk hj lp til allergi Lidt om hom opati Hom opati har gennem mere end Hom opatien kom ogs til Danmark, 220 r hjulpet millioner af mennesker hvor b de en del l ger, dyrl ger og verden over.

3 Hom opatien tilbyder en naturl ger begyndte at anvende den mild og alligevel dybtvirkende hj lp, allerede p Hahnemanns tid. I rtier som alle kan t le ogs personer, der blev hom opatisk medicin fremstillet normalt reagerer for kraftigt p , eller p danske apoteker. ikke t ler, kemisk medicin. Hom opati kan anvendes til b de fysiske og Potensering psykiske problemer og sygdomme. Hom opatiske l gemidler udvindes Det s rlige ved den hom opatiske af stoffer fra plante-, mineral- og medicin er, at den kan virke direkte dyreriget. De gennemg r en s rlig ind i det sj lelige omr de og derfra fortyndingsproces, kaldet potense . videre ind i det fysiske. ring. Gennem denne potensering bli . ver l gemidlet p n gang fortyndet og samtidig gjort st rkere.

4 P grund Hom opati: af fortyndingen er bivirkninger yderst sj ldne. Og p en meget elegant Den milde og m de kan potenseringsprocessen f . dybt virkende medicinen til at virke direkte ind i det sj lelige omr de. medicin Farmaceutisk kontrol Hom opatiske l gemidler fremstilles Historie i dag under farmaceutisk kontrol og Hom opatien blev udviklet af den under kontrol af de enkelte landes tyske l ge og kemiker Samuel Hah l gemiddelstyrelser p samme m de nemann (1755-1843) for mere end 200 som konventionelle l gemidler. r siden. Efter hans grundl ggende opdagelser bredte hom opatien sig Hom opati p fremmarch som en steppeild til England, Hom opatien har gennem de sidste Frankrig, Rusland, Italien, Gr kenland, rtier igen v ret p st rk fremmarch Indien, USA, Argentina og Canada.

5 Og over hele kloden. Og medicinen i begyndelsen af 1900-tallet var ca. ordineres af l ger, dyrl ger, af USA's medicinske fakulteter do alternative behandlere og ikke mindst mineret af undervisning i hom opati. direkte af den syge selv. I dag s ger 3. mange en bivirkningsfri medicin, Selvbehandling som grundl ggende arbejder p at I tidligere tider overlod vi diagnose styrke mennesket og immunsyste og behandling til den l rde l ge. met, s man selv bliver i stand til at Dengang kunne vi ikke selv skaffe overvinde sygdomme. Det moderne os dybtg ende information om vores menneske har ogs sv rere ved at sygdom og de l gemidler, vi fik. t le kemisk medicin end tidligere L gemidler, der indeholdt tiders mennesker, som brugte krop arsenik og kviks lv, og som havde pen mere og derfor bedre kunne voldsomme bivirkninger.

6 Nedbryde og udskille gifte. Det har v ret b de godt og ondt I Europa er hom opatien mest ud med den blinde tillid, fordi vi bredt i Tyskland, England, Frankrig som patienter ikke tidligere har haft og Italien. I Tyskland findes der 5 mulighed for at vide, hvad vi gik ind st rre hospitaler, som arbejder efter til. I dag vil vi gerne vide mere om hom opatiske principper. Det st rste vores sygdomme og de l gemid . er Herdecke , som har ca. 500 sen ler, vi anvender. Og det har vi pga. gepladser og medarbejdere. internettet ogs store muligheder for. Mange, is r kronisk syge, ved i dag n sten lige s meget om deres sygdom som l gen. Mennesker s ger i Dette skrift henvender sig direkte til dig som patient for at informere dag l gemidler med dig om muligheder for behandling med hom opati.

7 Det er i dag blevet f rre bivirkninger, mere forsvarligt selv at s tte sig ind i sin sygdom og afpr ve uskadelige som styrker b de det l gemidler. Dog er det ogs stadig vigtigt at f stillet den rigtige diag . fysiske og psykiske nose hos l gen og n je vurdere, om det er noget, du selv skal fors ge immunsystem, s vi at behandle, eller om det kr ver selv bliver i stand til at professionel hj lp. overvinde sygdomme Hom opatien er igennem 220 r blevet anvendt af l gfolk med gode og ubalancer. resultater, og der er kun konstateret bivirkninger i meget sj ldne tilf lde. 4. 5. Praktiske r d ved brug af hom opati St rstedelen af de l gemidler, som om dagen. Benyttes flere hom opa . omtales i dette h fte, er i flydende tiske l gemidler i et behandlings.

8 Form. N r flasken vendes p hovedet, forl b, holdes en lille pause (10-20. kommer medicinen ud som dr ber af sekunder) imellem hvert l gemid . flaskens dr bet ller. del, s det n r at g re sin virkning i mundslimhinden. Har man glemt at Indtagelse indtage et l gemiddel, indtages det Man opn r det bedste resultat i et bare med det samme, man husker behandlingsforl b med hom opa det. Fors g ikke at indhente det tiske l gemidler, n r l gemidlet tabte ved at ge m ngden n ste indtages det foreskrevne antal gange gang. Dr ber fortyndes i et glas med lidt Drikkeampuller skal forsigtigt vand eller dryppes direkte i mun rystes eller knipses, s v sken i den. Det kan v re en fordel, ampullens hoved kommer ned i ved akut h feber, at have flasken ampullens krop.

9 Herefter bnes i lommen og indtage dr berne ampullen ved at kn kke halsen. direkte i munden, n r der er behov Hold evt. et lommet rkl de el. for det. Bland ikke flere slags dr lign. omkring ampullen, s du ikke ber sammen, men indtag dem efter sk rer dig p glasset. hinanden. Sug indholdet op i munden med det lille suger r, som f lger med i vejledende dosering til voksne sken. Hold v sken i munden et Dosering: 10 dr ber 3 x dagligt. jeblik, inden den synkes. Akut dosering: 50 dr ber i et glas vand, som drikkes slurkvist over vejledende dosering time, eller 10 dr ber hver time Dosering: 1 drikkeampul dagen igennem, indtil m rkbar hver 3. dag forandring indtr der. Herefter f lges Akut dosering: 1 drikkeampul vejledende dosering.

10 1 x dagligt vejledende dosering til b rn Dosering: 2-7 dr ber 3 x dagligt. Pulver l gges p tungen, hvor det Akut dosering: 25 dr ber i et glas smelter og synkes. M leske f lger vand, som drikkes slurkvist over 1 med i glasset. time, eller 5 dr ber hver 1/2 time vejledende dosering dagen igennem, indtil m rkbar F lg anvisningerne p pakningen. forandring indtr der. Herefter f lges vejledende dosering. 6. F rstegangsforv rring Tabletter indtages i munden, hvor Nogle gange kan det udl se en mid . de smelter gradvist. Da det tager lertidig forv rring af symptomerne, lang tid, inden de smelter helt, n r man indtager et hom opatisk tygges den sidste del og synkes l gemiddel. Denne forv rring er derefter.


Related search queries