Example: quiz answers

Keçi!Suni!Tohumlama Uygulaması! Fiyat!Listesi

Ke i Suni Tohumlama Uygulamas fiyat Listesi SERV S KE SAYISI F YATI UYGULAMA EKL TOHUMLANACAK KE LER N < 30 250 TL 1 1 ve 2. Uygulamalar ULTRASON LE SE M lave ke i ba na 5 TL 2 G nl k bir SE LEN HAYVANLARA HORMON (S NGER) uygulamad r. Bir TAKILMASI gece konaklama 2 S nger, PMSG ve Prostaglandine Hormonlar , Ke i Ba na 19 TL gerekir. Enjekt r, i ne, dezenfektan ve Antibiyotik Dahil PMSG VE CLOPRESTENOL HORMONLARININ 3 REPROTURK denetiminde letme uygular UYGULANMASI S NGERLER N ALINMASI 4 REPROTURK denetiminde letme uygular KIZGINLIK ARAMA, Ke i Say s Ke i ba na 5. Uygulama SE M, < 15 30 TL 2 G nl k 5 TEKE E LE T RME 16- 39 28 TL uygulamad r. Bir VE 40- 79 25 TL gece konaklama SUN TOHUMLAMA 80 ve zeri 23 TL gerekir. 6. Uygulama 1 G nl k < 30 250 TL 6 GEBEL KLER N ULTRASON LE KONTROLU uygulamad r. lave ke i ba na 5 TL letme isterse uygulan r * KES N FATURALAMA, GER EKLE T R LEN LEMLER ZER NDEN YAPILACAKTIR * LETMELERE ANKARA' DAN ULA IM VE KONAKLAMA G DERLER LETMELERCE KAR ILANIR * 80 VE ZER TOHUMLAMA VE UYGULAMALARDA 2 UZMAN SEYAHAT EDER * SEYAHAT EKL UZAKLIK VE TA INACAK MALZEME NEDEN YLE TARAFLARCA BEL RLEN R

Keçi!Suni!Tohumlama Uygulaması! Fiyat!Listesi! !! SERVİS! KEÇİ(SAYISI! FİYATI! UYGULAMAŞEKLİ! 1! TOHUMLANACAK!KEÇİLERİN!!! ULTRASON!İLE!SEÇİMİ!

Tags:

  Fiyat

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Keçi!Suni!Tohumlama Uygulaması! Fiyat!Listesi

1 Ke i Suni Tohumlama Uygulamas fiyat Listesi SERV S KE SAYISI F YATI UYGULAMA EKL TOHUMLANACAK KE LER N < 30 250 TL 1 1 ve 2. Uygulamalar ULTRASON LE SE M lave ke i ba na 5 TL 2 G nl k bir SE LEN HAYVANLARA HORMON (S NGER) uygulamad r. Bir TAKILMASI gece konaklama 2 S nger, PMSG ve Prostaglandine Hormonlar , Ke i Ba na 19 TL gerekir. Enjekt r, i ne, dezenfektan ve Antibiyotik Dahil PMSG VE CLOPRESTENOL HORMONLARININ 3 REPROTURK denetiminde letme uygular UYGULANMASI S NGERLER N ALINMASI 4 REPROTURK denetiminde letme uygular KIZGINLIK ARAMA, Ke i Say s Ke i ba na 5. Uygulama SE M, < 15 30 TL 2 G nl k 5 TEKE E LE T RME 16- 39 28 TL uygulamad r. Bir VE 40- 79 25 TL gece konaklama SUN TOHUMLAMA 80 ve zeri 23 TL gerekir. 6. Uygulama 1 G nl k < 30 250 TL 6 GEBEL KLER N ULTRASON LE KONTROLU uygulamad r. lave ke i ba na 5 TL letme isterse uygulan r * KES N FATURALAMA, GER EKLE T R LEN LEMLER ZER NDEN YAPILACAKTIR * LETMELERE ANKARA' DAN ULA IM VE KONAKLAMA G DERLER LETMELERCE KAR ILANIR * 80 VE ZER TOHUMLAMA VE UYGULAMALARDA 2 UZMAN SEYAHAT EDER * SEYAHAT EKL UZAKLIK VE TA INACAK MALZEME NEDEN YLE TARAFLARCA BEL RLEN R


Related search queries