Example: barber

Manual Pembelian Nombor PTPTN Secara Online

Manual Pembelian Nombor PTPTN . Secara Online Version Disediakan Oleh: Bahagian Pembangunan aplikasi Jabatan Teknologi Maklumat Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Manual Pengguna Version (01-05-2018). Perkara Muka Surat Manual Pengguna Pendaftaran Pemohon Baru/Peminjam Konvensional 2 - 4. Manual Pengguna Pendaftaran Sedia Ada 5 - 6. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional | 1. Manual Pengguna Version (01-05-2018). Manual Pengguna Pendaftaran Peminjam Baharu / Peminjam Konvensional Bil PRINTSCREEN KETERANGAN. 1 Capaian ke Pembelian No. Pin &. Permohonan Pinjaman Online : -pin-purchase-web/#/. 2 Pilih menu Beli Pin & Mohon Pinjaman' bagi peminjam baharu /. konvensional. Peminjam baharu 3 Lengkapkan maklumat Pendaftaran Baru yang diperlukan.

Manual Pembelian Nombor PTPTN Secara Online Version 2.0 Disediakan Oleh: Bahagian Pembangunan Aplikasi Jabatan Teknologi Maklumat Perbadanan Tabung …

Tags:

  Aplikasi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Manual Pembelian Nombor PTPTN Secara Online

1 Manual Pembelian Nombor PTPTN . Secara Online Version Disediakan Oleh: Bahagian Pembangunan aplikasi Jabatan Teknologi Maklumat Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Manual Pengguna Version (01-05-2018). Perkara Muka Surat Manual Pengguna Pendaftaran Pemohon Baru/Peminjam Konvensional 2 - 4. Manual Pengguna Pendaftaran Sedia Ada 5 - 6. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional | 1. Manual Pengguna Version (01-05-2018). Manual Pengguna Pendaftaran Peminjam Baharu / Peminjam Konvensional Bil PRINTSCREEN KETERANGAN. 1 Capaian ke Pembelian No. Pin &. Permohonan Pinjaman Online : -pin-purchase-web/#/. 2 Pilih menu Beli Pin & Mohon Pinjaman' bagi peminjam baharu /. konvensional. Peminjam baharu 3 Lengkapkan maklumat Pendaftaran Baru yang diperlukan.

2 Klik dan tekan butang DAFTAR'. untuk proses seterusnya. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional | 2. Manual Pengguna Version (01-05-2018). Tekan butang Bayar' untuk proses pembayaran. 4 Pilih salah satu bank perbankan internet anda. Masukkan juga alamat emel anda yang sah. Klik dan tekan butang Bayar dengan FPX' untuk proses seterusnya. 5 Sekiranya transaksi berjaya, resit urusniaga pembayaran akan dipaparkan. 6 Peminjam boleh mendaftar permohonan baharu selepas berjaya membuat Pembelian No. Pin. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional | 3. Manual Pengguna Version (01-05-2018). 7 Peminjam sedia ada Bagi peminjam yang telah mempunyai akaun pinjaman islamik / ujrah tidak boleh memohon menggunakan menu Beli Pin & Mohon Pinjaman'. Sila klik pada di sini' untuk ke laman seterusnya.

3 Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional | 4. Manual Pengguna Version (01-05-2018). Manual Pengguna Peminjam Sedia Ada (Peminjam Islamik/Elmas-i). Bil PRINTSCREEN KETERANGAN. 1 Pilih menu Peminjam Sedia Ada'. 2 Masukkan No. Kad Pengenalan dan Kata Laluan anda. Tekan butang Log Masuk'. 3 Klik pada Pembelian No. Pin'. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional | 5. Manual Pengguna Version (01-05-2018). 4 Tekan butang Bayar' untuk proses pembayaran. 5 Pilih salah satu bank perbankan internet anda. Masukkan juga alamat emel anda yang sah. Klik dan tekan butang Bayar dengan FPX' untuk proses seterusnya. 6 Sekiranya transaksi berjaya, resit urusniaga pembayaran akan dipaparkan. 7 Peminjam boleh mendaftar permohonan baharu selepas berjaya membuat Pembelian No.

4 Pin. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional | 6.


Related search queries