Example: bachelor of science

LEERLINGENKENMERKEN VMBO, HAVO EN VWO ... …

LEERLINGENKENMERKEN VMBO, HAVO EN VWO, SAMENVATTING. Samenvatting leerlingkenmerken Vmbo-BB (LWOO) Vmbo-KB Vmbo-GTL Havo Vwo -heeft een IQ tussen 75 en -heeft een IQ tussen 96 en 100 -heeft een IQ tussen 101 en 107 -heeft een IQ: tussen 108 en -heeft een IQ hoger dan 117. Inzicht 90(LWOO) of tussen 91 en (NIO); Cito* tussen 524 en 528 (NIO); Cito* tussen 529 en 536 117 (NIO); Cito* tussen 537 en (NIO); Cito* tussen 545 en 550. 95(BB); Cito* tussen 501 en 523 544. -CVVO uitslagen liggen met -CVVO uitslagen liggen met -CVVO uitslagen liggen met uitzondering van maximaal 1 uitzondering van maximaal 1 -CVVO uitslagen liggen met uitzondering van maximaal 1. item op KB-niveau item op GT-niveau uitzondering van maximaal 1 item op vwo-niveau item op havoniveau -heeft een basiskennis van de -heeft een basiskennis van de -heeft een basiskennis van de -heeft een basiskennis van de verschillende domeinen binnen verschillende domeinen binnen verschillende domeinen binnen -heeft een basiskennis van de verschillende domeinen binnen de Nederlandse taal, rekenen de Nederlandse taal, rekenen de Nederlandse taal, rekenen verschillende domeinen binnen de Nederlandse taal, rekenen en Engels volgens geldende en Engels volgens geldende en Engels volgens geldende de Nederlandse taal, rekenen en Engels volgens gel

LEERLINGENKENMERKEN VMBO, HAVO EN VWO, SAMENVATTING. Samenvatting leerlingkenmerken Vmbo-BB (LWOO) Vmbo-KB Vmbo-GTL …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of LEERLINGENKENMERKEN VMBO, HAVO EN VWO ... …

1 LEERLINGENKENMERKEN VMBO, HAVO EN VWO, SAMENVATTING. Samenvatting leerlingkenmerken Vmbo-BB (LWOO) Vmbo-KB Vmbo-GTL Havo Vwo -heeft een IQ tussen 75 en -heeft een IQ tussen 96 en 100 -heeft een IQ tussen 101 en 107 -heeft een IQ: tussen 108 en -heeft een IQ hoger dan 117. Inzicht 90(LWOO) of tussen 91 en (NIO); Cito* tussen 524 en 528 (NIO); Cito* tussen 529 en 536 117 (NIO); Cito* tussen 537 en (NIO); Cito* tussen 545 en 550. 95(BB); Cito* tussen 501 en 523 544. -CVVO uitslagen liggen met -CVVO uitslagen liggen met -CVVO uitslagen liggen met uitzondering van maximaal 1 uitzondering van maximaal 1 -CVVO uitslagen liggen met uitzondering van maximaal 1. item op KB-niveau item op GT-niveau uitzondering van maximaal 1 item op vwo-niveau item op havoniveau -heeft een basiskennis van de -heeft een basiskennis van de -heeft een basiskennis van de -heeft een basiskennis van de verschillende domeinen binnen verschillende domeinen binnen verschillende domeinen binnen -heeft een basiskennis van de verschillende domeinen binnen de Nederlandse taal, rekenen de Nederlandse taal, rekenen de Nederlandse taal, rekenen verschillende domeinen binnen de Nederlandse taal, rekenen en Engels volgens geldende en Engels volgens geldende en Engels volgens geldende de Nederlandse taal, rekenen en Engels volgens geldende referentieniveaus of referentieniveaus of referentieniveaus of en Engels volgens geldende referentieniveaus of streefniveaus ERK* streefniveaus ERK* streefniveaus ERK* referentieniveaus of streefniveaus ERK*.

2 Streefniveaus ERK*. - kan met aangeboden - kan met aangeboden -kan met aangeboden structuur -kan met de docent als coach structuur van docent zijn structuur van docent zijn van docent zijn leerdoelen -kan met aangeboden structuur zijn leerdoelen zelfstandig leerdoelen bereiken leerdoelen bereiken zelfstandig bereiken van docent zijn leerdoelen bereiken gedurende een zelfstandig bereiken periode van 6 weken -voor AVO-vakken afhankelijk -voor AVO-vakken afhankelijk -heeft extrinsieke motivatie van -heeft extrinsieke motivatie van -is intrinsiek gemotiveerd Studiehouding/Motivatie van de extrinsieke motivatie van de extrinsieke motivatie docent nodig om intrinsieke docent nodig om intrinsieke van de docent van de docent motivatie aan te vullen motivatie aan te vullen -samenwerking onder -samenwerking onder -samenwerking onder -heeft sturing nodig om te -heeft coaching nodig bij

3 Voorwaarde van strakke voorwaarde van begeleiding voorwaarde van begeleiding komen tot samenwerken samenwerkingsopdrachten begeleiding -relatie met docent is van -heeft succeservaringen nodig -is sterk taakgericht, waarbij het -is sterk taakgericht, waarbij het -is taakgericht cruciaal belang voor het leren om tot verhoogde motivatie te afhebben van het werk afhebben van het werk komen belangrijker is dan de opgedane belangrijker is dan de opgedane -heeft baat bij weinig docenten kennis kennis en vakken -praktijklessen boeien meer dan theorie Samenvatting LEERLINGENKENMERKEN Vmbo-BB (LWOO) Vmbo-KB Vmbo-GTL Havo Vwo - is snel afgeleid en kan moeilijk -is in staat 10 minuten intensief -is in staat 20 minuten intensief -is in staat 20 minuten intensief -is in staat 40 minuten intensief den Studievaardighe 10 minuten naar instructie een instructie te volgen een instructie te volgen een instructie te volgen een instructie -te volgen luisteren -beschikt over beperkte - kan huiswerk en leren van -kan huiswerk en leren van -kan huiswerk en leren van -kan niet uit zichzelf planmatig planningsvaardigheden toetsen plannen op korte toetsen plannen op korte toetsen plannen voor een leren termijn (maximaal 2 tot 3 termijn (maximaal een week) periode van 6 weken onder dagen)

4 Begeleiding van een docent -wil een persoonlijke relatie -koppelt leren aan de persoon -werkt sterk voor de leraar -werkt sterk voor de leraar -vindt contact en relatie met emotioneel Sociaal- met docent van de leraar docent van ondergeschikt belang -wordt sterk be nvloed door -is gevoelig voor reacties van -komt op school voor de sociale -komt op school voor de sociale - is in geringe mate gevoelig leeftijdsgenoten leeftijdsgenoten contacten contacten voor groepswerking Voor actuele gegevens Voor actuele gegevens Voor actuele gegevens Voor actuele gegevens Voor actuele gegevens *Cito verwijzen wij naar: verwijzen wij naar: verwijzen wij naar: verwijzen wij naar: verwijzen wij naar: 1. Referentieniveau 1. Referentieniveau 1. Referentieniveau 1. Referentieniveau 1. Referentieniveau s **Referentieniveau Nederlandse taal en rekenen: Nederlandse taal en rekenen: Nederlandse taal en rekenen: Nederlandse taal en rekenen: Nederlandse taal en rekenen: begin leerjaar 1: 1F, eind begin leerjaar 1: 1F, eind begin leerjaar 1: 1F, eind begin leerjaar 1: 1F, eind begin leerjaar 1: 1F, eind leerjaar 2: 1F, eind leerjaar 4: leerjaar 2: 1F, eind leerjaar 4: leerjaar 2: 1F, eind leerjaar 4: leerjaar 3: 2F, eind leerjaar 5: leerjaar 3: 2F, eind leerjaar 6: 2F (zie 2F (zie 2F (zie 3F (zie 3F (zie iekader) iekader) iekader) iekader) iekader).

5 2. Streefniveaus ERK: zie www. 2. Streefniveaus ERK: zie www. 2. Streefniveaus ERK: zie www. 2. Streefniveaus ERK: zie www. 2. Streefniveaus ERK: zie www.