Example: stock market

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet ...

Landsd kkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2018 v1 Dato: 09-03-2018. Varighed af det EUD. Erhvervsgruppe Titel p kursus enkelte kursus FKB-kode AMU-kode enkeltfagskode Akademikode (dage). Akademisk arbejde Erhvervs konomi 30 37385. Akademisk arbejde Projektledelse 30 37427. Akademisk arbejde konomi og styring 30 37550. Akademisk arbejde Kommunikation i praksis 30 37477. Akademisk arbejde Anvendt konomi 15 37588. Akademisk arbejde Projektledelse i mediebranchen 30 37624. Akademisk arbejde Regnskabsafstemninger ifm. rsafslutningen 2 2798 40007. Akademisk arbejde rsafslutning af bogholderiet 2 2798 40008. Akademisk arbejde Personalejura i l nberegning 2 2798 40012. Akademisk arbejde Den personlige uddannelses- og jobplan 2 2270 40041.

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2018 v1 Dato: 09-03-2018 Erhvervsgruppe Titel på kursus Varighed af det enkelte kursus (dage) FKB …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet ...

1 Landsd kkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2018 v1 Dato: 09-03-2018. Varighed af det EUD. Erhvervsgruppe Titel p kursus enkelte kursus FKB-kode AMU-kode enkeltfagskode Akademikode (dage). Akademisk arbejde Erhvervs konomi 30 37385. Akademisk arbejde Projektledelse 30 37427. Akademisk arbejde konomi og styring 30 37550. Akademisk arbejde Kommunikation i praksis 30 37477. Akademisk arbejde Anvendt konomi 15 37588. Akademisk arbejde Projektledelse i mediebranchen 30 37624. Akademisk arbejde Regnskabsafstemninger ifm. rsafslutningen 2 2798 40007. Akademisk arbejde rsafslutning af bogholderiet 2 2798 40008. Akademisk arbejde Personalejura i l nberegning 2 2798 40012. Akademisk arbejde Den personlige uddannelses- og jobplan 2 2270 40041.

2 Akademisk arbejde Anvendelse af ESDH til sagsbehandling 1 2275 40067. Akademisk arbejde Materialestyring i virksomheder vha ERP system 2 2275 42884. Akademisk arbejde Design og automatisering af regneark 2 2735 44346. Akademisk arbejde konomiske styring af lageret 2 2798 45958. Akademisk arbejde konomiske styring af lageret 2 2798 45958. Akademisk arbejde Kontering af k b, salg, drift af biler og ejendom 2 2798 45960. Akademisk arbejde Kreditorstyring 1 2798 45961. Akademisk arbejde Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 2798 45962. Akademisk arbejde Debitorstyring 2 2798 45964. Akademisk arbejde Placering af resultat- og balancekonti 2 2798 45965. Akademisk arbejde Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 2798 45967.

3 Akademisk arbejde Daglig registrering i et konomistyringsprogram 2 2798 45969. Akademisk arbejde Indk bsprocessen i et ERP system 1 2275 45995. Akademisk arbejde Controlling af kreditor, indk b og lager 2 2798 47072. Akademisk arbejde Controlling af salgs- og debitoromr det 2 2798 47073. Akademisk arbejde Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 2735 47218. Akademisk arbejde Udarbejdelse og afstemning af l nsedler 2 2798 47379. Akademisk arbejde Bilagsbehandling med efterf lgende kasserapport 2 2798 47381. Akademisk arbejde Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 2798 47382. Akademisk arbejde Finansielle forretninger 30 37489. Bygge og anl g Byggeteknik - mindre byggerier 30 37805. Bygge og anl g Grundl ggende el-tekniske beregninger p installationer 30 37766.

4 Bygge og anl g Projektledelse og teknisk enterprisestyring 30 37905. Bygge og anl g Planl gning og styring af byggeriets processer og ressourcer 30 37825. Bygge og anl g Grundl ggende VVS-tekniske begreber 30 37794. Bygge og anl g Grundl ggende faglig regning 2 2270 45215. Bygge og anl g Grundl ggende faglig matematik 3 2270 45347. Bygge og anl g Nivellering * 5 2207 47665. Bygge og anl g Arbejdsmilj 1 i fagl rte og ufagl rte job 2 2270 48049. Bygge og anl g Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2 2208 47136. Bygge og anl g Anvendelse af bygge- og anl gstegninger 3 2211 45542. Bygge og anl g CAD - 2D p byggepladsen 3 2645 40340. Bygge og anl g Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 2735 47218. Bygge og anl g Pers.

5 Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater * 2 2755 43996. Bygge og anl g Kommunikations- og samarbejdsmetoder p byggeplads 2 2211 43748. Bygge og anl g Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1 2615 45566. Bygge og anl g Brandforanstaltninger v. gnistproducerende v rkt j 1 2209 45141. * Kurset har ingen karensperiode Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 1. Bygge og anl g Etablering af indk rsler i bel gningssten og flise 5 2666 40185. Bygge og anl g Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5 2207 45775. Bygge og anl g Systemstilladser - opstilling mv. * 15 2615 44004. Bygge og anl g Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage 2 2615 46588. Bygge og anl g Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7 2715 47592.

6 Bygge og anl g Materialeforst else og komponenter til mindre byggerier 30 37806. Bygge og anl g Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7 2715 47592. Bygge og anl g Tagd kning - Vandrette og lodrette flader 5 2206 40487. Bygge og anl g Tagd kning - L gning af APP-papper 2 2206 47221. Bygge og anl g Energiformer 30 37689. Bygge og anl g Tagd kning - l gning af SBS-papper 5 2206 45385. Bygge og anl g Projektstyring i praksis 30 37518. Bygge og anl g BIM til projektering 30 37809. Bygge og anl g Kvalitet, sikkerhed og milj 30 37791. Bygge og anl g Affaldsh ndtering og -sortering p byggepladsen 3 2217 47464. Bygge og anl g Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udl gning 10 2208 44336. Bygge og anl g Vejasfaltarbejde - Komprimering 5 2208 44424.

7 Bygge og anl g Asfaltlapning 5 2208 45774. Bygge og anl g Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed 5 2208 47183. Bygge og anl g Aktuelle malematerialer og teknikker 5 2215 41761. Bygge og anl g Aktuelle malematerialer og teknikker 5 2215 41761. Bygge og anl g Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder 1 2217 47338. Bygge og anl g Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder 1 2217 47338. Bygge og anl g Malerens h ndtering af skimmelv kst og fugt 2 2215 46680. Bygge og anl g Spartling af gipsplader 2 2215 43701. Bygge og anl g Bygningsmaler - Spr jtespartling med Airless 2 2215 47898. Bygge og anl g Fuger - udfyldning med acrylfugemasse 0,5 2209 40356. Bygge og anl g Behandlingsopbygning og lakering af tr v rk 5 2215 40547.

8 Bygge og anl g Kvalitetssikring og planl gning af malearbejde 3 2215 47889. Bygge og anl g Malerens h ndtering af fugt i bygninger 2 2215 47633. Bygge og anl g Bygningsmaler - Rensning af facader 2 2215 47899. Bygge og anl g Bygningsmaler - Malebehandling af facader 4 2215 47802. Bygge og anl g Malerbehandling af udvendigt tr v rk 2 2215 46753. Bygge og anl g Kvalitetssikring og planl gning af malearbejde 3 2215 47889. Bygge og anl g Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 2 2209 47534. Bygge og anl g Isolering - Energirigtige l sninger ved isolering 3 2211 40611. Bygge og anl g Energioptimering af bygningskonstruktioner 3 2209 48218. Bygge og anl g Radonsikring i byggeriet 1 2211 45888. Bygge og anl g Termografering af bygninger 1 2209 42879.

9 Bygge og anl g Luftt thed ved nye boliger 2 2209 48199. Bygge og anl g Luftt thed ved nye boliger 2 2209 48199. Bygge og anl g B redygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus 3 2209 40354. Bygge og anl g B redygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus 3 2209 40354. Bygge og anl g Luftt thed ved renovering af tagkonstruktioner 2 2209 48200. Bygge og anl g Luftt thed v. renovering af yderv gge 2 2209 48201. Bygge og anl g Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5 2209 40688. Bygge og anl g Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5 2209 40688. Bygge og anl g Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5 2209 40688. Bygge og anl g Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5 2209 40688.

10 Bygge og anl g Tagvindue og solfanger - montering i tag 1 2209 40542. Bygge og anl g Tagvindue og solfanger - montering i tag 1 2209 40542. Bygge og anl g Udvendig isolering p tungt underlag 1 2211 46672. Bygge og anl g Udvendig isolering - Kreativ udsmykning 1 2211 46673. Bygge og anl g Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning 1 2211 46670. Bygge og anl g Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning 1 2211 46670. Bygge og anl g Armeret h ndpuds 1 2211 46674. Bygge og anl g Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3 2212 45159. Bygge og anl g Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask. 2 2212 45160. Bygge og anl g Forskalling - udf relse af enkle l sninger 5 2212 45163. Bygge og anl g Forskalling - udf relse af specielle l sninger 5 2212 45164.


Related search queries