Example: bankruptcy

Kingspan Therma TW50 Spouwplaat | Isolatie voor …

Insulation Tweede editie December 2011. spouw assortiment HOOG RENDEMENT Isolatie VOOR SPOUWMUREN. G Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde van 0,023 G Ruimtebesparend traditionele isolatiematerialen G Licht van gewicht G Geen detailaanpassingen G Eenvoudig te verwerken G Duurzame isolatiewaarde Uw dealer voor Kingspan isolatiematerialen: BPG Boxtel Koppenhoefstraat 6. 5283 VK Boxtel Tel. 0411-674230. Fax 0411-673907. Energiezuinig Bouwen . Minder CO2. Introductie Waarom isoleren? Services Inleiding Bestekteksten Ruim een derde van de totale CO2 uitstoot wordt veroorzaakt Voor Stabu bestekteksten in Nederland, de Belgische doordat gebouwen op temperatuur moeten worden gehouden. lastenboekteksten en standaard referentiebestekken, Daarom worden de eisen voor de energieprestaties van raadpleeg de Kingspan Insulation bestekservice op woningen en utiliteitsgebouwen alsmaar aangescherpt.

HoogrendementPIRhardschuim lambdawaardevan0,023W/m .K Ruimtebesparendt.o.v.traditionele isolatiematerialen Lichtvangewicht Geendetailaanpassingen Eenvoudigteverwerken

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Kingspan Therma TW50 Spouwplaat | Isolatie voor …

1 Insulation Tweede editie December 2011. spouw assortiment HOOG RENDEMENT Isolatie VOOR SPOUWMUREN. G Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde van 0,023 G Ruimtebesparend traditionele isolatiematerialen G Licht van gewicht G Geen detailaanpassingen G Eenvoudig te verwerken G Duurzame isolatiewaarde Uw dealer voor Kingspan isolatiematerialen: BPG Boxtel Koppenhoefstraat 6. 5283 VK Boxtel Tel. 0411-674230. Fax 0411-673907. Energiezuinig Bouwen . Minder CO2. Introductie Waarom isoleren? Services Inleiding Bestekteksten Ruim een derde van de totale CO2 uitstoot wordt veroorzaakt Voor Stabu bestekteksten in Nederland, de Belgische doordat gebouwen op temperatuur moeten worden gehouden. lastenboekteksten en standaard referentiebestekken, Daarom worden de eisen voor de energieprestaties van raadpleeg de Kingspan Insulation bestekservice op woningen en utiliteitsgebouwen alsmaar aangescherpt.

2 Dat vraagt om nieuwe bouwmethodiek, aanpassingen en RC rekenprogramma verbeterde materialen. Kingspan Insulation biedt u een online rekenprogramma Trias energetica waarmee u in een handomdraai RC waardes berekent. U kunt Goed isoleren is volgens het principe van de trias energetica' constructies berekenen met alle type isolatiematerialen en deze de meest effectieve methode om het energieverbruik in met elkaar vergelijken. Voor diverse opbouwen, van platdak tot gebouwen terug te dringen en vormt de basis voor de spouw, van houten vloer tot HSB gevels. Kijk voor meer Energieprestatienorm (EPN). Een goed ge soleerd gebouw kan informatie op tot een vermindering van maar liefst tweederde van de energieconsumptie leiden. Het model is ontwikkeld door de TU delft en splitst de bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Het biedt de mogelijkheid om eerst te zorgen voor een minimale energiebehoefte van een gebouw, om vervolgens de energie zo gunstig mogelijk op te wekken.

3 De Trias Energetica bestaat uit drie stappen: 1 Beperk de energievraag; isoleer de gebouwschil optimaal 2 Wek benodigde energie duurzaam op, bij voorkeur uit oneindige bronnen 3 Wek de resterende energiebehoefte zo effici nt mogelijk op 1 Beperk de energievraag. 2 Wek benodigde energie duurzaam op. 3 Wek de resterende energiebehoefte zo effici nt mogelijk op. Hoogwaardige spouw Isolatie van Kingspan Insulation Kingspan Therma TW50 Spouwplaat is prima toepasbaar in nieuwbouwprojecten. Juist dan hebt u immers te maken met steeds strenger wordt de epc en Isolatie eisen. Dankzij de hoge isolatiewaarde kunt u de dikte van de normale spouw in stand houden en zijn dure detailaanpassingen overbodig. Ook bij renovatieprojecten worden de Kingspan Therma . TW50 Spouwplaat steeds vaker toegepast. Zeker bij projecten waar de beschikbare ruimte beperkt is.

4 Het verschil tussen de Kingspan Therma TW50 Spouwplaat en de Kingspan Therma TW50 Plus Spouwplaat is de 20 mm glaswol, waardoor oneffenheden op het binnenblad van de spouw worden opgevangen en vrije convectie wordt voorkomen. 2. Isolatiewetgeving in Nederland Isolatiewetgeving in Belgi . Inleiding Inleiding In Nederland worden alle bouwaanvragen getoetst aan de In Belgi moeten gebouwen en werkzaamheden waarvoor energieprestatienorm (epn). Om te bepalen of een een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, vanaf nieuwbouwobject voldoet aan deze norm wordt de 1 januari 2012 voldoen aan een strengere energieprestatieco ffici nt (epc) berekend. Dit is een energieprestatieregelgeving. Een tweede stap staat gepland rekenmodel dat het energieverlies en gebruik van een voor 1 januari 2014. Bovendien wordt er vanaf 2012 voor nieuwbouwobject uitdrukt in een cijfer.

5 Hoe lager dit cijfer, hoe woongebouwen een nieuwe EPB eis ingevoerd, namelijk het gunstiger het energie verbruik. En de epc eis gaat de beperken van de netto energiebehoefte voor verwarming. komende jaren steeds verder omlaag, waardoor de CO2 Die mag voor een nieuwe wooneenheid niet hoger zijn dan uitstoot van nieuwbouwwoningen aanzienlijk vermindert. 70 kWh/m2. Een aanscherping van de epc norm heeft grote gevolgen voor K peil het ontwerp van gebouwen n voor de keuze van materiaal. Voor de K peil eis geldt slechts n stap, namelijk een K peil Natuurlijk weten we dat isoleren alleen niet de enige manier is van maximum K40 vanaf 2012. Dit geldt voor woongebouwen, om de epc eis te halen; daarvoor zijn ook vernieuwende kantoren, scholen en gebouwen met andere specifieke oplossingen en installaties nodig. Maar die verbruiken energie bestemmingen.

6 Voor nieuwe industri le gebouwen wordt de en brengen onderhoudskosten met zich mee. Bovendien gaan keuze tussen een K peil of U waarde eis geschrapt. Vanaf ze niet de levensduur van het gebouw mee. Isolatie betaalt u 2012 gelden beide eisen. n keer en het verbruikt geen stroom. Er zijn drie soorten EPB eisen: De voordelen op een rijtje: G thermische Isolatie eisen: maximale U waarden en G eenmalige investering;. maximaal K peil;. G. G. geen onderhoudskosten;. energieprestatie eis: maximaal E peil; en G. G. gaat een levensduur van een gebouw mee;. binnenklimaateisen: minimale ventilatievoorzieningen en G maximaal wooncomfort; en beperking van het risico op oververhitting in de zomer. G de snelste manier om de epc waarde omlaag te brengen. De eisen hangen af van de bestemming van het gebouw. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Beter isoleren betekent bij de meeste isolatiematerialen dikker woongebouwen, kantoren en scholen, industri le isoleren.

7 Het gevolg hiervan is dat er meestal een bredere bestemming en andere specifieke bestemmingen. constructie nodig is. Een bredere constructie betekent in die gevallen aanpassing van detailleringen, dus duurder bouwen. Bovenstaande EPB eisen gelden voor: Met het Kingspan Therma spouw assortiment kan met een G nieuwbouw;. G. minimale dikte, maximaal worden ge soleerd en vermijdt u herbouw van een gebouw na volledige afbraak; grondige kostbare bouwkundige aanpassingen. Met de scherpere renovatie van een bestaand groot gebouw; en epc eisen moet het energieverbruik van gebouwen worden G uitbreiding van een gebouw of herbouw van een deel van teruggedrongen. In 2011 is de epc aangescherpt van 0,8 naar 0,6. In 2015 gaat de waarde naar 0,4 en in 2020 naar een gebouw na afbraak, met een beschermd volume dat energieneutraal. groter is dan 800 m of dat minstens n wooneenheid bevat.

8 De eisen gelden alleen voor het uitgebreide of het Heden 2015 2020 herbouwde deel. 0,6 0,4 Energieneutraal In onderstaande tabel staan de maximale U waarden per constructiedeel. Umax ( ). Constructiedeel 2012 2014. Daken of plafonds 0,27 0,24. Buitenmuren 0,35 0,30. Vloeren boven buitenomgeving 0,35 0,30. Vloeren boven volle grond 0,35 0,30. Beglazing 1,30 1,10. 3. EPC. Advies bij epc 0,6: werk met RC = 5,0 Het toepassen van dunne hoogwaardige Isolatie heeft dus ook Adviesbureaus zeggen het al langer: een epc van 0,6 behaalt u een positieve invloed op de lineaire koudebruggen. Kingspan het eenvoudigst als u de spouw isoleert met een RC waarde Insulation heeft voor alle mogelijke spouwmuurdetails SBR. van 5,0. Met de Kingspan Therma TW50 Spouwplaat referentiedetails laten opstellen, met de daarbij behorende factor. Deze waarde kunt u gebruiken in epc berekeningen.

9 Behaalt u die waarde al met een dikte van 107 mm. Met de De SBR referentiedetails zijn te vinden op de onze website. Kingspan Kooltherm K8 Spouwplaat is 98 mm zelfs al voldoende. Wilt u een epc van 0,4 behalen? Isoleer dan uw Schilindex spouw met een RC waarde van 8,0. Dit is te realiseren met een De Nederlandse Isolatie Industrie (NII) heeft de Schilindex Therma plaat van 185 mm of nog beter met een Kooltherm ontwikkeld: een bruikbaar tool voor ontwerpers. Het belang en plaat van 169 mm, dunner dan elk ander isolatiemateriaal. effect van Isolatie kunnen er eenvoudig mee worden aangetoond. De Schilindex bepaalt het warmteverlies via Hiermee wint u ruimte en daarmee ontwerpvrijheid. gevels, vloeren en daken. Daarbij kunt u rekening houden met Komt u in de knel? koudebruggen, het effect van zoninstraling en de bouwkundige Laten we er niet omheen draaien: met traditionele massa.

10 Ook infiltratie en de benodigde ventilatie zitten in de isolatiematerialen als minerale wol wordt het steeds lastiger berekening. Dat maakt het mogelijk de hoeveelheid energie te om de epc eis te halen. Dat hebt u ongetwijfeld al gemerkt. berekenen, die nodig is om een gebouw volgens de norm op Hoe scherper de epc eis, hoe dikker u moet bouwen met comfortniveau te houden. In de zomer vindt er een andere toevoer van energie plaats dan in de winter. Daarom bestaat traditionele Isolatie en hoe meer u in de knel komt met de de Schilindex uit een zomer en een wintergetal. De index is te detaillering. Het kan ook anders. Met de hoogwaardige harde vinden op de website van de NII. isolatieplaten van Kingspan Insulation. Daarmee haalt u met gemak de hoogste isolatiewaarde n behoudt u uw Winst met Kingspan Insulation ontwerpvrijheid. Kortom, het verschil zit in de schil.


Related search queries