Example: biology

Lægemiddel bogen - alma-info.com

L gemiddel-Hom opatiske l gemidlerForening til oplysning om hom opatiske l gemidler og antroposofi sk l gekunstAlmabogenl gemIddelBogenHom opatiske l gemidler2 Bogens titel: L gemiddelbogen Hom opatiske l gemidlerGrafisk design: Niels Erik Bach Boesen3. udgave 20122. udgave 20111. udgave 2010 Fotografisk, mekanisk, EDB-m ssig eller anden form for kopiering af denne bog er tilladtmed nr: 87-90317-16-5 Copyright : Foreningen AlmaBogen er udgivet af:Foreningen AlmaHagemannsvej 118600 SilkeborgTlf.: 8681 9277 Fax: 8680 1377E-mail: .. 4 Hom opatiske l gemidler og antroposofisk l gekunst.

4 Forord Noget om vand Hvis vi giver os tid til at stoppe op og tænke over vand, vil vi indse, at det er et magisk stof med en særlig betydning for os alle.

Tags:

  Forord

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Lægemiddel bogen - alma-info.com

1 L gemiddel-Hom opatiske l gemidlerForening til oplysning om hom opatiske l gemidler og antroposofi sk l gekunstAlmabogenl gemIddelBogenHom opatiske l gemidler2 Bogens titel: L gemiddelbogen Hom opatiske l gemidlerGrafisk design: Niels Erik Bach Boesen3. udgave 20122. udgave 20111. udgave 2010 Fotografisk, mekanisk, EDB-m ssig eller anden form for kopiering af denne bog er tilladtmed nr: 87-90317-16-5 Copyright : Foreningen AlmaBogen er udgivet af:Foreningen AlmaHagemannsvej 118600 SilkeborgTlf.: 8681 9277 Fax: 8680 1377E-mail: .. 4 Hom opatiske l gemidler og antroposofisk l gekunst.

2 6 Praktiske oplysninger om hom opatiske l gemidler .. 7 Ref. vedr rende fremstilling af hom opatiske l gemidler .. 9 Indikationsregister, alfabetisk .. 11 Allergicas hom opatiske composita, alfabetisk .. 57 Allergicas enkeltmidler, alfabetisk .. 151 Allergicas cellesalte, alfabetisk .. 157 Allergicas olie og salve .. 177 ValaPharmas hom opatiske organmidler, alfabetisk .. 181 ValaPharmas organmidler, enkeltmidler, alfabetisk .. 213 Foreningen Alma og Allergica amba .. 218B ger fra Foreningen Alma .. 220 Adresser.

3 222 Egne noter .. 2244 ForordNoget om vandHvis vi giver os tid til at stoppe op og t nke over vand, vil vi indse, at det er et magisk stof med en s rlig betydning for os alle. Gamle stam-mefolk har fra tidernes morgen betragtet vandet som Jordens livsblod. De rede vandet, og vidste, at de kunne lagre vand i beholdere rige p kisel eller andre mineraler, som lader vand bevares friskt og sundt. Hvis vi i dag sp rger et vestligt barn hvordan det vil beskrive vand, bli-ver det h jst sandsynligt med en forklaring om, at vand kommer ud af vandhanen. Vi tager for givet, at vand bare er der; at vi kan f et bad, at vi kan slukke vores t rst n r som helst og hvor som helst.

4 Vi forventer, at vand og tilgang til vand altid er til stede for har mange hemmeligheder, som det f rst lige er begyndt at dele med spiralrytmerSe omhyggeligt p en vanddr be eller en boble, og man vil opdage den samme form for cirkulation derinde, som man finder i dampen fra en kop te, eller i en flods bev gelser; slyngninger, sammenl b, bugtninger og spiraler, foruden adskillelse i lag. Der er tale om de samme lag, som i vandets naturlige cyklus; slyngninger af fugtig luft over land, i str m-mene i Jordens vand, i vandet, som afsondres fra plante- og dyreliv.

5 Hver eneste dr be vand er et mikrokosmos af universet, som indeholder de samme rytmer og m nstre, blot i forskellige st kan med god ret kalde vand for naturens sanseorgan, p baggrund af dets m de at reagere p , ved selv den mindste ndring i omgivelserne. N r et roterende lag af flydende vand m der et andet lag, slynger de sig sammen og danner en r kke b lgebev gelser. S danne m der opst r, n r det ene lag er tungere end det andet forskellig temperatur rent vand, mudret vand forskellige hastigheder, eller hvis vand st der p en fysisk barriere, en sten eller en hukommelseHvis man h lder vand fra en kande ud i h nderne p to forskellige mennesker, vil man straks kunne skelne tre forskellige slags vand.

6 Vandet i kanden indeholder t s t informationer, men disse informatio-ner ndres eller tilf res noget nyt, n r vandet kommer i kontakt med en persons h nder. P sammen m de som vand kan ndre alt det kommer i forbindelse med, og enten opl ser eller fris tter elementer fra deres tidligere tilstand, s ledes ndres vandet ogs af alt. Vand p virkes af de kemiske forbindelser der hviler i en persons h nder, og de elementer, el-ler spor af elementer, der fysisk m tte v re til stede p huden. Men ogs af den p g ldende persons puls, det rytmiske m nster og svingninger, foruden de svingninger der st der til fra Kosmos, fra M nen og de v-rige planeter.

7 Alts en forvandlingstilstand i konstant bev gelse via , svingninger og sundhedVi er afh ngige af vand som katalysator, som transportsystem, som regulator af kropstemperatur, og som fordeler af n ringsstoffer og elek-triske impulser. Vores helbred afh nger af den elektroniske udveksling, eller udveksling af energi, i kroppen. Denne udveksling er afh ngig af vand, og af sundheden af det vand, vi indtager. Vand reagerer p alle niveauer i sundhed og energi ndres i takt med bev gelse, temperatur, og elektronisk udveksling. Man kan sikre sig et godt helbred ved at an-vende vand af en god kvalitet, med en sund struktur og en god energi.

8 Man kan anvende behandlinger, som g r brug af viden om sammen-h ngen mellem svingningsenergi i vand og kroppens og hom opatiHom opati er en sikker og sk nsom metode til helbredelse, som baserer sig p forestillingen om, at alt der har evnen til at skade kroppen, ogs har evnen til at helbrede den. Med lige skal lige helbredes. Hom opa-tiske l gemidler produceres med ganske sm m ngder af stof, kaldet urtinkturen, som opblandes med b restoffet; vand. Via disse udtr k og rytmiske bev gelse i vand, fortyndes stofferne. Gennem denne poten-sering frigives stoffets energi, eller informationer, ud i vandet.

9 Vandet er nu tilf rt en information. Dette informationsmateriale kan forst rkes gennem yderligere potensering. Jo h jere potensering, desto h jere energiniveau. Herved frembringes de st rkt virkende l gemidler, fri for bivirkninger. Hom opati er effektivt, fordi vand er i stand til at udtr kke og oplagre energi, som har en m lelig effekt p levende organismer. Hom opati virker direkte ind p energifrekvenserne i arbejder dagligt med vand som det b rende element i de l gemidler, der hver dag hj lper mennesker til at genfinde den rette indre sunde balance. Vi nsker med dette forord at bevidstg re og erindre om, at vand er selve livet den centrale kerne for alle levende v sener, for vores planet og for Kosmos.

10 Vort nske er, at s mange som muligt, ved hj lp af L gemiddelbogen, vil opdage, bevidstg res og g re brug af naturens kr fter til hj lp til helbredelse, i samklang med vores egen evne til selvhelbredelse. Foreningen Alma, Silkeborg, september opatiske l gemidler og antroposofisk l gekunst Hom opatiske l gemidlerUdgangspunktet for hom opatiske l gemidler er stoffer udvundet fra plante-, mineral- og dyreriget, som opn r deres s rlige virkning efter potensering ved gentagne fortyndinger og rytmiske opblandinger. Potenseringen g r det muligt at fremstille st rkt virkende l gemidler, som kan give en medicinsk impuls til krop, sj l og nd.


Related search queries