Example: tourism industry

Karar Sayısı : 2018/11668 - resmigazete.gov.tr

Karar Say s : 2018/11668 Recep Tayyip ERDO AN CUMHURBA KANI Binali YILDIRIM Ba bakan B. BOZDA M. M EK F. I IK R. AKDA Ba bakan Yard mc s Ba bakan Yard mc s Ba bakan Yard mc s Ba bakan Yard mc s H. AVU O LU A. G L F. B. SAYAN KAYA . EL K Ba bakan Yard mc s Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birli i Bakan F.

Karar Sayısı : 2018/11668 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Binali YILDIRIM Başbakan B. BOZDAĞ M. ŞİMŞEK F. IŞIK R. AKDAĞ

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Karar Sayısı : 2018/11668 - resmigazete.gov.tr

1 Karar Say s : 2018/11668 Recep Tayyip ERDO AN CUMHURBA KANI Binali YILDIRIM Ba bakan B. BOZDA M. M EK F. I IK R. AKDA Ba bakan Yard mc s Ba bakan Yard mc s Ba bakan Yard mc s Ba bakan Yard mc s H. AVU O LU A. G L F. B. SAYAN KAYA . EL K Ba bakan Yard mc s Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birli i Bakan F.

2 ZL J. SARIERO LU M. ZHASEK M. AVU O LUBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan al ma ve Sosyal G venlik Bakan evre ve ehircilik Bakan D i leri Bakan N. ZEYBEKC B. ALBAYRAK O. A. BAK A. E. FAKIBABA Ekonomi Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Gen lik ve Spor Bakan G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan B. T FENKC S. SOYLU L. ELVAN N. KURTULMU G mr k ve Ticaret Bakan i leri Bakan Kalk nma Bakan K lt r ve Turizm Bakan N.

3 A BAL . YILMAZ N. CAN KL Maliye Bakan Mill E itim Bakan Mill Savunma Bakan V. ERO LU A. DEM RCAN A. ARSLAN Orman ve Su leri Bakan Sa l k Bakan Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakan BKK KARARI2018-11668film


Related search queries