Example: biology

KEMENTERIAN/ TARIKH BIL. SKIM PERKHIDMATAN …

KEMENTERIAN/ TARIKH . BIL. SKIM PERKHIDMATAN TANGGAGAJI JABATAN BERKUATKUAS A. 1. Imam Tingkatan I 2. Imam Tingkatan II 3. Imam/Khatib Tingkatan III 1985. 4. Imam/Khatib Tingkatan IV Hal Ehwal Ugama 1985. 5. Imam/Khatib Tingkatan V 1985. 6. Bilal Tingkatan I 7. Bilal Tingkatan II 8. Merbut 1. Pegawai PERKHIDMATAN Pengurusan / Perjawatan 2. Pegawai Perjawatan / Penyiaran dan 3. Pegawai Luar Tingkat I dan Tingkat II Penerangan/. 1987. Kemajuan Perumahan Pendaftar Institut Pendidikan Sultan 4. Pelajaran Hassanal Bolkiah 1. Penolong Pengarah Pelabuhan 2. Kerani Pelabuhan Pelabuhan 1991. 3. Pemandu Transtainer 1. Pegawai Pentadbir Tingkat I / 2.

SKIM PERKHIDMATAN TANGGAGAJI KEMENTERIAN/ JABATAN TARIKH BERKUATKUASA - Diluluskan tanpa Skim Perkhidmatan m.s. 4 93. Penolong Ketua Pos Agung B.3 / B.2.EB.3 Perkhidmatan Pos95. 1993 94. Penguasa Pos C.2-3.EB.4

Tags:

  Perkhidmatan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KEMENTERIAN/ TARIKH BIL. SKIM PERKHIDMATAN …

1 KEMENTERIAN/ TARIKH . BIL. SKIM PERKHIDMATAN TANGGAGAJI JABATAN BERKUATKUAS A. 1. Imam Tingkatan I 2. Imam Tingkatan II 3. Imam/Khatib Tingkatan III 1985. 4. Imam/Khatib Tingkatan IV Hal Ehwal Ugama 1985. 5. Imam/Khatib Tingkatan V 1985. 6. Bilal Tingkatan I 7. Bilal Tingkatan II 8. Merbut 1. Pegawai PERKHIDMATAN Pengurusan / Perjawatan 2. Pegawai Perjawatan / Penyiaran dan 3. Pegawai Luar Tingkat I dan Tingkat II Penerangan/. 1987. Kemajuan Perumahan Pendaftar Institut Pendidikan Sultan 4. Pelajaran Hassanal Bolkiah 1. Penolong Pengarah Pelabuhan 2. Kerani Pelabuhan Pelabuhan 1991. 3. Pemandu Transtainer 1. Pegawai Pentadbir Tingkat I / 2.

2 Pegawai Pentadbir Tingkat Khas 3. Pegawai Pentadbir Kanan Kumpulan 3. 4. Pegawai Pentadbir Kanan Kumpulan 2. 5. Pegawai Pentadbir Kanan Kumpulan 1 Gunasama 6. Pegawai Pentadbir Kanan Superscale C. 7. Pegawai Pentadbir Kanan Superscale B. 8. Pegawai Pentadbir Kanan Superscale A. 9. Pegawai Pentadbir Kanan Superscale Special 10. Pengarah Biro Kawalan Narkotik Superscale B / C 1992. Timbalan Pengarah Biro Kawalan 11. Kumpulan 2. Narkotik Biro Kawalan Narkotik Penolong Pengarah Biro Kawalan 12. / Narkotik Pegawai Hal Ehwal Cina dan 13. / Polis DiRaja Brunei Antarabangsa 14. Pengarah Unit Petroleum Superscale A / B Unit Petroleum 15.

3 Pegawai Kerja Kanan Pendidikan 16. Pelatih Teknikal Percetakan 1. Juruaudit Kanan Audit 2. Timbalan Pengarah Unit Petroleum Superscale C. 3. Penolong Pengarah Unit Petroleum Kumpulan 2. 4. Ketua Jurutera Petroleum Kumpulan 2. 5. Ketua Ahli Kaji Bumi Kumpulan 2. Unit Petroleum 6. Ketua Ahli Geofizik Kumpulan 2. 7. Ketua Ahli Petrofizik Kumpulan 2 1993. 8. Ketua Juruaudit Petroleum Kumpulan 2. 9. Ketua Pegawai Ekonomi Petroleum Kumpulan 2. Ketua Pegawai Undang-Undang 10. Kumpulan 2. Petroleum 11. Ketua Pegawai Projek Petroleum Kumpulan 2 Unit Petroleum 12. Ketua Pegawai Kewangan Petroleum Kumpulan 2. 13. Jurutera Petroleum Kanan Kumpulan 3.

4 - Diluluskan tanpa Skim PERKHIDMATAN 1. KEMENTERIAN/ TARIKH . BIL. SKIM PERKHIDMATAN TANGGAGAJI JABATAN BERKUATKUAS A. 14. Ahli Kaji Bumi Kanan Kumpulan 3. 15. Ahli Geofizik Kanan Kumpulan 3. 16. Ahli Petrofizik Kanan Kumpulan 3. 17. Pegawai Ekonomi Petroleum Kanan Kumpulan 3. 18. Juruaudit Petroleum Kanan Kumpulan 3. 19. Pegawai Ekonomi Petroleum Kanan Kumpulan 3. Pegawai Undang-Undang Petroleum 20. Kumpulan 3. Kanan 21. Pegawai Projek Petroleum Kanan Kumpulan 3. 22. Pegawai Kewangan Petroleum Kanan Kumpulan 3. 23. Jurutera Petroleum 24. Ahli Kaji Bumi Unit Petroleum 25. Ahli Geofizik 26. Ahli Petrofizik 27. Pegawai Ekonomi Petroleum 28.

5 Juruaudit Petroleum 29. Pegawai Undang-Undang Petroleum 30. Pegawai Projek Petroleum 31. Pegawai Kewangan Petroleum 32. Jurutera 33. Pegawai Kaji Bumi 34. Pegawai Undang-Undang 35. Pegawai Projek 36. Pegawai Kewangan Penolong Pengarah PERKHIDMATAN 37. Perubatan dan Kesihatan (Kejururawatan). Ketua PERKHIDMATAN Kejururawatan 1993. 38. (Pendidikan). Ketua PERKHIDMATAN Kejururawatan 39. (Perubatan). Ketua PERKHIDMATAN Kejururawatan 40. (Kesihatan). Ketua PERKHIDMATAN Kejururawatan 41. (Pergigian). Pengetua Pegawai Jururawat /. 42. (Pendidikan) /. 43. Pengetua Pegawai Jururawat (Perubatan). / Kesihatan 44. Pengetua Pegawai Jururawat (Kesihatan).

6 /. 45. Pengetua Pegawai Jururawat (Pergigian). Pegawai Jururawat Kanan (Pendidikan /. 46. Perubatan) Pegawai Jururawat Kanan (Pendidikan /. 47. Perbidanan) Pegawai Jururawat Kanan (Pendidikan /. 48. Kesihatan) 49. Pegawai Jururawat (Pendidikan) Pegawai Jururawat Kanan (Pentadbiran /. 50. Perubatan) /. 51. Pegawai Jururawat Kanan (Perubatan). - Diluluskan tanpa Skim PERKHIDMATAN 2. KEMENTERIAN/ TARIKH . BIL. SKIM PERKHIDMATAN TANGGAGAJI JABATAN BERKUATKUAS A. /. 52. Pegawai Jururawat Kanan (Istana). /. 53. Pegawai Jururawat Kanan (Mata). /. 54. Pegawai Jururawat Kanan (Pembedahan). Pegawai Jururawat Kanan /. 55. (Kesejahteraan Jiwa) Pegawai Jururawat Kanan (Kemalangan /.)

7 56. dan Kecemasan) /. 57. Pegawai Jururawat Kanan (Perbidanan). Pegawai Jururawat Kanan (Rawatan /. 58. Rapi) Pegawai Jururawat Kanan (Penyakit /. 59. Kanak-Kanak) 60. Pegawai Jururawat (Perubatan) 61. Jururawat Kanan 62. Jururawat Pegawai Jururawat Kanan (Pentadbiran /. 63. Kesihattan) Pegawai Jururawat Kanan (Kesihatan / Kesihatan 64. Masyarakat) Pegawai Jururawat (Kesihatan 65. Masyarakat). 66. Jururawat Kanan (Kesihatan Masyarakat) 67. Jururawat (Kesihatan Masyarakat) Pegawai Jururawat Kanan (Pentadbiran / 1993. 68. Pergigian) /. 69. Pegawai Jururawat Kanan (Pergigian). 70. Pegawai Jururawat (Pergigian) 71. Jururawat Kanan (Pergigian) 72.

8 Jururawat (Pergigian) 73. Jururawat Terlatih (Pergigian) 74. Pembantu Jururawat Kanan 75. Pembantu Jururawat Tingkat Khas 76. Pembantu Jururawat 77. Pembantu Jururawat Pelatih 78. Bidan Kanan 79. Bidan Tingkat Khas 80. Bidan 81. Bidan Pelatih 82. Pengarah Teknologi Maklumat Superscale B / C. Kewangan 83. Pengarah Institusi Kewangan Superscale B / C. 84. Ketua Unit Alam Sekitar Kumpulan 1 Pembangunan 85. Setiausaha Bandaran / 86. Penolong Setiausaha Bandaran Lembaga Bandaran 87. Merinyu Bandaran 88. Pemeriksa Bangunan Timbalan Kanan Pendaftar Beranak dan 89. / Kesihatan Mati 90. Pengurus Pemasaran / Kumpulan 3 / 2 Pusat Pengurusan 91.

9 Pengurus Rancangan / Kumpulan 3 / 2 ASEAN-EC, 92. Pengurus Pejabat / PERKHIDMATAN Awam - Diluluskan tanpa Skim PERKHIDMATAN 3. KEMENTERIAN/ TARIKH . BIL. SKIM PERKHIDMATAN TANGGAGAJI JABATAN BERKUATKUAS A. 93. Penolong Ketua Pos Agung / 94. Penguasa Pos 95. Posmen Tingkat Khas PERKHIDMATAN Pos 96. Posmen Tingkat I. 97. Pegawai Tugas-Tugas Khas Kumpulan 2 / Hal Ehwal Ugama Kastam dan Eksais 98. Penolong Pegawal Kastam dan Eksais Diraja Timbalan Pengarah Biro Mencegah Biro Mencegah 99. Superscale B / Rasuah Rasuah 1993. 100. Atendan Kanan Hospital Kesihatan 101. Pegawai Perikanan Kanan Perikanan 102. Pegawai Perikanan / 103.

10 Pengarah Hal Ehwal Masjid Superscale C. 104. Penolong Pengarah Hal Ehwal Masjid Kumpulan 2. 105. Pegawai Hal Ehwal Masjid Kanan Kumpulan 3. 106. Pegawai Hal Ehwal Masjid Tingkat Khas Hal Ehwal Masjid 107. Pegawai Hal Ehwal Masjid / 108. Penolong Pegawai Hal Ehwal Masjid 109. Ketua Pegawai Perpustakaan / 1. Ketua Atendan Kanan Lapangan Terbang Penerbangan Awam 2. Atendan Kanan Lapangan Terbang E3 3. Pengarah Pusat Tahanan Superscale C. 4. Timbalan Pengarah Pusat Tahanan Kumpulan 3. 5. Penguasa Pusat Tahanan 6. Penolong Penguasa Pusat Tahanan Pusat Tahanan 7. Ketua Wadar 8. Sarjan 9. Koperal 10. Wadar 11. Kurator Arkeologi / 12.


Related search queries