Example: bankruptcy

Impactrapport 2021 Jaar van extremen, energietransitie …

Impactrapport 2021. Jaar van extremen, energietransitie urgenter dan ooit Jouw positieve impact in cijfers | onze gedeelde missie en ambities als energieplatform en greentech innovator | 2021 in vogelvlucht | De energietransitie versnellen: vooruitkijken naar 2022 (en daarna). Duurzame energie in Nederland . Energieklanten bij Vandebron 1765666. CO -reductie 200,000 ton CO . Waar we trots op zijn Bijna % an onze anten heeft zonnepanelen op het dak van hun huis 24 huishoudens kunnen in 2022 gratis hun huis isoleren dankzij Vandebron 2 Samenvatting 3. SAMENVATTING. Hoogtepunten 2021. Vandebron doet er alles aan om 100% duurzame energie van eigen bodem 100% van de tijd voor iedereen beschikbaar te maken. Wij wachten op niemand. Bij Vandebron doen we het gewoon. Met de handen uit de mouwen en met het hoofd in de wind.

investeringen in fossiele energie én de aanstelling van een Nederlandse minister voor Klimaat en Energie, met de bijkomende budgetten en ambities, bieden hiervoor perspectief. Mede als gevolg van de hoge energieprijzen van eind 2021 is er ook onder onze klanten meer interesse in verduurzamingsmaatregelen in en om het huis.

Tags:

  Van de, Aanstelling, De aanstelling van

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Impactrapport 2021 Jaar van extremen, energietransitie …

1 Impactrapport 2021. Jaar van extremen, energietransitie urgenter dan ooit Jouw positieve impact in cijfers | onze gedeelde missie en ambities als energieplatform en greentech innovator | 2021 in vogelvlucht | De energietransitie versnellen: vooruitkijken naar 2022 (en daarna). Duurzame energie in Nederland . Energieklanten bij Vandebron 1765666. CO -reductie 200,000 ton CO . Waar we trots op zijn Bijna % an onze anten heeft zonnepanelen op het dak van hun huis 24 huishoudens kunnen in 2022 gratis hun huis isoleren dankzij Vandebron 2 Samenvatting 3. SAMENVATTING. Hoogtepunten 2021. Vandebron doet er alles aan om 100% duurzame energie van eigen bodem 100% van de tijd voor iedereen beschikbaar te maken. Wij wachten op niemand. Bij Vandebron doen we het gewoon. Met de handen uit de mouwen en met het hoofd in de wind.

2 Eerlijker, transparanter, slimmer. Zo zetten we de energiemarkt op z'n kop. Wij geloven in goeie energie en technologie als aanjager van positieve verandering. 2021 in vogelvlucht elektriciteitsverbruik en 13,4% meer 26 maart: Vandebron werd opgenomen in gasverbruik ten opzichte van 2020 met de top 10 van de Sustainable Brand Index. ongeveer dezelfde hoeveelheid klanten. The future is flex Onze Vandebronners Duurzame energie in Nederland 1 mei: Start curtailment via windmolens die Onze 329 energieproducenten wekken Enkele technologische innovaties waar we In 2021 werkten we met een club van aan Vandebron leveren. in totaal 552 miljoen kWh duurzame in 2022 vol goeie energie mee aan de slag maar liefst 318 mensen vol goeie energie 3 juli: 7%-campagne met de Dopper Wave. stroom op.

3 Gaan: aan onze missie. Half september: Start gascrisis met Hiervan is 42,3% opgewekt met zonne- Ontladen: Een belangrijke doorbraak Hiervan werkten 223 teamleden op prijsstijgingen als gevolg. energie, 56,4% met windenergie en 1,3%. 1 november: Vervroegde verhoging met bio-energie. waarop we aansturen, is dat een groot het hoofdkantoor in Amsterdam, al deel van de elektrische auto's ook deden we dat in de praktijk natuurlijk variabele tarieven vanwege de gascrisis. In 2021 hadden ongeveer energie kan ontladen'. Zo helpen we voornamelijk vanuit huis. Daarnaast 14 december: Publicatie Stroomranking klanten zonnepanelen op hun eigen het net te balanceren via het elektrische hebben we ook lokale kantoren in met een 9,6. huis, dat is bijna 30% van al onze klanten. laadpunt van auto's.

4 Amsterdam (30 medewerkers), Rotterdam 20 december: Lancering van onze Door de opwek van 100% duurzame Zonne-energie: We testen met de opslag (30 medewerkers) en Groningen (35. Energieklanten bij Vandebron vernieuwde EV (Electric Vehicle) app energie bespaarden we met al onze van zonne-energie in een batterij als er medewerkers). 1765666. klanten bij elkaar bijna ton CO2. meer aanbod is dan vraag. Deze slimme Wanneer we w l naar kantoor gingen Onze producten opslag maakt het mogelijk energie terug kwamen 177 medewerkers lopend of met Energie Elektrisch Vervoer te leveren aan het energienet als er meer de fiets en 141 medewerkers kwamen met In 2021 werkten we samen met 27,2% van onze laadpaalklanten vraag is dan aanbod. het openbaar vervoer. klanten en 329 energieproducenten hebben het afgelopen jaar hun auto met Virtual Power Plant: via ons platform Vandebron vertegenwoordigt verspreid door Nederland aan onze duurzame energie geladen.

5 Hiermee analyseren we grote hoeveelheden data 18 verschillende nationaliteiten. missie. bespaarden ze in totaal 572 ton aan CO2- om realtime de juiste voorspellingen te 12,5% duurzame energie opgewekt in uitstoot extra ten opzichte van het laden maken. Aan de hand van deze inzichten CO -reductie Nederland en 33% duurzame stroom in met grijze stroom. 200,000. balanceren we het energienet met 2021. In 2021 hebben alle Vandebron- windmolens en zonneparken en andere Met alle klanten van Vandebron laadpasgebruikers voor 99 miljoen apparaten zoals batterijen en laadpunten samen hebben we 481,5 miljoen kWh elektrische kilometers aan energie voor elektrische auto's. elektriciteit verbruikt en 221,2 miljoen geladen. ton CO . m3 gas. Dit is een toename van 17,5%. Waar we trots op zijn 4 Samenvatting 5.

6 Bijna % an onze anten heeft zonnepanelen op het dak van hun huis 24 huishoudens kunnen in 2022 gratis hun huis isoleren dankzij Vandebron Inhoudsopgave 9 Intro - Impactvolle aanjager van verandering 10 Onze CEO Paul de Raad aan het woord 13 Ons verhaal - In beweging voor goeie energie 15 Terugblik 2021: gascrisis, onstuimig weer en lichtpuntjes 18 Uitzoomen op een impactvol 2021. 20 Feiten en cijfers I - Hoeveel wekten we op, hoeveel verbruikten onze klanten? 25 Verantwoorde inzet van onze energiebronnen 28 Feiten en cijfers II - thuis energie besparen en opwekken 33 Slim en groen van A naar B. 35 Vandebron in de media 37 Samen zetten we de energiemarkt op z'n kop 41 Transitie versnellen met innovatieve technologie 45 Vol goeie energie vooruit in 2022. 6 Inhoudsopgave 7. INTRO.

7 Impactvolle aanjager van verandering Voor de noodzakelijke en complexe energietransitie is geen one size fits all' oplossing. Maar in plaats van doemscenario's schetsen, werkten we bij Vandebron ook in 2021 keihard aan de oplossing. Want wij doen er alles aan om 100% Samen maken we de grootste impact duurzame energie van eigen bodem altijd en meedoen is simpel. Onze klanten en voor iedereen beschikbaar te maken. sluiten zich bij ons aan en kiezen voor Wij wachten op niemand. Bij Vandebron slimme energieoplossingen die Nederland doen we het gewoon. Met de handen uit duurzamer maken. Thuis en onderweg. de mouwen en met het hoofd in de wind. Overal en altijd. Dat is goeie energie. Eerlijker, transparanter, slimmer. Voor een gezonde aarde en een gezond Zo zetten we de energiemarkt op z'n kop.

8 Klimaat. Wij geloven in goeie energie en technologie als aanjager van positieve verandering. Wij wachten op niemand. Bij Vandebron doen we het gewoon. 8 Intro 9. ONZE CEO AAN HET WOORD. Onze CEO Paul de rond de 11%, is de verwachting dat dit huishouden. Ook bij Vandebron nemen percentage voor 2021 net onder de 13% we hierin onze verantwoordelijkheid. We zal liggen. Een stap in de goede richting, kijken momenteel actief hoe we gerichte Raad aan het woord al bevindt Nederland zich hiermee nog hulp aan klanten kunnen bieden voor wie steeds in de Europese achterhoede. het lastig is de energierekening te betalen. Behalve blijvende investeringen in meer Daarnaast is samenwerking cruciaal: alleen duurzame energiebronnen, is het daarom door de krachten te bundelen met de Met trots presenteer ik de eerste editie van het Impactrapport van Vandebron.

9 Ook noodzakelijk om nog slimmer om te overheid, het bedrijfsleven en Nederlandse 2021 is een passend jaar daarvoor: om te zeggen dat het een stormachtig gaan met de beschikbare groene energie. huishoudens kunnen we energie op lange De gemaakte afspraken in Glasgow termijn betaalbaar houden en de transitie jaar was is een understatement. Los van het tweede hoofdstuk van de tijdens COP26 over het be indigen van realiseren. coronapandemie en bijbehorende uitdagingen, was 2021 ook een uiterst investeringen in fossiele energie n de turbulent jaar op de energiemarkt. Gedreven door wereldwijd economisch aanstelling van een Nederlandse minister Inzet van slimme technologie voor Klimaat en Energie, met de bijkomende De komende jaren richten wij ons op de herstel ontstonden er allerhande tekorten die leidden tot, onder meer, hard budgetten en ambities, bieden hiervoor slimme inzet van technologie.

10 Zo zullen we oplopende energieprijzen afgelopen najaar. perspectief. een aantal batterijen in gebruik nemen die groene energie van zonne- en windparken Stijgende prijzen in een uitdagend jaar ook, terughoudend zijn met het aanbieden Mede als gevolg van de hoge kunnen opslaan op momenten dat er een Voor onze klanten was 2021 een uitdagend van contracten voor de langere termijn. energieprijzen van eind 2021 is er ook overschot aan energie is en werken we met jaar. Het jaar vroeg om voortdurende Uiteraard hopen wij, net als iedereen, dat onder onze klanten meer interesse in behulp van de batterij van de elektrische anticipatie op een veranderende situatie, de prijzen weer zullen dalen zodat we zo verduurzamingsmaatregelen in en om auto mee aan het balanceren van het uiteraard vanwege de pandemie, maar snel mogelijk weer vaste contracten kunnen het huis.


Related search queries