Example: tourism industry

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA - …

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : tuntutan PERJALANAN elaun GANTIAN TETAP. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 1/12. KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan 1. tuntutan Pastikan Kenyataan tuntutan Perjalanan elaun Gantian Format seperti di Perjalanan Tetap dan dokumen sokongan disertakan. Pek Perbend Bil 6. elaun Gantian Tahun 1994. Tetap Semak bulan dan tahun kewangan, jika bukan tahun semasa pastikan Sijil AP58(a) disertakan & memenuhi syarat berikut :- Arahan a) tuntutan hendaklah disempurnakan dalam tahun Perbendaharaan kewangan 58(a). b) baki peruntukan dalam tahun kewangan dan semasa adalah mencukupi Sekiranya syarat AP58(a) tidak dipatuhi, pastikan surat kelulusan perbendaharaan disertakan. Pastikan butir-butir maklumat pegawai adalah lengkap seperti berikut :- Nama dan no.

jabatan akauntan negara malaysia prosedur kerja senarai semak pembayaran tajuk : tuntutan perjalanan elaun gantian tetap rujukan dokumen : mukasurat : 1/12

Tags:

  Elaun, Tuntutan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA - …

1 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : tuntutan PERJALANAN elaun GANTIAN TETAP. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 1/12. KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan 1. tuntutan Pastikan Kenyataan tuntutan Perjalanan elaun Gantian Format seperti di Perjalanan Tetap dan dokumen sokongan disertakan. Pek Perbend Bil 6. elaun Gantian Tahun 1994. Tetap Semak bulan dan tahun kewangan, jika bukan tahun semasa pastikan Sijil AP58(a) disertakan & memenuhi syarat berikut :- Arahan a) tuntutan hendaklah disempurnakan dalam tahun Perbendaharaan kewangan 58(a). b) baki peruntukan dalam tahun kewangan dan semasa adalah mencukupi Sekiranya syarat AP58(a) tidak dipatuhi, pastikan surat kelulusan perbendaharaan disertakan. Pastikan butir-butir maklumat pegawai adalah lengkap seperti berikut :- Nama dan no.

2 Kad pengenalan hendaklah dicatitkan. Gred / Kategori / Kumpulan & Jawatan Takrif Gred : Gred Gaji dibawah Sistem Saraan Pek. Perbend. Bil 3. MALAYSIA mengikut Pekeliling Perkhidmatan bil 4 Tahun 2003. Tahun 2002. Pegawai yang memilih tidak menerima para Sistem Saraan MALAYSIA boleh terus mengemukakan tuntutan elaun , kemudahan dan bayaran dibawah pekeliling ini berdasarkan Gred/Kategori masing-masing dibawah Sistem Saraan Baru (SSB) / Kumpulan gaji masing-masing dibawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976. (JKK 1976) mengikut mana berkenaan. Takrif Pegawai . Seorang pegawai di dalam Perkhidmatan Awam Pek Perbend Bil 3. Kerajaan Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Tahun 2003. Kerajaan Negeri termasuk yang dilantik secara para sementara atau sangkut JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN.

3 TAJUK : tuntutan PERJALANAN elaun GANTIAN TETAP. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 2/12. KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan 1. tuntutan Takrif sementara Perjalanan Istilah elaun Gantian Jawatan yang diwujudkan untuk menjalankan sesuatu Perkhidmatan Tetap fungsi bagi suatu tempoh tertentu di mana peruntukan Awam JPA. emolumennya ditetapkan di bawah anggaran belanja mengurus dan tersenarai dalam senarai perjawatan Takrif sangkut Seseorang yang diambil berkhidmat oleh Ketua JABATAN yang dibayar elaun bulanan berdasarkan kepada gaji minimum kepada jawatan mereka Istilah disandarkan (sekiranya mempunyai kelayakan penuh). Perkhidmatan atau dikurang satu pergerakan dari gaji minimum Awam JPA. (sekiranya tidak memiliki kelayakan penuh). Tempoh perkhidmatan tidak boleh diambilkira untuk faedah persaraan jika pegawai dilantik tetap.

4 Pengambilan dihadkan hanya bagi perkhidmatan dalam Kumpulan Pengurusan. Pendapatan (RM) termasuk gaji pokok dan elaun - elaun Kenderaan jenis/model, ,kuasa ( ) &. kelas tuntutan GAJI (RM) KELAS CC KENDERAAN. Tidak kurang dari sebln A 1400 dan keatas Tidak kurang dari sebln B 1000 dan keatas Pek Perkhid Bil 7. Tidak kurang dari sebln C Di bawah 1000 Tahun 2007. Kurang dari sebulan D Tidak kurang 175 Kurang dari kebawah E Di bawah 175 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : tuntutan PERJALANAN elaun GANTIAN TETAP. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 3/12. KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan Alamat Pejabat & Alamat Rumah 1. tuntutan Perjalanan Takrif Ibu Pejabat . elaun Gantian Tempat biasa seorang pegawai melaporkan diri Pek Perbend Bil 3.

5 Tetap untuk bertugas dan lingkungan jarak Tahun 2003. pentadbirannya :- para a) 25km jika boleh dihubungi oleh jalanraya b) 16km jika boleh dihubungi oleh jalan tanah yang boleh dilalui oleh kenderaan bermotor c) 8km jika boleh dihubungi oleh jalan basikal dan sungai Kenyataan tuntutan perjalanan elaun Gantian Tetap Semak samaada kenyataan tuntutan pegawai adalah lengkap catitkan dengan jelas tarikh, waktu bertolak dan sampai, tujuan / tempat dan jarak ( ) perjalanan). Semak Dokumen Surat Panggilan menjalankan tugas rasmi yang pegawai dikehendaki bertugas melebihi 3 bulan tetapi kurang dari 6. bulan Takrif Pegawai yang layak menuntut adalah pegawai yang menjalankan tugas rasmi diluar Ibu Pek Perbend Bil 3. pejabatnya bagi tempoh melebihi 3 bulan tetapi Tahun 2003. kurang dari 6 bulan termasuk Hari Kelepasan Am para dan Mingguan mengikut kadar seperti berikut: (a) Melibatkan bermalam Surat Pek.

6 Perb. 2/3 ( elaun makan + elaun lojing) x jumlah hari Bil. 8 Tahun 2010. bertugas rasmi. (b) Tidak melibatkan bermalam 2/3 ( elaun harian ) x jumlah hari bertugas rasmi. Jumlah hari sebenar pegawai menjalankan tugas di luar Ibupejabat dikira mulai dari hari ketibaannya. Seseorang pegawai yang pulang ke Ibupejabatnya Pek Perbend Bil 3. secara sementara selama tidak lebih dari 7 hari dan Tahun 2003. kembali meneruskan tugas tidak dianggap para menjalankan tugas baru tetapi dikira sebagai menyambung tugas asalnya. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : tuntutan PERJALANAN elaun GANTIAN TETAP. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 4/12. KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan 1. tuntutan Pegawai layak menuntut elaun makan, elaun harian Pek Perbend Bil 3.

7 Perjalanan atau elaun lojing jika kemudahan tersebut tidak Tahun 2003. elaun Gantian disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur. para Tetap elaun Perjalanan tuntutan elaun perjalanan Semak kelas tuntutan kilometer (km) pastikan silinder ( ) kenderaan yang betul berdasarkan gaji dan silinder kenderaan Jika pegawai menggunakan kenderaan JABATAN atau penganjur pegawai tidak layak menuntut elaun Perjalanan Kenderaan. A B C D E. 70 60 50 45 40. 500km pertama 65 55 45 40 35 Pek Perbend Bil 2. 501km-1000km 55 50 40 35 30 Tahun 2006. 1001km-1700km 50 45 35 30 25. 1701km dan seterusnya tuntutan tambang pengangkutan awam adalah seperti berikut :- i. Teksi / kereta sewa / bas / motobot dan lain-lain. Mengikut tambang lazim dan disokong dengan resit Pek Perbend Bil 3. sekiranya resit dikeluarkan. Sekiranya tiada, buat Tahun 2003.

8 Perakuan bahawa perbelanjaan telah dilakukan dan para (a). dibayar oleh pegawai. ii. Keretapi / kapal laut dan lain-lain Kelas 1 : Gred 27 ke atas Pek Perbend Bil 3. Kelas 2 : Gred 1 26 Tahun 2003. para (b). Semak samada pegawai membawa kenderaan sendiri atau selain dari kepunyaan sendiri untuk menjalankan tugas rasmi JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : tuntutan PERJALANAN elaun GANTIAN TETAP. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 5/12. KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan 1. tuntutan Takrif kenderaan selain dari kepunyaan sendiri' Surat Pekeliling Perjalanan Ketua JABATAN boleh menimbangkan permohonan untuk Perkhidmatan Bil 2. elaun Gantian menuntut elaun Perjalanan Kenderaan daripada Tahun 1984. Tetap pegawai yang menggunakan kenderaan selain dari kepunyaannya sendiri semasa menjalankan tugas rasmi dengan syarat : i- kenderaan JABATAN tidak dapat disediakan bagi kegunaan pegawai ii- pegawai hendaklah mengesahkan bahawa kenderaan yang dipinjam itu berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum dan semasa digunakan iii- tuan punya kenderaan tersebut tidak ada menuntut elaun Perjalanan Kenderaan ke atas kenderaan yang sama di sepanjang tempoh tuntutan dibuat oleh pegawai.

9 Seorang pegawai yang dikehendaki menggunakan Pek Perbend Bil 3. perkhidmatan kapal terbang atau kereta api bagi Tahun 2003. menjalankan tugas rasmi di tempat yang boleh dihubungi para terus oleh kapal terbang atau kereta api dan oleh itu tidak layak menuntut elaun Perjalanan Kenderaan melainkan di dalam keadaan berikut :- i. jika jarak di antara kedua-dua tempat adalah kurang 240km ii. apabila seorang pegawai dikehendaki juga menjalankan tugas rasminya di beberapa tempat di sepanjang perjalanan iii. apabila didapati mustahak dan terpaksa bagi seseorang pegawai berkenderaan sendiri iv. apabila seorang pegawai mustahak dan terpaksa membawa pegawai lain sebagai penumpang yang juga menjalankan tugas rasmi v. bagi peruntukan diatas kelulusan Ketua JABATAN hendaklah dilampirkan dengan baucar tuntutan pegawai JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA .

10 PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : : tuntutan PERJALANAN elaun GANTIAN TETAP. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 6/12. KELUARAN : 1 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan 1. tuntutan iii. Tambang Gantian Perjalanan Pek Perbend Bil 3. elaun Gantian Seorang pegawai yang menggunakan kenderaan sendiri Tahun 2003. Tetap untuk bertugas di satu tempat yang jaraknya melebihi para 240km daripada ibupejabatnya dan terdapat perkhidmatan terus kapal terbang atau kereta api layak menuntut tambang gantian mengikut kadar kadar tambang pengangkutan yang sesuai dengan kelayakkannya. Tambang gantian itu hendaklah bersamaan dengan tambang kapal terbang atau kereta api mengikut mana yang berkenaan Pegawai yang menuntut tambang gantian tidak layak Pek Perbend Bil 3. menuntut apa-apa tambang atau bayaran tambahan Tahun 2003.


Related search queries