Example: tourism industry

KONTAKTI I ADRESE ZA PREUZIMANJE EE …

Fond za za titu okoli a i energetsku u inkovitost Radni ka cesta 80, Zagreb KONTAKTI I ADRESE ZA PREUZIMANJE ee otpada . I. PREZIMANJE ee otpada OD POSJEDNIKA PUTEM TELEFONSKOG POZIVA / PRIJAVE OVLA TENOM SKUPLJA U. OVLA TENI SKUPLJA I (u sustavu Fonda): Za sve vrste otpadnih elektri nih i elektroni kih ure aja i opreme iz Dodatka Pravilnika o gospodarenju otpadnim elektri nim i elektroni kim ure ajima i opremom, mase ve e od 30 kg, za cijelo podru je Republike Hrvatske, posjednici ee otpada (ku anstva i pravne osobe) mogu naru iti besplatan odvoz pozivom na: FLORA VTC 33 000 Virovitica, Vukovarska cesta 5. Tel: 033/ 803-140. Fax: 033/ 800-873. Radno vrijeme: od 07-15 sati 0800 444 110 (od 08-16 sati), besplatan broj telefona - unosom naloga SMS: 098/ 444-110 preko sms-a E-mail: Za PREUZIMANJE samo velikih ku anskih ure aja (to ka 1. Dodatka Pravilnika), mase ve e od 30 kg, na podru ju Grada Zagreba, Zagreba ke i Krapinsko-zagorske upanije, posjednici ee otpada (ku anstva i pravne osobe) mogu naru iti besplatan odvoz pozivom na: CE-ZA-R 10090 Zagreb, Josipa Lon ara 15.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Radnička cesta 80, Zagreb KONTAKTI I ADRESE ZA PREUZIMANJE EE OTPADA I. PREZIMANJE EE OTPADA OD POSJEDNIKA PUTEM TELEFONSKOG POZIVA / …

Tags:

  Kontakti i adrese za preuzimanje ee, Kontakti, Adrese, Preuzimanje, Kontakti i adrese za preuzimanje ee otpada, Otpada, Ee otpada

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KONTAKTI I ADRESE ZA PREUZIMANJE EE …

1 Fond za za titu okoli a i energetsku u inkovitost Radni ka cesta 80, Zagreb KONTAKTI I ADRESE ZA PREUZIMANJE ee otpada . I. PREZIMANJE ee otpada OD POSJEDNIKA PUTEM TELEFONSKOG POZIVA / PRIJAVE OVLA TENOM SKUPLJA U. OVLA TENI SKUPLJA I (u sustavu Fonda): Za sve vrste otpadnih elektri nih i elektroni kih ure aja i opreme iz Dodatka Pravilnika o gospodarenju otpadnim elektri nim i elektroni kim ure ajima i opremom, mase ve e od 30 kg, za cijelo podru je Republike Hrvatske, posjednici ee otpada (ku anstva i pravne osobe) mogu naru iti besplatan odvoz pozivom na: FLORA VTC 33 000 Virovitica, Vukovarska cesta 5. Tel: 033/ 803-140. Fax: 033/ 800-873. Radno vrijeme: od 07-15 sati 0800 444 110 (od 08-16 sati), besplatan broj telefona - unosom naloga SMS: 098/ 444-110 preko sms-a E-mail: Za PREUZIMANJE samo velikih ku anskih ure aja (to ka 1. Dodatka Pravilnika), mase ve e od 30 kg, na podru ju Grada Zagreba, Zagreba ke i Krapinsko-zagorske upanije, posjednici ee otpada (ku anstva i pravne osobe) mogu naru iti besplatan odvoz pozivom na: CE-ZA-R 10090 Zagreb, Josipa Lon ara 15.

2 Tel: 01/ 3442-999. Fax: 01/ 3442-998. Radno vrijeme: od 07:30-15:30 sati 0800 02 04 (od 07-15 sati), besplatan broj telefona E-mail: Za PREUZIMANJE samo velikih ku anskih ure aja (to ka 1. Dodatka Pravilnika), mase ve e od 30 kg, na podru ju Primorsko-goranske, Istarske i Li ko-senjske upanije, posjednici ee otpada (ku anstva i pravne osobe) mogu naru iti besplatan odvoz pozivom na: METIS 51227 Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo 414. Tel: 051/ 301-034. Fax: 051/ 343-105. Radno vrijeme: od 07-15 sati 0800 00 51 (od 07-15 sati, sub: 07-13 sati), besplatan broj telefona E-mail: EE otpad koji se predaje skuplja u mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi va enja zasebnih komponenti (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.). EE otpad skuplja je du an preuzeti najdu e unutar 30 dana od poziva. Skupljanje i prijevoz EE.

3 otpada obavlja se bez naplate. II. SVE VRSTE ee otpada MOGU SE I OSOBNO PREDATI U SABIRNE CENTRE NA SLJEDE IM ADRESAMA: Preporu a se prethodno nazvati telefon nazna en u tablici : 1. 1. FLORA VTC : (za kategorije ee otpada : 1. do 10.) - 0800 444 110 besplatan broj telefona GRAD ZAGREB. MJESTO TVRTKA ADRESA RADNO VRIJEME KONTAKT BROJ POSLOVNA ADRESA. 1. ZAGREB 01/ 3385 500; 098/ 307 990 Kralja Tomislava 6b, Strmec 2. U ERJE SPECTRA MEDIA pon-pet. 08-16 sati Fax: 01/ 3779 159 @spectra- Samoborski 3. KA INA ZAGREBA KA UPANIJA. MJESTO TVRTKA ADRESA RADNO VRIJEME KONTAKT BROJ POSLOVNA ADRESA. 1. VRBOVEC KOMUNALAC VRBOVEC Kolodvorska 29, Vrbovec 01/ 2791 417. 2. IVANI GRAD IVAKOP Savska 50, Ivani Grad 01/ 2888 940. 3. POKUPSKO OP INA POKUPSKO Pokupsko bb, Pokupsko 01/ 6266 210. 4. IVANJA RIJEKA. 5. SV. IVAN ZELINA INTERIJERI MUJKI 6a, ( itnjak) Zagreb pon-pet. 08-16 sati 01/ 2404 593; 098/ 1889 027.

4 6. DUGO SELO. KOMUNALNO JASTREBARSKO Franje Tu mana, 01/ 6281 189. Jastrebarsko 7. JASTREBARSKO pon-pet. 08-16 sati, sub. OBRT ZA EE OTPAD 098/ 9193 070; 099/ 7337 315. Banija 122, Karlovac 08-12 sati MLADEN FRKOVI . VG ISTO A Kolodvorska 64, 01/ 6370 160. 8. VELIKA GORICA 01/ 3385 500; 098/ 307 990 Kralja Tomislava 6b, Strmec SPECTRA MEDIA pon-pet. 08-16 sati Fax: 01/ 3779 159 @spectra- Samoborski 9. BREGANA. 10. BRDOVEC. 11. POJATNO. BISTRA (DONJA I. 12. GORNJA). 01/ 3385 500; 098/ 307 990 13. JAKOVLJE Kralja Tomislava 6b, Strmec SPECTRA MEDIA pon-pet. 08-16 sati Fax: 01/ 3779 159 @spectra- 14. SAMOBOR Samoborski 15. KLIN A SELA. PISAROVINA. 16. (JAMNICA. PISAROVINSKA). 17. KRAVARSKO. ZAPRE I Pavla Lon ara 2, Zapre i 01/ 3310 315. 18. ZAPRE I 01/ 3385 500; 098/ 307 990 Kralja Tomislava 6b, Strmec SPECTRA MEDIA pon-pet. 08-16 sati Fax: 01/ 3779 159 @spectra- Samoborski KRAPINSKO ZAGORSKA UPANIJA.

5 MJESTO TVRTKA ADRESA RADNO VRIJEME KONTAKT BROJ POSLOVNA ADRESA. KRAKOM Gajeva 20, Krapina 0800/ 666 78. 1. KRAPINA. AUTO TV SERVIS JURINJAK- :30-16 sati, sub Frana Galovi a 4, Krapina 049/ 371 396; 098/ 531 429 OBRT 7:30-12 sati Lastine 1 (Ispred sortirnice 049/ 340 097,778;. HUMKOM HUM iskoristivog otpada ( iznad pon-pet. 07-15 sati Fax: 049/ 300-533. 2. HUM NA SUTLI Vetropack stra e)). AUTO TV SERVIS JURINJAK- :30-16 sati, sub Frana Galovi a 4, Krapina 049/ 371 396; 098/ 531 429 OBRT 7:30-12 sati 3. PREGRADA. 4. BEDEKOV INA. 5. OROSLAVLJE. 6. ZLATAR. 7. ZLATAR BISTRICA. 8. KONJ INA. 9. POZNANOVEC. 10. MARIJA BISTRICA. 11. MIHOVLJAN AUTO TV SERVIS JURINJAK- :30-16 sati, sub Frana Galovi a 4, Krapina 049/ 371 396; 098/ 531 429 12. RADOBOJ OBRT 7:30-12 sati VELIKO. 13. TRGOVI E. 14. TUHELJ. 15. KUMROVEC. 16. GORNJA STUBICA. 17. DONJA STUBICA. 18. DESNI . 19. ZABOK. SISA KO MOSLOVA KA UPANIJA.

6 MJESTO TVRTKA ADRESA RADNO VRIJEME KONTAKT BROJ POSLOVNA ADRESA. 1. KUTINA MOSLAVINA Zagreba ka 1, Kutina 044/ 682 320. Adalbert Knoppa 1a, 2. NOVSKA NOVOKOM 044/ 600 636. Novska 0800/ 444 110. Vukovarska cesta 5, 3. POPOVA A FLORA VTC pon-pet. 08-16 sati 033/ 803 140; 099/ 2175 276 Virovitica Fax: 033/ 800 873. Bo idara Ad ije 19, Sisak AUTO SERVIS PIT STOP - obrt pon-pet. 08-16 sati 098/ 380 168; 099/ 4130 084 4. PETRINJA (tvorni ki krug eljezare). KOMUNALAC PETRINJA Ivana Gunduli a 14, Petrinja 044/ 527 440. Bo idara Ad ije 19, Sisak AUTO SERVIS PIT STOP - obrt pon-pet. 08-16 sati 098/ 380 168; 099/ 4130 084 HRVATSKA (tvorni ki krug eljezare). 5. KOSTAJNICA Unska 1, Hrvatska J P KOMUNALAC 044/ 525 500. Kostajnica Bo idara Ad ije 19, Sisak AUTO SERVIS PIT STOP - obrt pon-pet. 08-16 sati 098/ 380 168; 099/ 4130 084 HRVATSKA (tvorni ki krug eljezare). 6. DUBICA KOMUNALAC-HRVATSKA Petra Berislavi a bb, 044/ 855 422.

7 DUBICA Hrvatska Dubica 7. SISAK. 8. LEKENIK. 9. GVOZD. 10. TOPUSKO. AUTO SERVIS PIT STOP - obrt Bo idara Ad ije 19, Sisak pon-pet. 08-16 sati 098/ 380 168; 099/ 4130 084 11. DVOR. 12. SUNJA. 13. JASENOVAC. 14. GLINA. KARLOVA KA UPANIJA. MJESTO TVRTKA ADRESA RADNO VRIJEME KONTAKT BROJ POSLOVNA ADRESA. VOJNI Bo idara Ad ije 19, Sisak 1. AUTO SERVIS PIT STOP - obrt pon-pet. 08-16 sati 098/ 380 168; 099/ 4130 084 (tvorni ki krug eljezare). pon-pet. 08-16 sati, sub. OBRT ZA EE OTPAD 098/ 9193 070; 099/ 7337 315. Banija 122 08-12 sati 2. KARLOVAC MLADEN FRKOVI . ISTO A Ga anski Trg 8 047/ 611 918. pon-pet. 08-16 sati, sub. OBRT ZA EE OTPAD 098/ 9193 070; 099/ 7337 315. Banija 122, Karlovac 08-12 sati MLADEN FRKOVI . 3. OGULIN. STAMBENO KOMUNALNO. Vladimira Nadzora 23, Slunj 047/ 811 489. GOSPODARSTVO pon-pet. 08-16 sati, sub. OBRT ZA EE OTPAD 098/ 9193 070; 099/ 7337 315. Banija 122, Karlovac 08-12 sati MLADEN FRKOVI.

8 4. DUGA RESA. KOMUNALNO-DUGA RESA. Kolodvorska 1, Duga Resa 0800/ 200 172. pon-pet. 08-16 sati, sub. OBRT ZA EE OTPAD 098/ 9193 070; 099/ 7337 315. 5. SLUNJ Banija 122, Karlovac 08-12 sati MLADEN FRKOVI . KOMUNALAC Petra Sva i a 5, Slunj 047/ 777 202. 6. OZALJ. 7. RAKOVICA. OBRT ZA EE OTPAD pon-pet. 08-16 sati, sub. 098/ 9193 070; 099/ 7337 315. 8. O TARIJE Banija 122, Karlovac MLADEN FRKOVI 08-12 sati 9. JOSIPDOL. 10. PLA KI. VARA DINSKA UPANIJA. MJESTO TVRTKA ADRESA RADNO VRIJEME KONTAKT BROJ POSLOVNA ADRESA. pon-pet. 08-15 sati, sub. DUMA ELEKTRONIKA OBRT Jalkove ka 20, Vara din 042/ 213 668 08-12 sati 1. IVANEC. Vladimira Nazora 96b, IVKOM 042/ 770 558. Ivanec pon-pet. 08-15 sati, sub. DUMA ELEKTRONIKA OBRT Jalkove ka 20, Vara din 042/ 213 668 2. NOVI MAROF 08-12 sati NOVOKOM Zagorska 31 042/ 205 392. pon-pet. 08-15 sati, sub. DUMA ELEKTRONIKA OBRT Jalkove ka 20, Vara din 042/ 213 668 3.

9 LUDBREG 08-12 sati LUKOM Koprivni ka 17 042/ 811 422. 4. VARA DIN. TRNOVEC. 5. pon-pet. 08-15 sati, sub. BARTOLOVE KI DUMA ELEKTRONIKA OBRT Jalkove ka 20, Vara din 042/ 213 668 08-12 sati VARA DINSKE. 6. TOPLICE. 7. BEDNJA AUTO TV SERVIS JURINJAK- :30-16 sati, sub Frana Galovi a 4, Krapina 049/ 371 396; 098/ 531 429 8. LEPOGLAVA OBRT 7:30-12 sati KOPRIVNI KO KRI EVA KA UPANIJA. MJESTO TVRTKA ADRESA RADNO VRIJEME KONTAKT BROJ POSLOVNA ADRESA. 1. KOPRIVNICA KOMUNALAC Mosna ulica 15, Koprivnica 0800/ 8848. Ulica Drage Grdeni a 7, 2. KRI EVCI KOMUNALNO PODUZE E 048/ 720 915. Kri evci Radni ka cesta 61, 3. UR EVAC KOMUNALIJE 048/ 812 304. ur evac 4. UR EVAC. NOVIGRAD. 5. PODRAVSKI 0800/ 444 110. Vukovarska cesta 5, 6. VIRJE FLORA VTC pon-pet. 08-16 sati 033/ 803 140; 099/ 2175 276 Virovitica PODRAVSKE Fax: 033/ 800 873. 7. SESVETE. 8. SV. IVAN ABNO. BJELOVARSKO BILOGORSKA UPANIJA.

10 MJESTO TVRTKA ADRESA RADNO VRIJEME KONTAKT BROJ POSLOVNA ADRESA. Josipa Jela i a 89/1, 1. DARUVAR SIROVINA 043/ 332 458. Daruvar 2. BATINJANI SEKUNDARNE SIROVINE Batinjani bb, Batinjani 043/ 324 112. 3. GARE NICA SIROVINA PROMET Petra Sva i a bb, Gare nica 043/ 532 120. 4. AZMA KOMUNALIJE Sv. Andrije 14, azma 043/ 771 012. SIROVINA Ulica rujana 2, Bjelovar 043/ 332458. 0800/ 444 110. 5. BJELOVAR Vukovarska cesta 5, FLORA VTC pon-pet. 08-16 sati 033/ 803 140; 099/ 2175 276 Virovitica Fax: 033/ 800 873. 6. GRUBI NO POLJE 0800/ 444 110. Vukovarska cesta 5, 7. VELIKI ZDENCI FLORA VTC pon-pet. 08-16 sati 033/ 803 140; 099/ 2175 276 Virovitica 8. HERCEGOVAC Fax: 033/ 800 873. PRIMORSKO GORANSKA UPANIJA. MJESTO TVRTKA ADRESA RADNO VRIJEME KONTAKT BROJ POSLOVNA ADRESA. Industrijska zona bb, FRIGOMATIC ECO pon-pet. 08-16 sati 051/ 251 856; 099/ 2121 234 1. RIJEKA Kukuljanovo ISTO A Dolac 14, Rijeka 051/ 353 428.


Related search queries